Mamografické oddelenie šačianskej nemocnice je súčasťou boja s rakovinou

Od roku 2019 pracuje pri Ministerstve zdravotníctva SR Komisia pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne, ktorá hodnotí mamografické pracoviská na Slovensku. Už 19 preverených skríningových mamografických pracovísk v 16 mestách prešlo jej kontrolou s pozitívnym výsledkom. Sedem z nich bolo symbolicky ocenených v rámci projektu Ja som už bola, ktorého cieľom je inšpirovať ženy k tomu, aby sa nebáli absolvovať mamografické vyšetrenie.

K trom prevereným skríningovým mamografickým pracoviskám, ktoré dohliadajú na zdravie žien na východe Slovenska (Stará Ľubovňa, Prešov, Poprad), sa pripojilo aj preverené skríningové mamografické centrum v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. Ženy v každom kraji na Slovensku tak majú možnosť absolvovať skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov v niektorom z najmodernejších preverených skríningových mamografických pracovísk vysokokvalitným mamografickým prístrojom aj s doplnením ďalších potrebných vyšetrení a oznámením výsledku osobne, ihneď, vrátane možnosti konzultácie s lekárom o ďalšom postupe zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.

Začiatkom októbra odovzdali zástupkyne pacientskych združení OZ Amazonky a Ružovej stužky n.f. ocenenie preverenému skríningovému mamografickému centru v Nemocnici AGEL Košice-Šaca; ide o v poradí štvrté preverené skríningové mamografické centrum vo východoslovenskom regióne a 19. na Slovensku. Primárka Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Tatiana Špakovská, PhD., MPH, poďakovala v mene celej kliniky za ocenenie, ktoré považuje za potešujúce ohodnotenie práce lekárov pracoviska a rádiologických technikov.

„Pomocou mamografického vyšetrenia vieme diagnostikovať buď už predrakovinové lézie alebo karcinóm prsníka vo včasnom štádiu, čo umožňuje vysoké percento úspešnosti liečenia alebo stopercentné vyliečenie, čo skvalitňuje a predlžuje život takejto pacientky,“ uviedla primárka, ktorá súčasne upozornila na fakt, že pacientky sa často boja prísť na vyšetrenie. „Môžem ich ubezpečiť, že radiačná záťaž pri mamografii je veľmi nízka, nepredstavuje takmer žiadne riziko a benefit je niekoľkonásobne vyšší. Ak pacientka dostane pozývací list zo zdravotnej poisťovne na mamografické vyšetrenie v rámci skríningu, môže sa objednať napríklad prostredníctvom nášho call centra. Mamografické vyšetrenie je bezplatné a nárok naň majú na našom pracovisku všetky ženy s platným zdravotným preukazom na Slovensku. Je tu zabezpečená veľmi úspešná spolupráca s Mamárnym centrom, ktoré v kooperácii s naším pracoviskom zabezpečuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť o pacientky s takýmto ochorením,“ dodala primárka.

Z rúk Mgr. Evy Bacigalovej, predsedníčky OZ Amazonky, prevzala aj sošku Amazonky, ktorej chýba jeden prsník ako symbol ženskosti a jej odev je vytvorený z obväzov; hoci zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy o zdravie svoje aj všetkých žien Slovenska bojujú. „Sme veľmi hrdí na takéto kvalitné pracovisko, akým je Klinika rádiológie. Ako bolo povedané, máme sa čím pýšiť, nielen kvôli diagnostike, ale aj vďaka tomu, čo po nej nasleduje. Ženám, ktoré potrebujú pomoc, ju vieme aj plnohodnotne poskytnúť. Prevencia je najlepšia cesta liečby,“ reagoval na ocenenie generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

Mamodiagnostické centrum Kliniky rádiológie šačianskej nemocnice bolo zaradené do siete mamografických pracovísk v populačnom skríningu rakoviny prsníka po splnení všetkých požiadaviek v roku 2021, ako jedno zo štyroch pracovísk na východnom Slovensku. Mamografické vyšetrenia prsníkov vykonávajú v zdravotníckom zariadení viac ako dve desaťročia. Okrem nich sa realizuje aj ultrazvukové vyšetrenie prsníkov a intervenčné zákroky, ako sú core-cut biopsie, vákuové mamotómie, duktografie či predoperačné zavádzanie Frankových vodičov. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná poistenkyniam a poistencom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku z rôznych, neraz aj vzdialenejších regiónov.

Pracovisko úzko spolupracuje s Mamárnym centrom, v ktorom sa vyšetrujú pacientky s klinickými príznakmi ochorenia prsníkov. Na základe výsledkov rádiologických zobrazovacích vyšetrení a biopsie navrhnú pacientke ďalší liečebný postup a následnú pooperačnú starostlivosť, v prípade nutnosti nasmerujú pacientku na onkologické pracovisko. Skríningová mamografia v Spojených štátoch, Európe a Veľkej Británii za posledných 30 rokov znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka o 40 %. Na Slovensku tomuto
ochoreniu ročne podľahne 900 žien. Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 362 000 žien. V roku 2021 sa ho zúčastnilo len 41 554 žien s negatívnym nálezom a u 285 žien boli zistené včasné formy rakoviny prsníka. Zatiaľ najlepšie výsledky sú v západoslovenskom regióne, kde je miera účasti na mamografickom vyšetrení 16–17 %. Odborníci pripisujú toto nízke číslo nedostatočnej starostlivosti žien o vlastné zdravie, ale aj neopodstatnenému strachu z mamografického vyšetrenia. „Cieľom mamografického skríningu, to znamená včasného zistenia najmenších ložísk onkologického ochorenia prsníka skríningovou mamografiou, je aspoň 70 percent účasť žien vo veku 50 69 na skríningovom mamografickom vyšetrení. Takáto účasť by zabezpečila zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka na Slovensku o 30 %, a zachránila by 300 životov ročne,“ hovorí MVDr. Jana Trautenberger-Ricová z Národného onkologického inštitútu.

Na východnom Slovensku sa malo v minulom roku zúčastniť mamografického vyšetrenia 101 079 žien, zúčastnilo sa však iba 6,4 % z nich. Ženy by sa pritom nemali báť skríningového mamografického vyšetrenia pod dohľadom lekára a za využitia tej najmodernejšej techniky. Mali by mať obavy z nedôsledného sledovania vlastného zdravia. Každá žena si musí uvedomiť, že zdravie začína v jej vlastných rukách a jej správanie je vzorom aj pre jej vlastné deti a vnúčatá. Pravidelné vykonávanie nielen samovyšetrenia, ale aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky, totiž dokážu odhaliť včasné štádiá rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné a zachránia mnohým roky kvalitného života. Nespornou výhodou mamografického vyšetrenia je, že dokáže odhaliť ochorenie už o 3–5 rokov skôr, než by ložisko odhalilo bežné vyšetrenie u gynekológa pohľadom a pohmatom. Preto by výzvu na jeho absolvovanie nemala žiadna žena podceňovať. Dôležitú úlohu v tomto smere zohrávajú preventívne a edukačné aktivity.

Foto: AGEL

jps

Lekárske noviny október 2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *