Rada SLK reaguje na navrhovaný rozpočet – tvrdá výzva Vláde SR aj poslancom!

Slovenská lekárska komora je sklamaná z predloženého návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023. Uvedený návrh je zlou správou pre všetkých občanov Slovenska. Už rozpočet na rok 2022 bol nedostatočný, nereflektoval potreby zdravotníctva a musel byť opakovane upravovaný. Politici pošliapavajú nimi deklarovanú tézu zdravotníctva ako ich priority. SLK požaduje konkrétne riešenia, a nie prázdne série sľubov pri nastupujúcej ďalšej vlne COVID-u, podaných výpovediach lekárov a hroziacom zatváraní ďalších ambulancií špecialistov a všeobecných lekárov. Zdroje pre zdravotníctvo musia bez akýchkoľvek pochybností zabezpečiť jeho udržateľnú prevádzku a rozvoj. Slovenská lekárska komora žiada, aby:

• Vláda Slovenskej republiky v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2023 vyčlenila na verejné zdravotné poistenie sumu na úrovni minimálne 6 % HDP (v Českej republike je to 6,5 % HDP na verejné zdravotné poistenie, v súčasne navrhnutom rozpočte v SR je to 5,2 % HDP), a to najmä zvýšením odvodov za poistencov štátu na úroveň porovnateľnú s Českou republikou v parite k výkonu ekonomiky.

• Vláda SR jasne povedala občanom SR, na aký objem zdravotnej starostlivosti a na akú jeho kvalitu postačujú prostriedky zo súčasného verejného zdravotného poistenia, a aby zdravotníkom a občanom hovorila pravdu o zdravotníctve, a nedeklarovala papierové, ale reálne sumy.

• Politici jasne povedali občanom SR, z akých iných zdrojov budú hradené ďalšie potrebné náklady poskytovateľov ZS na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre občanov.

• Vláda SR priznala, že nie je schopná prevziať plnú zodpovednosť za nedostatočné personálne a materiálno-technické kapacity zdravotníctva a za pokles možností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu a objem zdravotnej starostlivosti pre občanov z dôvodu ich nedostatočného financovania zo strany zdravotných poisťovní.

• Vláda SR a Národná rada SR neprenášali svoju zodpovednosť za zabezpečenie dostatku zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení na plecia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v nemocničnom aj v ambulantnom sektore.

Žiadame poslancov NR SR, aby stáli na strane občanov, pacientov a ich lekárov a zdravotníkov, ktorí sa o nich dennodenne starajú. Pozitívny výsledok isto ocenia koaliční aj opoziční politici.

Rada Slovenskej lekárskej komory, 13.10.2022

Zdroj, foto: SLK, Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *