SLK a zdravotnícke organizácie – spoločný APEL na predsedu parlamentu v otvorenom liste

SLK a ďalšie zdravotnícke organizácie poslali včera predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi otvorený list so žiadosťou o stretnutie.

List si môžete prečítať tu:

Vážený pán predseda NR SR,

dovoľujeme si Vás osloviť v mene zdravotníckych organizácií zastupujúcich absolútnu väčšinu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v nemocničnej a v ambulantnej sfére a v mene Slovenskej lekárskej komory – stavovskej organizácie registrujúcej a zastrešujúcej všetkých lekárov na Slovensku. Lekári, sestry a ostatní zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci poskytujú obyvateľom Slovenska služby, ktorých hodnota vystúpila ešte viac do popredia v období pandémie ochorenia COVID-19. Kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku závisí od personálneho a materiálno-technického vybavenia našich pracovísk. Rezort zdravotníctva však dlhodobo nebol a stále nie je dostatočne financovaný, čo sa prejavuje v narastajúcich problémoch pri zabezpečení dostupnej zdravotnej starostlivosti pre občanov nášho štátu.

Rozpočet pre zdravotníctvo roky nepostačuje na zabezpečenie rozvoja zdravotníckych zariadení. Ťaživá skúsenosť s celosvetovou pandémiou túto skutočnosť len podčiarkla. Súčasná energetická kríza dolieha na celú spoločnosť a segment zdravotníctva nie je výnimkou. Vzhľadom k tomu, že sme regulovaný segment, však riešenia nie sú plne v našich rukách.

Vážený pán predseda Národnej rady SR, dovoľujeme si Vás požiadať o osobné stretnutie v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2023 v kapitole zdravotníctvo, ktorý nepovažujeme za dostatočný a rozhoduje sa o ňom v týchto dňoch. Dlhodobý deficit zdrojov pre zdravotníctvo spôsobil obrovský investičný dlh v personálnej aj materiálno-technickej oblasti, naše zariadenia nemajú vytvorené rezervy, niektoré majú problém aj s financovaním svojej základnej prevádzky. Tento negatívny trend ďalej postupuje a je nevyhnutné ho zvrátiť okamžite. Škody napáchané v systéme zdravotníctva sa prejavujú na tom najvzácnejšom, čo človek môže mať- ľudskom zdraví.

Radi by sme Vás o názore našich organizácií na riešenia aktuálnych problémov v zdravotníctve a na návrh štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo informovali osobne, keďže je to Národná rada SR a Vy ste v tejto chvíli dominujúcou osobnosťou, ktorá ešte môže vstúpiť do tohto procesu. Uvítali by sme pri našom stretnutí aj účasť nášho rezortného ministra.

S úctou

Slovenská lekárska komora

Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky

Asociácia nemocníc Slovenska

Asociácia súkromných lekárov- združenie Zdravita

Zväz ambulantných poskytovateľov

Bratislava, 10.11.2022

Zdroj: Slovenská lekárska komora, 10.11.2022

Foto: People photo created by jcomp – www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *