Zlepšenie manažmentu a cesty pacienta pomôže skrátiť čas od diagnostiky k liečbe

Už takmer dve desaťročia majú pacienti právo na slobodný výber lekára, poskytovateľa. Kým niektorí pacienti za tým vidia pozitíva, iní preto blúdia v systéme. O riešeniach tohto problému cez lepší manažment a definovanie cesty pacienta dnes diskutujú zástupcovia ministerstva, poisťovní, výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok, aj zdravotníci a pacienti na Šiestej celoslovenskej pacientskej konferencii Asociácie na ochranu práv pacientov.

Pacient blúdiaci od dverí k dverám, prekladanie či prevážanie pacienta vo vážnom stave z oddelenia na oddelenie, z nemocnice do nemocnice, aj taká je prax v slovenskom zdravotníctve. „Boli časy, keď pacient presne vedel, ku ktorému lekárovi, do ktorej nemocnice v rámci spádovej oblasti má ísť a aj sa tam dostal,“ spomína Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. „Dnes dostanete výmenný lístok a hľadajte si lekára alebo nemocnicu, kde vás skôr vyšetria, zoperujú. Mnohí pacienti sú odmietnutí, pretože lekári už neprijímajú nových pacientov, mnohé nemocnice sú personálne poddimenzované a kapacitne preťažené, môžu tak rovnako odmietnuť plánovanú starostlivosť. V tom lepšom prípade dostanú pacienti aspoň termín, aj keď neraz o pol roka či rok, niektorí aj neskôr. Musia tak žiť v neistote a bolestiach,“ opisuje súčasnú situáciu.

Efektívny manažment a definovanie cesty pacienta bude ešte naliehavejšou témou, ak nedôjde k dohode medzi vládou a Lekárskym odborovým združením a zo systému už o pár dní odídu stovky lekárov. „Veríme, že vláda aj lekári napokon pristúpia ku kompromisom a dospejú k dohode,“ hovorí M. Lévyová. Zároveň dodáva, že ak by k dohode nedospeli, pacienti od ministerstva zdravotníctva očakávajú krízový plán,  ktorý im zabezpečí dostupnosť nemocničnej zdravotnej starostlivosti, či už na Slovensku, alebo v prihraničných oblastiach.

Paradoxom je, že aj napriek množstvu dát, ktoré hovoria o tom, kde, koľko lekárov, v akom veku pracuje, aké majú ordinačné hodiny, čakacie doby, nikto na Slovensku nie je schopný plošne nastaviť cestu pacienta a zefektívniť jeho manažment. „Manažment a cesta pacienta musia mať svoje pravidlá, pružne regulované a efektívne dostupné mechanizmy. Je dôležité, aby sa v prvom rade riadne legislatívne ukotvili, až následne sa môžu aplikovať na jednotlivých úrovniach,“ vysvetľuje 1. viceprezidentka AOPP Elena Marušáková. Tým by sa podarilo jasne definovať liečebný proces, kompetencie a najmä cestovnú mapu pacienta, z ktorej by bolo zrejmé, za akých podmienok a v ktorom zdravotníckom zariadení bude pacient liečený.

Cieľom aktuálneho 6. ročníka pacientskej konferencie je nájsť prienik v očakávaniach, problémoch a riešeniach manažmentu a cesty pacienta na všetkých úrovniach v systéme. Tie sa totiž môžu líšiť z pohľadu regulátora, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok aj samotných pacientov. „Zlepšením manažmentu a sprehľadnením cesty pacienta budeme vedieť lepšie zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť v primeranom čase. A to, či hovoríme o diagnostike alebo liečbe. Správne investované peniaze do zdravotnej starostlivosti vždy znamenajú lepšie zdravie pre pacienta aj pre celú spoločnosť,“ hovorí E. Marušáková. V súčasnosti neprehľadné a nejasné pravidlá dostávajú do ambulancií lekárov a do nemocníc aj tých pacientov, ktorým v rámci ich špecializácie nevedia reálne pomôcť a ukracujú tak lekára o čas, ktorý by mohol venovať ďalším pacientom.

O očakávaniach a možnostiach zlepšenia manažmentu a cesty pacienta budú počas prvého dňa konferencie diskutovať zástupcovia kľúčových inštitúcií a organizácií v slovenskom zdravotníctve aj pacienti v štyroch paneloch. Po pohľade regulátora, zdravotných poisťovní, ambulantných a nemocničných poskytovateľov na túto problematiku dostanú slovo lekárnici a výrobcovia liekov, zdravotníckych pomôcok. V treťom diskusnom paneli sa do centra záujmu dostanú najkrehkejší pacienti a následná zdravotná starostlivosť. Prvý deň dvojdňovej konferencie uzavrie diskusia zameraná na vzdelávanie a inovácie v zdravotníctve.

Druhý deň konferencie bude venovaný manažmentu a ceste pacienta v rámci jednotlivých diagnóz, ktorú predstavia zástupcovia pacientskych organizácií. Dvojdňová konferencia vyvrcholí diskusiou pacientov s partnermi konferencie a politikmi o potrebách zmien v oblasti zlepšenia manažmentu a cesty pacientov.

Konferencia sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

6. ročník celoslovenskej pacientskej konferencie podporili:

Generálny partner – Agel

Hlavný partner – Dôvera zdravotná poisťovňa

Partneri – Abbvie, Novartis, Pfizer, ALK, Biogen, Janssen, UCB, Gedeon Richter, MSD, Takeda, Amgen, AIFP, Roche, GENAS, Boehringer Ingelheim, Pittel+Brausewetter, SK+MED, Union zdravotná poisťovňa, Abbott, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Svet zdravia, Asociácia Laboratórií, Abena, Hartmann

Mediálni partneri – ta3, Bedeker zdravia, Sestra, Zdravotnícke noviny, Rádio Regina západ, woman.sk, Devínskonovoveská televízia

Zdroj: AOPP, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *