Košické nemocnice sa spoločne pripravujú na krízovú situáciu v zdravotníctve  

Košice, 24. novembra 2022 – V Košiciach na pôde Univerzitnej nemocnici L. Pasteura zasadal v stredu Krízový štáb Košického kraja, zložený zo zástupcov: UNLP Košice, Detská fakultná nemocnica (DFN), VÚSCH, a.s., VOU, a.s., Nemocnica AGEL Košice – Šaca, Železničná nemocnica s poliklinikou Košice, Krajské operačné stredisko Záchrannej služby Košice, Záchranná služba Košice a zástupcov Košického samosprávneho kraja.

Zástupcovia kľúčových zdravotníckych zariadení mesta sa navzájom informovali o aktuálnej situácii vo svojich nemocniciach a tiež o možnostiach vzájomnej spolupráce a pomoci, aby bola pacientom poskytnutá zdravotná starostlivosť aj v prípade, ak ku koncu mesiaca nestiahnu lekári svoje výpovede. 

Urgentné príjmy a pôrodnice UNLP budú plne fungovať, problém má Neurochirurgická klinika
Riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH. informoval o tom, že v UNLP podalo výpovede 227 z 907 lekárov, čo je 25 % zo 44 pracovísk. „Pripravujeme sa na prípadnú krízovú situáciu a naše aktivity koordinujeme so všetkými zdravotníckymi zariadeniami v Košiciach a tiež podľa inštrukcií z MZ SR,“ uviedol riaditeľ. „V UNLP Košice budú plne k dispozícii obidve urgentné pracoviská (Tr. SNP 1, Rastislavova 43) a taktiež Klinika úrazovej chirurgie (Rastislavova 43). Všetky prípadné zmeny v nastaveniach pracovísk UNLP Košice  budú operatívne oznámené Krajskému operačnému stredisku Záchrannej služby Košice.“  

Riaditeľ UNLP už informoval verejnosť o tom, že „nikto zo zdravotníkov z gynekologických a neonatologických pracovísk UNLP nedal výpoveď“, takže zdravotná starostlivosť o tehotné ženy nebude ovplyvnená. „Ženy – budúce mamičky sa nemusia báť, že nebudú mať kde rodiť.“ UNLP má Gynekologicko-pôrodnícku kliniku a Neonatologické oddelenie v areáli na Tr. SNP a tiež Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Neonatologické oddelenie v areáli na ulici Rastislavova 43.

Keďže výpovede lekárov v UNLP sú rozložené nerovnomerne, môže na niektorých klinikách nastať kolaps. „Takýmto pracoviskom je predovšetkým Neurochirurgická klinika na Tr. SNP. Prípadné akútne zásahy u neurochirurgických pacientov v tejto chvíli intenzívne riešime v rámci interných zdrojov,“ dodal riaditeľ.

Kritická situácia bude v Detskej fakultnej nemocnici, pomôžu anestéziológovia  a chirurgovia UNLP 
Najvážnejšia situácia je v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Vo výpovedi je tu 53 % lekárov. Zástupca DFN informoval, že pri tomto počte nedokáže nemocnica zabezpečiť efektívnu zdravotnú starostlivosť pre detského pacienta. DFN a UNLP sa dohodli na pomoci zo strany univerzitnej nemocnice pri vytváraní anestéziologického tímu pre operačné výkony detských pacientov. Ľ. Beňa zároveň prisľúbil výpomoc chirurgov z UNLP v prípade akútnej potreby pre DFN.

Pomoc okolitých zdravotníckych zariadení: VÚSCH, VOU, Agel Košice – Šaca a ŽNsP Košice
Pomoc kľúčovým nemocniciam v Košiciach prisľúbili ostatné zdravotnícke zariadenia v meste: Nemocnica AGEL Košice – Šaca, Železničná nemocnica s poliklinikou Košice a tiež obidva ústavy Východoslovenský onkologickú ústav a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. V týchto zariadeniach je situácia pokojná a priaznivá, preto vedia vypomôcť UNLP a DFN vo všetkých svojich špecializáciách a takisto lôžkami.

Krajské operačné stredisko Záchrannej služby Košice (KOS ZS) informovalo o pripravenosti na krízovú situáciu. Je pripravené navýšiť počet operátorov, ktorí budú preverovať možnosť transportov u pacientov bez ohrozenia vitálnych funkcií. V prípade potreby transportu neurochirurgických pacientov KOS ZS bude komunikovať ich transport s inými neurochirurgickými pracoviskami na Slovensku.

Výpomoc prisľúbila v očakávanej krízovej situácii aj Záchranná služba Košice. Zástupcovia KSK uviedli, že v prípade dlhotrvajúcej kritickej situácie budú hľadať riešenia, aby nemocniciam pomohli aj súkromné subjekty.

Ľ. Beňa zároveň vyjadril nádej, že očakávanú kritickú situáciu zvládnu nemocnice spoločnými silami tak, aby sa to čo najmenej dotklo pacientov.

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *