Festival kazuistík Nižná 2022

Čitatelia Lekárskych novín už z článku zo septembrového čísla dobre vedia, že v dňoch 22. až 24. septembra sa v oravskej Nižnej konal už 6. Festival kazuistík 2022. Výnimočné podujatie, ktoré napreduje, rastie, nadobúda stále na intenzite a ktorému pribúdajú každým rokom tak aktívni účastníci, ako aj priaznivci. Aj preto sa redakcia rada k spomínaným trom dňom vracia nasledujúcou anketou.

Anketu s niekoľkými otázkami, na ktoré odpovedajú viaceré osobnosti, odborníci a zároveň organizátori tak samotného podujatia, ako aj života Združenia všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD SR). Skôr ako si prečítate ich zasvätené a inšpiratívne slová, ešte raz pripomíname, že záštitu nad festivalom opäť prevzala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK a konalo sa pod odbornou garanciou mim. prof. MUDr. Kataríny Gazdíkovej, PhD., MHA, MPH z Katedry všeobecného lekárstva LF Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a tiež aj za aktívnej účasti hlavnej odborníčky MZ SR pre Všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. a ďalších mnohých odborníkov, spomenieme aspoň Miroslava Žigraiho, prodekana pre vzdelávanie zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Silviu Pekarčíkovú, riaditeľku odboru zdravotníctva ŽSK, Zuzanu Gavalierovú, predsedníčku Sekcie ambulantných sestier SKSaPA a pod. Naše rámcové otazky zneli: „Ako hodnotíte ďalší ročník festivalu, v čom vidíte jeho najväčší prínos? Podujatie bolo doslova nabité kvalitou, erudovanými a potrebnými kazuistikami. Predsa však, keby ste mali vyzdvihnúť nejaký moment, ktorý by to bol a prečo?“

Na úvod má slovo – tak sa predsa patrí – žena, odborníčka, ktorá aktívne pôsobí tak v celom ZVLD (ako podpredsedníčka) a zároveň aj pri organizovaní a napĺňaní celého festivalu. MUDr. Slávka Trojáková, ktorá má svoju ambulanciu v krajskej Žiline:

„Tak ako po iné roky, aj tento ročník oravského festivalu stúpol takpovediac na cene aj na kvalite v ktorejkoľvek svojej súčasti. Vysoká účasť na festivale dokazuje, že kolegovia si všimli, že prínos pre ich ďalšiu prácu je naozaj vysoký. Navyše po dvoch rokoch pandémie sme sa stretli bez rúšok a uvoľnenejšia atmosféra prispela k tomu, že sa diskutovalo všade a o všetkom. Odborný program bol vystavaný pre naše potreby excelentne, prednášky zaujímavé, niektoré bizarno-smutné informácie (obezita, amfetamíny, „transplantované“ srdce alkoholikovi…) a veľa ďalších, vysoko odborných, priamo z praxe hlboko rezonovali v účastníkoch. ZVLD ako organizácia na tohtoročnom festivale zvolilo za nového predsedu MUDr. Rastislava Zanovita, ktorý je zárukou, že sa stále budeme pohybovať správnou cestou všeobecného lekárstva pre dospelých. Ako aj doteraz. Ďakujem doterajšiemu predsedovi MUDr. Jánovi Hencelovi, ktorý v našich radoch pokračuje ako podpredseda združenia.

Všetci noví aj starí členovia združenia sa budeme snažiť o napredovanie odboru, dúfame v zlepšenie spolupráce medzi našimi organizáciami, aby sme ako základný pilier primárnej ambulantnej sféry dokázali vyrokovať pre nás čo najlepšie podmienky pre prácu. Netrpezlivo čakáme na schválenie štátneho rozpočtu, potom dokážeme naše požiadavky aj vyrokovať. Zdravotné poisťovne budú pracovať s peniazmi, ktoré im štátny rozpočet „nadelí“, a my dúfame, že naša starostlivosť o ich poistenca bude ocenená korektným prístupom.

Zaznelo veľa pripomienok k spolupráci so ZP, viac kritických. Bohužiaľ, odstrihnutie lekára od telefonickej komunikácie so ZP nepokladáme za produktívny krok v spolupráci, neodpovedanie na e-mailovú komunikáciu, výrazné rozdiely v regionálnych „revíziách“ nás trápia a to, že sme o niektoré výkony prišli pre naozaj torpídne vykonávanie revízie a kolegovia boli vysoko sankcionovaní, to nás zarazilo. Lebo práca bola vykonaná a nezaplatená. Ďakujeme teda za diskusiu na fóre poisťovní, ďakujeme za tradične korektný prístup neštátnych poisťovní, kde komunikáciou posúvame level spolupráce vyššie a vyššie. Avšak gro spolupráce u nás stojí na komunikácii so štátnou poisťovňou.

Zazneli pripomienky, že vládne návrhy sú stavané na nemocnice, kompenzácie energetickej krízy, zvyšovanie vstupov, zvyšovanie platov sa momentálne dotýka nemocničnej sféry a nie základného piliera medicíny, a tým je primárna sféra. Rôzne chaotické zásahy do oceňovania práce zdravotníka vnáša nepokoj do našej práce. Sme v oceňovaní stále na chvoste, či VAS, ale aj ŠAS. Ešte sa o nás ani nerokuje. Ale energetická kríza, zvyšovanie nájmov, vstupov sa nás týka už teraz – tak ako všetkých ostatných… Preto verím, že návrh o platobnom úhradovom mechanizme konečne zaujme miesto v zákonných normách a my budeme v kľude môcť pracovať vo svojich ambulanciách. Lebo v neistých podmienkach sa naozaj veľmi zle pracuje. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí merali cestu na Oravu, verím, že o rok sa stretneme znovu, verím v spoluprácu s ostatnými združeniami pracujúcimi pre VAS, verím, že si nájdeme ten priesečník, kedy potiahneme spolu a osoh pocítime všetci. Ďakujem doterajšej správnej rade ZVLD SR za spoluprácu a novej prajem plno optimizmu a sily.“

Festival má punc medzinárodnosti a jedným zo zahraničných aktívnych hostí bol zo susedných Čiech aj MUDr. Jan Bělobrádek, všeobecný praktický lekár v Červeném Kostelci, pôsobiaci aj na Univerzite Karlovej, Lekárskej fakulte v Hradci Královom na Ústave preventívneho lekárstva: „Na letošním Festivalu kazuistík mě upoutaly 2 momenty: Jednak úžasná, přátelská atmosféra, bylo znát, jak moc se všichni účastníci na setkání těšili a jak si ho cení. Možná si stále neuvědomujeme, jak zdravotníky postihla nucená mnohaměsíční profesní izolace způsobená covidovou pandemií. A možná i proto Nižnou prostupovala úžasná energie, byla cítit v každém rozhovoru, v každém úsměvu, protože mezilidsky se na celé tři dny ze zemského povrchu jaksi vytratilo slovo „problém“. Z hlediska profesního, kde se specializuji na venkovské lékařství, mě upoutal zdařilý programový mix. Necílil jen na lékaře, ale i na sestry a ostatní zdravotnické pracovníky, každý si v nabitém programu našel spoustu zajímavých přednášek. Organizátoři se tím přihlásili k současným nejmodernějším trendům, kdy se v situaci nedostatku zdravotnických profesionálů (zejména na venkově) klade důraz na široký tým. Diskutují se změny v kompetencích zdravotníků i změna role lékaře, která se posouvá do více manažerské pozice. Léčí tedy celý tým, lékař zasahuje až ve složitějších případech. Současný výzkum upozorňuje hlavně na nutnost změny myšlení, aby bylo možné podobné změny uskutečnit. Je skvělé, že se to kolegům ze ZVLD SR daří a moc jim fandím i v prosazování dalších cílů, které jsou potřebné v kontextu moderního chápání primární péče i zdravotnictví jako celku.“

Ďalšou ženou v našej ankete je PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH, predsedníčka Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA: „Festival kazuistík v Nižnej je jedinečný tým, že sa sestry a lekári vzdelávajú spoločne v jednej sále. Sestry z ambulantnej sféry sa čím ďalej tým odvážnejšie zapájajú do diskusie, čo ako predsedníčka Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek vnímam pozitívne. Počas celej konferencie bolo cítiť neopakovateľnú rodinnú atmosféru a príslovečnú oravskú pohostinnosť.“

Jeden z dlhodobo neprehliadnuteľných mužov festivalu a ZVLD SR ako organizácie je už spomínaný MUDr. Ján Hencel, MSc., aktuálne podpredseda ZVLD SR, ktorý má všeobecnú ambulanciu pre dospelých v Trenčíne: „Za najväčší prínos podujatia považujem multidisciplinárnosť, teda účasť nielen v š e o b e c n ý c h lekárov, ale aj odborníkov z iných oblastí medicíny, účasť sestier, účasť iných zdravotníckych pracovníkov. Za dôležité považujem aj účasť a vyjadrenia zdravotných poisťovní, so zastúpením revíznych pracovníkov, účasť ministerstva zdravotníctva s prezentáciou aktuálneho stavu reformy prvého kontaktu. Dôležitá bola účasť zástupcov úradu pre dohľad, ako aj zástupcov sociálnej poisťovne a NCZI s problematikou EPN. Dôležité je, že v rámci kazuistík boli prezentované aj najnovšie postupy v prevencii kardiovaskulárnych chorôb.“

Festival v Nižnej a tiež ZVLD SR (aktuálne je novým predsedom, k čomu mu blahoželá aj redakcia LN, ktorá s ním pripravuje aj väčší rozhovor) si bez MUDr. Rastislava Zanovita nikto nevie ani predstaviť: „Festival vytvára priestor na komunikáciu medzi zdravotníckymi pracovníkmi, či sú to lekári, sestry, alebo iní zdravotnícki pracovníci. Myšlienku učiť sa na konkrétnych prípadoch z praxe si z roka na rok osvojuje čoraz viac spíkrov, podobne ako možnosť interakcie s auditóriom. Z pohľadu organizátora podujatia som skôr kritický a vidím viac nedostatky a potenciál prípadného vylepšenia. Preto poteší pozitívna spätná väzba účastníkov a ich verbalizovaná spokojnosť. Takisto poteší, ak si niektorí spíkri dajú rok dopredu poznámku do kalendára, že nás a ich čaká „Nižná“. Pevne verím, že ďalší ročník bude opäť v niečom výnimočný a stretneme sa s pozitívnou spätnou väzbou.“

Čo bolo povedané o MUDr. R. Zanovitovi v súvislosti s festivalom a tiež aj s prácou a funkčnosťou ZVLD SR, platí o MUDr. Petrovi Markovi, MPH, všeobecnom lekárovi pre dospelých vo Veľkej Lomnici: Šiesty ročník Festivalu kazuistík Nižná 2022 účasťou aj odozvou presiahol naše očakávania. Úvod festivalu bol originálny krstom 2 edukačných publikácií pre sestry z pera PhDr. Zuzany Gavalierovej, MPH a MUDr. Ahmadulaha Fathiho. Tituly Edukácia pacienta s artériovou hypertenziou a Edukácia pacienta s dyslipidémiou „krstila“ automatickým externým defibrilátorom hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD. Štvrtkovému programu dominovali Fórum zdravotných poisťovní a Fórum hlavnej odborníčky pre všeobecné lekárstvo. Diskusia k ePN potvrdila potrebu kontinuálnej komunikácie s NCZI a Sociálnou poisťovňou. Piatkové kazuistiky všeobecných lekárov vhodne doplnili kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Diskusný piatkový večer bol spojený s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách lekárka, sestra, iný zdravotnícky pracovník a tiež udelením Ceny MUDr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku 2022 (získala ju Martina Slováčiková – pozn. I. V.). V sobotnom programe festivalu najviac zaujala diskusia sestier vo Fóre sestier SKSaPA a Správnosť vykazovania výkonov ambulancie VLD v záverečnej prednáške podujatia.

O oceneniach bola reč v predchádzajúcom anketovom príspevku (aj v minulom čísle Lekárskych novín), a preto sme sa rozhodli pre symbolickú bodku tejto ankety v podobe slov jednej z laureátiek. Slovo má PaedDr. Barbora Bunová, PhD., klinická logopédka a certifikovaná EÚ expertka na dysfágiu – nositeľka Ceny SKIZP 2022: „Ako už čitatelia LN vedia, v Nižnej na Orave sa konal už šiesty ročník oravského interaktívneho fóra s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraný na interdisciplinárnu spoluprácu v starostlivosti o pacientov v prvom kontakte. Organizátori pripravili kvalitný odborný program zaujímavých prednášok. Pripravili aj priestor na ocenenia tých, ktorí nejakým spôsobom prispeli k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacientov na Slovensku. Využívam možnosť a touto cestou chcem poďakovať Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov za ocenenie. Toto ocenenie však patrí všetkým tým, ktorí sa snažia o to, aby komora ako stavovská organizácia chránila svojich členov, vytvárala im dobré podmienky tak na ich prácu, ako aj na vzdelávanie. Moje poďakovanie patrí pani prezidentke SKIZP RNDr. Monike Trechovej, MPH., za jej ochotu, silu nevzdávať sa, aj keď nie všetko vychádza tak, ako chceme, za príjemnú atmosféru, ktorú vytvára. Ďakujem aj všetkým členom Prezídia, ako aj členom Rady SKIZP. Zároveň však ďakujem aj mojej rodine za to, že mi vytvorila podmienky zúčastňovať sa na stážach, kurzoch a postgraduálnom štúdiu v zahraničí, zameraných na získanie teoretických vedomostí a praktických skúseností z dysfágií. Tieto získané informácie sa budem snažiť podať ďalej mojím kolegyniam a kolegom, klinickým logopédom v spolupráci s inými odborníkmi v oblasti dysfágií formou akreditovaných kurzov a certifikovanej pracovnej činnosti.“

Igor Válek

Lekárske noviny október 2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *