Prvá pomoc holými rukami je vždy rovnaká a dokáže zachrániť život

Viete, čo robiť v prípade, že budete musieť poskytnúť prvú pomoc? V septembri si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú činnosť Nemocnice AGEL Krompachy, PhDr. Lenka Gajdošová, PhD., približuje základy poskytovania prvej pomoci. Záchranca musí vedieť zhodnotiť situáciu a dbať aj o vlastnú bezpečnosť.  

Osvojenie si zásad prvej pomoci je pre každého veľmi dôležité. Nikdy nevieme, kedy sa môžeme ocitnúť v situácii, ktorá ohrozí náš život. „Princíp prvej pomoci spočíva najmä v tom, že ju poskytnúť chceme, pretože každá pomoc je lepšia ako žiadna. V mnohých prípadoch ani nie je dôležité, či prvú pomoc poskytuje laik alebo zdravotník. Prvá pomoc holými rukami je vždy rovnaká, a pritom stačí na to, aby sme človeku zachránili život,“ hovorí PhDr. Lenka Gajdošová, PhD., námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť krompašskej nemocnice.

Pred podaním prvej pomoci je potrebné myslieť na vlastnú bezpečnosť a overiť si okolité podmienky. V prvom rade by mal byť aj záchranca v bezpečnom prostredí, volať na tiesňové telefónne číslo 112 alebo 155 a súčasne zisťovať stav základných životných funkcií zachraňovaného. „Medzi základné životné funkcie zaraďujeme vedomie a dýchanie. Priechodnosť dýchacích ciest uvoľníme zaklonením hlavy. Najčastejšie stavy, ktoré priamo ohrozujú život človeka, je zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácania, bezvedomie a šok. Aj my zdravotníci si uvedomujeme, že pre mnohých mimo zdravotníctva je predstava takejto situácie neštandardná a stresujúca. Napriek tomu je potrebné myslieť na to, že pri prvej pomoci niekedy zohrávajú úlohu iba sekundy. Jej poskytnutie tak môže bezprostredne zachrániť život,“ apeluje na dôležitosť podania prvej pomoci námestníčka.

Aké sú základy prvej pomoci?
Krok za krokom, ako podať prvú pomoc

  1. vytvorenie bezpečného prostredia pre záchrancu a zachraňovaného a zhodnotenie situácie bez ohrozenia vlastného života
  2. oslovenie zachraňovaného – zistenie stavu vedomia, resp. jeho ťažkostí ak je pri vedomí
  3. volanie o pomoc na okoloidúcich svedkov
  4. uvoľnenie priechodnosti dýchacích ciest zachraňovaného zaklonením hlavy a miernym predsunutím sánky – pravidelná kontrola dýchania
  5. zavolanie na tiesňové telefónne číslo 112 alebo 155
  6. poskytnutie resuscitácie – opakovaných 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy
  7. po príchode špecializovanej pomoci odovzdanie postihnutého pracovníkov záchranného systému
  8. prvá pomoc nie je o vzdelaní a zručnosti, ale o ochote, vôli a pripravenosti pomôcť
  9. strach, obavy a nečinnosť znižujú šancu resuscitovaného na prežitie
  10. akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna – rozhoduje každá sekunda

Zdroj, foto: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *