Študenti stredných zdravotníckych škôl majú od septembra 2022 v sieti AGEL nárok na poskytnutie štipendia vo výške 100,- Eur

Nový štipendijný program predstavilo vedenie ľudských zdrojov a ošetrovateľstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica na priateľskom stretnutí študentom tretieho a štvrtého ročníka Strednej zdravotníckej školy v Skalici. O zaradenie do štipendijného programu môžu žiadať študenti už tento rok.  

Študentom odboru Praktická sestra – asistent a masér SZŠ v Skalici bola na minulotýždňovom stretnutí v Skalici predstavená nemocnica a prezentované najdôležitejšie zmeny v jej vývoji s dôrazom na víziu AGEL nemocníc, v ktorej majú budúci absolventi stredných škôl už teraz nezastupiteľné miesto a množstvo možností. Počas roka absolvujú prax na lôžkových oddeleniach nemocnice, EKG pracovisku a najnovšie počas posledného leta aj vo verejnej nemocničnej lekárni. „Stretávame sa spolu pravidelne počas brigády, ktorú u nás absolvujete počas letných prázdnin. Je to pre nás a našich pacientov veľmi veľká pomoc. Chcem vám predovšetkým poďakovať, že ste sa dali na cestu zdravotníctva,“ ocenila prínos študentov pre nemocnicu a poďakovala za brigádnickú výpomoc počas leta námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť a vedúca sestra Oddelenia vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica Mgr. Katarína Filípková, podľa ktorej význam ošetrovateľskej starostlivosti neustále rastie a je treba, aby čo najviac študentov v zdravotníctve ostávalo.

Možnosť využívať štipendijný program nemocnice mali študenti VŠ aj doteraz. Novinkou tohto roka je uvoľnenie financií aj pre stredoškolských študentov. Prínos pre študentov Strednej zdravotníckej školy je okrem získania cenných skúseností z prostredia nemocnice aj istota pracovného miesta a finančné prilepšenie. Počas 12 mesiacov v roku si  môžu stredoškoláci mesačne prilepšiť o 100 €. Záujemcovia sa môžu registrovať už teraz na portáli www.vavia.agel.sk/vzdelavanie/stipendijny-progem/prihlaska.  

Nemocnica si poskytnutím štipendia zaviaže študenta k pracovnému pomeru v nemocnici spoločnosti AGEL na dobu rovnajúcu sa dĺžke poskytovania štipendia. Cieľom je udržať absolventa v systéme a ponúknuť mu aj ďalšiu možnosť zvýhodneného štúdia popri práci v nemocnici AGEL, keď sa rozhodne pre niektorú z podporovaných foriem vzdelávania. „Ak plánujete po skončení stredoškolského štúdia pokračovať v dennej forme štúdia na vysokej škole, v odbore ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, zdravotnícky záchranár, fyzioterapia alebo rádiologický technik, vieme vám štipendium poskytovať aj naďalej,“ objasnila ďalšie možnosti podpory vysokoškolského štúdia vedúca Oddelenia ľudských zdrojov AGEL SK Mgr. Katarína Dovinová.

Ošetrovateľský proces sa v nemocnici kontinuálne rozvíja, nielen formou nepretržitého vzdelávania personálu a náborových aktivít, ale aj skvalitňovaním priestorov, vybavenia a postupnou digitalizáciou procesov. „Poslednými v rade skvalitnení a zjednodušení sú napr. obnova lôžkového fondu nemocnice a  elektronizácia procesu merania glukózy na báze identifikačných náramkov pacientov na oddeleniach,“ doplnila námestníčka. 

Zdroj, foto: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *