Na preventívnu prehliadku u zubára zostáva už len pár týždňov

Na absolvovanie preventívnej prehliadky u zubného lekára zostáva tento rok už len pár týždňov. Občania budú mať na budúci rok 2023 plne hradené zdravotné výkony v základnom prevedení pri liečbe zubného kazu z verejného zdravotného poistenia len v prípade, ak absolvujú preventívnu prehliadku. Výnimka, na základe ktorej nebola preventívna prehliadka podmienkou, platila kvôli pandémii COVID-19 posledné dva roky.

Ministerstvo zdravotníctva má záujem neustále zvyšovať počty ľudí absolvujúcich preventívne prehliadky vrátane prehliadok u zubného lekára –  iba tak je možné zlepšiť  zdravotný stav občanov a včas zachytiť zdravotné problémy a ochorenia, ktorých liečba je v prvotných štádiách jednoduchšia a zároveň aj finančne menej zaťažuje celý zdravotnícky systém.

Počas najsilnejšej pandémie ochorenia COVID-19, kedy boli nemocnice zaplnené pacientmi a počty pozitívnych osôb stúpali, ministerstvo zdravotníctva vyšlo v ústrety občanom aj lekárom. Pre možnú sťaženú dostupnosť k preventívnej zdravotnej starostlivosti  počas ochorenia či domácej izolácie z dôvodu pandémie COVID-19 udelilo výnimku. Občania tak v roku 2021 a 2022 mali plne hradené zdravotné výkony v základnom prevedení pri liečbe zubného kazu z verejného zdravotného poistenia aj v prípade, ak v predchádzajúcom roku neabsolvovali preventívnu stomatologickú prehliadku.

Preventívna zdravotná prehliadka u zubného lekára je hradená z verejného zdravotného poistenia. Lekár nemôže za ňu pýtať platbu, ak má zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Podľa zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti majú na dve preventívne zubno-lekárske prehliadky ročne nárok poistenci do 18 rokov a tehotné ženy, poistenci starší ako 18 rokov na jednu takúto prehliadku ročne.

Zubno-lekárska preventívna prehliadka zahŕňa vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny. Kontrolujú sa zubné náhrady, určuje sa index krvácajúcej papily, index kazivosti chrupu. Kontroluje sa aj stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, zároveň lekár poučí pacienta o správnom čistení chrupu.

Aj zdravotné poisťovne sa v rámci podpory prevencie snažia motivovať svojich poistencov, aby nevynechávali preventívne prehliadky. Preventívnymi prehliadkami u zubných lekárov, napríklad, poisťovne podmieňujú vyplácanie bonusov na zubnú starostlivosť.

Ten, kto neabsolvuje stomatologickú preventívnu prehliadku, nemá v nasledujúcom roku nárok na ošetrenie zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Zdravotné výkony v ústnej dutine tak zubárovi pacient hradí v plnej výške podľa platného cenníka zdravotných výkonov, ktorý je zubný lekár povinný poskytnúť. Ak poistenec vopred súhlasí s poskytnutím zubno-lekárskych výkonov alebo výrobkov, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, poisťovňa tieto výkony a výrobky uhradí len v rozsahu uhrádzanom na základe verejného zdravotného poistenia a rozdiel uhradí poistenec.

Foto: Freepik

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *