UNLP získala kľúčových partnerov na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách

Košice, 22. november 2022 – Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v týchto dňoch spečatila spoluprácu s Východoslovenským onkologickým ústavom, a. s. a Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, a. s.. Podpisom memoranda o partnerstve a vzájomnej pomoci nemocnice deklarovali, že spoločne dosiahnu tú najlepšiu starostlivosť o pacienta najmä v krízových situáciách, akou bola aj pandémia. „Pokračujeme v dobre nastavenej spolupráci vo viacerých medicínskych oblastiach s cieľom optimalizovať „patient flow“ vzájomným dopĺňaním špeciálnych výkonov, ktoré zabezpečia správne a komplexné riešenie rôznych medicínskych situácií,“ uviedol MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice.     

Partnerské memorandum – vyvrcholenie vynikajúcej spolupráce
Oba východoslovenské ústavy: onkologický, aj srdcovo-cievny, boli počas pandémie v úzkom kontakte s našou nemocnicou a spoločne koordinovali postupy v prospech záchrany života a zdravia pacientov s vážnymi diagnózami. Prehĺbenie už existujúcej spolupráce medzi zdravotníckymi zariadeniami sa prejaví napríklad pri konziliárnych vyšetreniach, ako aj špecializovaných operačných zákrokoch.

„Mimoriadne udalosti si vyžadujú úzku kooperáciu, ako aj koordináciu krízových riešení. Vytvorenie novej obojstranne výhodnej spolupráce výrazne pomôže napr. pri riešení pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou,“ uviedol generálny riaditeľ VÚSCH, MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

Minimalizácia ďalších zdravotných komplikácií pacienta
Zosúladením vzájomnej pomoci budú môcť partneri pri rôznych nepredvídaných udalostiach rýchlejšie a presnejšie reagovať. „Čím skôr dôjde k riešeniu medicínskeho problému, tým viac sa minimalizujú ďalšie komplikácie pacienta, čo je zároveň ekonomicky výhodné,“ potvrdil MUDr. Tomáš Sieber, MPH.

Špecializované ústavy budú nápomocné pri manažovaní pacientov so srdcovo-cievnymi a onkologickými ochoreniami. UNLP bude súčinná v ďalších medicínskych oblastiach, na ktoré sa ústavy prioritne nezameriavajú. V prípade absencie niektorej z vyšetrovacích metodík, sa partneri bez zbytočných problémov dokážu vzájomne doplniť v prospech zdravotnej starostlivosti obyvateľov celého nášho kraja.

UNLP už zhruba pred mesiacom uzatvorila Memorandá o partnerstve aj s Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša, Nemocnicou AGEL Košice-Šaca a Železničnou nemocnicou s poliklinikou.

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *