Psychologická podpora pre rodičov predčasniatok naberá reálne kontúry

Papradno, september 2022 – 70% rodičov* v situácii po predčasnom pôrode by prijalo psychologickú, rodičovskú pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou či podpornú skupinu. Uviedli to v prieskume realizovanom OZ malíček, ktoré v spolupráci so zdravotníkmi neonatologických oddelení perinatologických centier prichádza s konceptom psychologickej pomoci pre rodiny predčasne narodených a rizikových novorodencov do nemocníc. Podpisom Memoranda o spolupráci sa táto téma – mať psychológa na neonatologickom oddelení, stáva reálnejšou.

Keď sa bábätko narodí predčasne, celý život rodiny sa v tej chvíli zmení. Radosť z očakávaného rodičovstva razom zastrie neistota, strach či žiaľ. A hoci rodič potrebuje byť silný pre svoje bábätko, ktoré bojuje o život v inkubátore, sám sa často, okrem zdravotníkov na oddeleniach, nemá na koho obrátiť, aby ho podporil.

Psychologická pomoc je na novorodeneckých oddeleniach na Slovensku zatiaľ iba v počiatkoch, aj keď neonatologické pracoviská ako Bratislava a Trenčín ju už dokážu rodičom poskytnúť. „Psychológ by mal byť členom tímu každého perinatologického centra. Pretože tak, ako sa staráme o dieťa, tak by sme sa mali starať aj o matku a rodičov,“ zdôrazňuje Zuzana Navrátilová, klinická psychologička na Novorodeneckej klinike LF SZU Perinatologického centra UN Bratislava, ktorá sprevádza rodičov na ceste spojenej s predčasným pôrodom.

Našim cieľom je pomáhať predčasne narodeným a rizikovým bábätkám, ale aj ich rodinám, k čomu patrí i podpora v náročnom životnom období po predčasnom pôrode. Preto prichádzame s konceptom psychologickej podpory, v prvej fáze v online forme. V spolupráci s neonatologickými oddeleniami je našim cieľom následne zabezpečiť psychológa priamo na ich oddeleniach,“ vysvetľuje Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček.

Keďže táto potreba nie je len potrebou rodičov, ale stotožňujú sa s ňou aj odborníci z oblasti neonatológie, tieto dni došlo k významnému okamihu v téme psychologickej podpory. Podpis Memoranda o spolupráci v tejto oblasti znamená, že rodičia budú mať k dispozícií psychologickú podporu v online forme zabezpečenú prostredníctvom OZ malíček už v najbližších týždňoch. Kontinuálne sa však budú robiť kroky k vytvoreniu psychologickej pomoci priamo na oddelení, a to prítomnosťou klinického psychológa.

Ďakujeme odbornej verejnosti za tento významný moment podpisu Memoranda o spolupráci pri realizácii konceptu psychologickej pomoci na neonatologických oddeleniach, pretože len vďaka spolupráci sa dokážu „veci“ hýbať a posúvať vpred. Memorandum bolo podpísané na stretnutí Odbornej rady OZ malíček v Papradne a to zástupcami všetkých perinatologických centier a našim združením.

* Potreba psychologickej podpory na oddeleniach vyplýva z prieskumu Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu, ktorý realizovalo OZ malíček v roku 2020 medzi rodičmi predčasniatok. Cieľom prieskumu bolo zistiť̌ spätnú́ väzbu od rodičov, ktorých deti sa narodili predčasne a boli hospitalizované na neonatologických oddeleniach a následne identifikovať̌ oblasti, ktoré́ môže združenie v spolupráci so zástupcami perinatologických centier zlepšiť a tak pokračovať̌ vo vytváraní podmienok pre čo najlepší́ štart do života tých najzraniteľnejších. 

Zdroj, foto: OZ malíček, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *