V medicíne sme stále na začiatku technologickej revolúcie. Bude to „jízda“…

Tomáš Šebek I Telemedicína a projekt ulekare.cz

________________________________________

Tomáš Šebek – nekonvenčný, pohodový a mimoriadne vtipný človek, ktorému nechýba odvaha aj pokora. Tomáš je predovšetkým chirurg, ale tiež aktívny športovec, nadšenec nových technológií a dnes úspešný podnikateľ v oblasti online zdravotnej starostlivosti. S Tomášom sme sa stretli prvý krát na brehu Dunaja. Prišiel na ružovom bicykli a najnovšími smart hodinkami. A tiež s hlavou plnou dobrých nápadov, ako pomôcť pacientom a zjednodušiť agendu lekárov. Ubehol nejaký čas a dnes sme sa s Tomášom rozprávali o dobrej praxi v telemedicíne a jej pomoci v Čechách, ale aj v krajinách tretieho sveta.

V Čechách ste spoluzakladateľom stále populárnejšej služby uLekare.cz. Je to veľmi pekný príklad, ako poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť takmer výhradne prostredníctvom telemedicíny. Čo všetko dnes uLekare.cz ponúka?


Nápad vznikol pôvodne ako magazín pre príspevky lekárov a odborné konzultácie pre ľudí, ktorí nehľadajú urgentnú lekársku starostlivosť, ale potrebujú druhý názor, aby sa mohli lepšie orientovať vo svojom zdravotnom probléme. Keď sme dosiahli vyše 1,5 milióna užívateľov mesačne, pridali sme okrem online lekárskej poradne aj možnosť objednať sa na vyšetrenie.

Dnes ponúkame odborné zdravotné konzultácie vo všetkých odboroch a možnosť objednať sa na vyšetrenie v zdravotníckych zariadeniach po celej republike. K dispozícii máme 400 špecialistov, ktorí vedia poskytnúť odborné stanovisko do 24 až 48 hodín. Naša služba je dostupná 24×7, v pohotovosti máme neustále 3 praktických lekárov.

Kam sa možno v rámci online zdravotnej starostlivosti ešte posunúť?

Dnes by sme sa chceli zamerať ešte na jednu oblasť, a tou je komplexná digitálna prevencia. Našim klientom chceme dať možnosť starať sa o svoje zdravie prostredníctvom technológií tak, aby nemali v ideálnom prípade žiadne zdravotné problémy a užili si krásny zdravý život.

Čo bolo pre vás najväčšou výzvou?

V úvode nám dalo zabrať rozbehnúť službu uLekare.cz technologicky tak, aby bola jednoduchá a prívetivá pre užívateľov. Po ceste sme sa samozrejme nevyvarovali ani rôznym zakopnutiam, v jednej fáze sme museli redukovať tím, či nájsť iného investora. Dnes sú to však iba bežné príjemné operatívne problémy. Veľmi ma teší, že sme sa po rokoch tvrdej práce stali jednotkou na českom trhu a sme pripravení rozšíriť naše služby aj do iných regiónov.

O ktoré konzultácie je najväčší záujem?

Je to predovšetkým chirurgia, ortopédia, neurológia, dermatológia a pediatria. Sme schopní riešiť aj veľmi sofistikované konzultácie pre špecifické prípady a ochorenia, kde je dôležitý druhý názor odborníka. Veľmi špecializované odborné konzultácie poskytujeme v odboroch onkológia, kardiológia, endokrinológia, v prípade potreby vieme poskytnúť aj detského psychológa.

Moderná telemedicína samozrejme nenahradí fyzický kontakt s lekárom. Využívame však všetky jej možnosti, aby sme prácu lekárom mohli čo najviac zjednodušiť.

Zmenila pandémia prístup klientov a lekárov?

Určite. Pacienti, lekári, personál –všetci sme si zvykli pracovať oveľa viac v digitálnom prostredí než ako to bolo pred pandémiou. Telemedicína kopíruje rovnaký trend, aký býva aj pri iných inováciách – najskôr je veľká opatrnosť a konzervatívny prístup, potom vlna nadšenia a následne sa to ustáli niekde uprostred.

Kto je typickým klientom online zdravotných konzultácií?

Službu poskytujeme nielen zamestnancom firiem, ale aj rodinným príslušníkom. Preto sú naším kľúčovým partnerom predovšetkým ženy vo veku 30 – 45 rokov. Tieto ženy sa v rodinách väčšinou starajú o zdravie detí, aj zdravie svojich rodičov. Vyrástla nám tiež generácia aktívnych seniorov, ktorí digitálne aplikácie veľmi dobre používa a tvorí dôležitú časť našej klientely.

Sú firmy ochotné platiť za extra zdravotnú starostlivosť pre ich zamestnancov? 

Najväčší záujem o zdravie ľudí je kuriózne práve z biznis prostredia. Je to pekný, veľmi vítaný, a najmä užitočný HR benefit pre zamestnancov. Firmy si tiež veľmi dobre uvedomujú, že pre dobrú produktivitu potrebujú zdravých ľudí. Vedia si veľmi dobre pretaviť do nákladov čas, ktorý trávia zamestnanci v čakárňach ambulancií, či neúspešnou návštevou lekára, pretože tam nedostanú uspokojivú odpoveď. Služba uLekare.cz je pre nich výhodná aj finančne, mimoriadne jednoduchá je aj samotná aktivácia.

Záleží nám na tom, aby bola online zdravotná starostlivosť dobrým zážitkom a bola rovnako pohodlná, ako online nákup potravín.

Online zdravotnú starostlivosť dnes poskytujeme pre vyše 150 korporácií v Čechách, ale aj  v okolitých krajinách, pričom 15% konzultácií je vedených v angličtine. Kvôli vojne na Ukrajine sme spustili poradňu aj v ukrajinčine. Tieto služby sú aj vďaka sponzorom poskytované utečencom z Ukrajiny v Čechách úplne bezplatne.

Akú úlohu vo vašom projekte zohráva štát či poisťovne?

Projekt uLekare.cz je dnes finančne podporovaný najmä súkromnými investormi. Štát hrá v oblasti zdravotnej starostlivosti významnú rolu, v prípade telemedicíny sme však stále v štádiu prešľapovania na mieste. Trošku ďalej sú zdravotné poisťovne. Službu uLekare.cz aktuálne zaviedli 3 zo 7 zdravotných poisťovní, úspešnú spoluprácu máme aj v oblasti komerčného či súkromného poistenia.

Bol by som rád, ak by sme dospeli do stavu, aby bola telemedicína 100% hradená zo zdravotného poistenia, musia byť ale samozrejme nastavené fér podmienky pre všetky strany. Výsledkom by nemal byť robustný systém, ktorý nebude nikto používať, ale šikovné telemedicínske riešenie, ktorá bude slúžiť lekárom, a predovšetkým ich pacientom a rodinám.

Budúcnosť telemedicíny

Kam sa ešte môže telemedicína posunúť?

V telemedicíne sme stále na úplnom začiatku, ale nevymýšľame koleso. Vo svete je viacero inšpiratívnych firiem a tímov, od ktorých sa je čo učiť. Špičkou v tejto oblasti sú napríklad americká spoločnosť TELADOC alebo švédska firma KRY ktorým sa podarila expanzia do desiatok krajín.

Jednotkou v objednávaní pacientov v Európe je napríklad DocPlanner.

Málokto sa ale zaoberá myšlienkou prevencie a online zdravotníckych konzultácii tak do hĺbky a komplexne, ako to robíme my. Našou víziou v najbližších 5 rokoch je poskytovať zdravotnú prevenciu ako sofistikovanú službu, ktorá bude kombinovať viacero dát a vstupov – od toho, čo nám pacient povie, čo zažil, aké má očkovania, aký má vek, až po dáta zo smart wearable zariadení, či nano senzorov, ktoré budú snímať rôzne vitálne funkcie a pomocou neurónovej siete interpretovať zdravotný stav a riziká. Verím, že máme pred sebou skvelú budúcnosť. Prevencie a antiaging budú silné témy pre budúce zdravie ľudstva, kde si ešte musíme veľa vecí odmakať.

Ako môže v budúcnosti vyzerať práca chirurga s telemedicínskym zázemím? 

V prípade môjho odboru – chirurgie môžu byť zaujímavé operácie na diaľku. Samozrejme, okrem špičkového vybavenia si to bude vyžadovať aj silné internetové pripojenie a spoľahlivý tím na mieste, ktorý vás dokáže v prípade potreby zastúpiť.

Chirurgia je však špecifická v tom, že je náročná na tímovú spoluprácu a technické vybavenie. Čím je však medicínsky odbor menej náročný na hardvér, tým väčšia je príležitosť na presun značnej agendy do online prostredia.

Ktorá krajina môže byť v oblasti telemedicínskych služieb dobrou inšpiráciou?

Telemedicínu som si najviac zažil na vlastnej koži v rámci organizácie Lekári bez hraníc, kde tento nástroj využívame paradoxne už veľa rokov a najlepšiu prax mám práve odtiaľ.

V nemocniciach na frontových líniách je väčšinou prítomný jeden chirurg, ktorý musí komplexne pokryť všetky typy operácií. Preto je nevyhnutné konzultovať niektoré zákroky so špecialistami. Na začiatku to boli telefonáty, dnes sa vieme spojiť z provizórnej nemocnice v Afganistane s neurochirurgom vzdialeným 8000 km, ktorý sa pozerá cez monitor priamo do otvorenej rany a metodicky vás vedie celou operáciou. Zatiaľ čo my doma vedieme vášnivé debaty o využití telemedicíny, v krajinách tretieho sveta je nevyhnutnou súčasťou zdravotnej starostlivosti už celé roky.

Veľký pokrok v medicíne predstavuje aj hardvérové vybavenie. Dnes majú niektoré špičkové zariadenia miniatúrne rozmery a lekárovi sa zmestia doslova do vrecka. Pri niektorých špecializáciách si viem predstaviť, že si budeme schopní zbaliť celé lekárske vybavenie do jednej malej tašky a za pacientom prídeme s plne funkčnou výbavou na štandardné zákroky.

Sú Čechy a Slovensko dobrými krajinami na medicínske inovácie?

Nepochybne. Čechy a Slovensko nie sú len baštou hokeja, krásnych dievčat a dobrého piva, ale máme tu fantastické prostredie IT hubov a množstvo kreatívnych ľudí.

Mám príležitosť stretávať sa s inšpiratívnymi podnikateľskými nápadmi a startupmi. V poslednej dobe ma veľmi zaujal revolučný projekt CareBot pre automatizované spracovanie snímkov z rádiodiagnostiky. V Európe patríme k najlepším v e-commerce, čo je veľmi užitočné know-how pre tvorbu užívateľsky prívetivých online služieb. Máme čo ponúknuť a máme byť na čo hrdí.

Kde dnes hľadáte inšpiráciu na nové nápady?

Celý život sa strašne rád učím a počúvam ľudí, ktorí sú oveľa šikovnejší, majú väčšie ambície a dostali sa oveľa ďalej. Inšpiráciu hľadám v úplne bežných každodenných drobnostiach, na ktoré sa snažím pozerať inak. Zaoberám sa na prvý pohľad úplnými prkotinami a trávim čas nad tým, ako ich čo najviac zjednodušiť a zlepšovať.

Čo vás na začiatku viedlo k tomu, aby ste rozbehli online zdravotnú starostlivosť aj v Čechách?

Celú podnikateľskú cestu som začal preto, lebo som si chcel splniť sen, aby sa mi v zdravotníctve dobre fungovalo, a aby som si prácu v medicíne užil aj s digitálnymi technológiami. A predovšetkým, mojím snom bolo a je, aby sa moji pacienti cítili oveľa šťastnejší a spokojnejší s tým, čo im viem ako lekár poskytnúť. Som vďačný za to, že sa mi krásne prepojil životný sen s tým pracovným. Samozrejme, je to vždy aj o tom, aby si človek našiel čas, prostriedky a dobrý tím, aby si takýto sen mohol splniť.

Srdečne pozdravujem všetkých kolegov na Slovensku, ktorým chcem popriať veľa šťastia a veľa guráže pri práci a nových výzvach, nielen v telemedicíne. Máme byť na čo pyšní. A hoci sme všetci na začiatku, netreba na nič čakať, bude to poriadna jízda! 

Ďakujeme.


MUDr. Tomáš Šebek

MUDr. Tomáš Šebek pracuje takmer 20 rokov ako chirurg so špecializáciou onkologické ochorenia hrubého čreva, na endoskopiu a laparoskopické výkony v oblasti brušnej dutiny. V roku 2004 založil spoločnosť, ktorá dnes prevádzkuje unikátny odborný portál proLékaře.cz a českú internetovú jednotku v kategórii zdravie – uLékaře.cz.

Od roku 2010 spolupracuje s organizáciou Lekári bez hraníc, kde pôsobí ako permanentný člen ženevského operačného strediska. Na 6 misiách v Južnom Sudáne, Afganistane, Jemene a Haiti sa venoval najmä úrazovej chirurgii brucha, hrudníka a končatín. Tomáš je fanúšikom triatlonu a akrobatického lietania. Je ženatý a má 4 deti.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *