Jednodňová chirurgia – moderný trend liečby

História jednodňovej chirurgie siaha do konca 19. storočia, kedy vznikla prvá odborná práca o jednodňovej chirurgii v Škótsku. Dôvodom bol nedostatok nemocničných lôžok, ale aj finančná výhodnosť operácií prevádzaných jednodňovou chirurgiou. Dnes sú výhody jednodňovej chirurgie jasné a dobre zdokumentované a jej podiel stále narastá.

Viaceré výskumy a medicínska prax dokázali, že najlepšie prebieha liečba a rekonvalescencia pacientov po operačných zákrokoch v domácom prostredí. Napriek tomu drvivú väčšinu bežných nekomplikovaných operácií sprevádza zbytočne dlhý pobyt v nemocnici. Oproti tomu v rámci jednodňovej chirurgie pacient strávi v zdravotníckom zariadení len ten najnutnejší čas. S dlhým pobytom v nemocnici sa zvyšujú náklady, ktoré treba na pacienta vynaložiť. Moderná medicína, vývoj v operačných technikách a s tým súvisiace zmenené spôsoby v pooperačnej starostlivosti však umožňujú skrátiť nevyhnutne nutnú dobu pobytu v nemocnici na minimum, a tým pacientovi dávajú možnosť vrátiť sa čo najrýchlejšie domov a do bežného života.

Zdravotnícke zariadenia, ktoré ponúkajú služby jednodňovej chirurgie sa snažia o to, aby pacient v nemocnici strávil len dobu nevyhnutne potrebnú pre operáciu a skorú pooperačnú starostlivosť a následnú rekonvalescenciu mohol stráviť doma. Skracovanie pobytu v nemocnici na dvadsaťštyri hodín nie je znakom toho, že by nemocnice pristupovali k liečbe a operáciám menej zodpovedne, ako keď zákrok sprevádza dlhšia hospitalizácia. Lekári sú si vedomí nevyhnutnosti absolútne dobre odvedenej práce, aby minimalizovali riziko operačných a pooperačných komplikácií. To, že pacient strávi v nemocnici len jeden deň nie je známkou toho, že sa jeho chorobe alebo problému venuje menej pozornosti.

Možnosť krátkeho pobytu by neexistovala, ak by neboli zladené organizácia práce personálu a lekárov, starostlivá prednemocničná príprava pacienta na operáciu, prepracovaný operačný postup a vhodné usporiadanie pooperačnej starostlivosti. Spomínanou hlavnou výhodou jednodňovej chirurgie pre pacienta je, samozrejme, rýchly návrat domov. Musí však byť splnených niekoľko vecí, aby operovaný človek mohol ísť domov. Podmienok prepustenia pacienta do domácej starostlivosti je niekoľko. Lekári sledujú, či má človek plne stabilizované vitálne funkcie, či môže sám chodiť, či sú pooperačné bolesti primerané a prípadne či nemá ďalšie ťažkosti.

Pacient ale nemôže z nemocnice odísť bez potrebného súhlasu. Súhlas s prepustením musí vydať lekár oddelenia jednodňovej chirurgie. Pri vzniknutých komplikáciách a potrebe ďalšieho pobytu v zariadení zostáva pacient ďalej hospitalizovaný na oddelení jednodňovej chirurgie alebo je preložený na oddelenie so štandardnými lôžkami, kde mu poskytne nemocnica adekvátnu liečbu. Následne po prepustení treba prísne dodržiavať odporúčaný liečebný režim a pravidelne absolvovať všetky odporúčané kontroly. Veľký vplyv na to, či môže byť pacient operovaný formou jednodňovej chirurgie má bezpochyby aj jeho sociálne zázemie. Počas pooperačnej rekonvalescencie musí mať poruke telefón – pre prípad potreby konzultovať problémy s lekárom musí mať k dispozícii vhodný dopravný prostriedok na cestu na návrat do nemocnice v prípade ťažkostí. Tieto veci sú vo väčšine prípadov zabezpečené, dôležitejšia je ale podpora členov rodiny alebo iných vhodných ľudí, ak nastanú nepredvídateľné problémy, ktoré pacient nie je schopný riešiť sám.

V zdravotníckom zariadení starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry, v domácom prostredí túto starostlivosť preberá pacient sám na seba a pomáhajú mu blízki. Jednodňová chirurgia má určite aj nevýhody. Problémy nastávajú v prípade komplikácií, či už chirurgických alebo anestéziologických. Nie každé zariadenie je prispôsobené na ich riešenie. Pacienta treba často, ak nastane takáto situácia, prevážať do iného zariadenia, najčastejšie najbližšej nemocnice, ktorá disponuje príslušným oddelením. Po rýchlom prepustení pacienta sa zvyšuje aj riziko neskorých alergických komplikácií na podané lieky. Pacienti majú menej dostupnú ošetrovateľskú starostlivosť v období po operácii a počas rekonvalescencie. Jednodňová chirurgia nie je vhodná pre pacientov žijúcich osamote, okrem iného aj z dôvodu, že nie je zabezpečený kvalitný systém následnej starostlivosti.

jps

Foto: Freepik

Lekárske noviny október 2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *