UNLP sa zodpovedne pripravuje na enormný nárast cien energií, len v prvom polroku zaplatila za energie vyše 6,2 mil. €

Zdravotníctvo je za ostatné takmer tri roky skúšané viacerými paralelne prebiehajúcimi krízami – pandemickou, vojnovou a najnovšie aj energetickou. Vedenie UNLP sa preto pustilo do konštruktívnych riešení tak, aby pacienti nepociťovali ich negatívne dopady. „Oproti minulému roku evidujeme nárast cien energií o 150 %, ceny plynu stúpli o vyše 300 %, čo výrazne ovplyvnilo náš rozpočet. Prognózy pre rok 2023 predpovedajú ešte vyššie ceny, preto prijímame rad úsporných opatrení. Prioritou je napriek všetkému zachovať zdravotnú starostlivosť v našom regióne, poskytovať konzultačné, poradenské a liečebné možnosti pacientom z celého východného Slovenska a naďalej skvalitňovať spektrum medicínskych výkonov,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Obnova zastaraných budov bude náročná
Nemocnica dlhoročne zápasí s vysokými investíciami do zastaraných, energeticky náročných budov v troch rozsiahlych areáloch: Trieda SNP, Rastislavova, Ipeľská. Príjmy nemocnice už nestačia kompenzovať nedokonalosti pôvodných objektov budovaných v dobe, kedy energetické výdavky ani zďaleka nesiahali do takých extrémov. Ako všetky zodpovedné prevádzky aj UNLP plánuje investíciami znížiť energetickú náročnosť na najnižšiu možnú mieru. V našich prevádzkach je v zime budova za krátky čas vychladená, v horúčavách zas extrémne nahriata a klimatizačné jednotky, ktoré sú v budovách inštalované, sú náročné na spotrebu energií,“ hovorí riaditeľ. Vhodné korigovanie náhlych teplotných výkyvov v budovách stavaných, v prípade jedného areálu pred 50 rokmi a v prípade druhého areálu pred 100 rokmi, nie je jednoduché.

Začíname s rekonštrukciou najvyššej budovy v Košiciach na Tr. SNP s priľahlou Poliklinikou
Základom projektov s garanciou energetickej úspory je kvalitná strecha a inteligentné zateplenie.„S projektmi komplexnej rekonštrukcie opláštenia a inteligentného zateplenia s garanciou energetickej úspory (tzv. „energy performance contracting“) chceme začať v siedmej najvyššej nemocničnej budove v Európe, ktorá je v našej prevádzke – 17-poschodovom lôžkovom monobloku na Triede SNP spolu s budovou Polikliniky. Aktuálne realizujeme revíziu elektrických rozvodov, ktoré plánujeme postupne rekonštruovať,nasledovať bude náročná výmena okien,“ hovorí riaditeľ. „Výšková budova so železobetónovým skeletom a obvodovým plášťom si vyžaduje kvalitnú tepelnú izoláciu, aby sme výrazne eliminovali straty,“ dopĺňa Ing. Igor Havrila, námestník Technicko-prevádzkového úseku. „Extrémne výdavky na energie pomôže znížiť aj rekonštrukcia a modernizácia samotných energetických objektov – čističky odpadových vôd, kotolní, kyslíkových staníc, výmenníkov a práčovne,“ UNLP rieši projekty komplexného inteligentného zateplenia veľkých monoblokov a projekty rekonštrukcie pamiatkovo chránených budov v úzkej spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva.

Len oprava dvoch striech vyjde na 700-tisíc €
Aktuálne prebieha verejná súťaž na rekonštrukciu striech – na lôžkovom monobloku a súčasne na budove Polikliniky na Tr. SNP, ktorých oprava je kľúčová, na čo nemocnica plánuje použiť peniaze z kapitálových výdavkov štátu. „Za rok sme investovali približne 200-tisíc eur do opravy piatich striech v areáli na Rastislavovej. Najviac by nás všetkých potešilo, ak by sme storočnicu UNLP privítali o dva roky s viacerými budovami už zateplenými alebo obloženými lešením pri realizácii rekonštrukčných prác. Projekt rekonštrukcie samotných pamiatkovo chránených storočných budov už začína nadobúdať reálne kontúry, plánujeme sa v tomto smere zapojiť do výzvy, ktorú presne na tento účel vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby.hovorí riaditeľ nemocnice. Ďalšie úspory prinesie aj úplné odstavenie päťdesiatročnej energeticky náročnej administratívnej budovy na Rastislavovej ulici, ktorej celoročná prevádzka stála nemocnicu pri doterajších cenách 30 tisíc €. „Do tejto budovy už v zime energie prúdiť nebudú. Prevádzky sme presťahovali do iných existujúcich priestorov a miesto tejto administratívnej budovy plánujeme v budúcnosti postaviť novú kyslíkovú stanicu,“ hovorí riaditeľ nemocnice.

K výraznej úspore prispeje aj takmer 4000 zamestnancov
Zároveň je potrebné, aby sme všetci zamestnanci zodpovedne pristúpili k úsporným opatreniam na vlastných pracoviskách, podobne ako doma. Zbytočné svietenie, nepretržite zapnuté elektrické prístroje, počítače i tlačiarne, úniky vody a nadmerné vykurovanie – pri toľkých zamestnancoch a pracoviskách to nie je zanedbateľná finančná položka. „Už vlani sme v interiéroch v rámci oboch pracovísk začali s výmenou svietidiel za úspornejšie moderné LED svietidlá. Postupne meníme zastaranú technológiu za novú, modernejšiu a úspornejšiu. Ide o čerpadlá, izolácie, termostaty i rozvody teplej a studenej vody, elektriny a kanalizácie,“ hovorí technicko-prevádzkový námestník. „Samozrejme sa tieto úsporné opatrenia nesmú dotýkať komfortu pacientov a samotného liečebného a ošetrovateľského procesu,“ dodáva riaditeľ nemocnice.

Zdroj: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *