Ambulancie pre liečbu sclerosis multiplex prichádzajú s unikátnym pilotným projektom

Pomôže lekárom, zdravotným sestrám, aj pacientom.

Bratislava, 5. december 2022 – Počet pacientov s roztrúsenou sklerózou na Slovensku každým rokom pribúda, zároveň sa však zhoršujú kapacitné možnosti jednotlivých ambulancií, ktoré sa špecializujú na liečbu tohto ochorenia. Lekári a zdravotné sestry sa situáciu rozhodli riešiť a identifikovali viaceré kapacitné bariéry, s ktorými dlhodobo zápasia. Jednou z nich je významná administratívna záťaž, ktorá zdravotným sestrám pracujúcim v týchto špecializovaných ambulanciách zaberá niekedy aj 90 % ich denného pracovného času. Pomôcť má spustenie pilotného digitálneho projektu.

Počet pacientov s roztrúsenou sklerózou na Slovensku každým rokom pribúda
Roztrúsená skleróza je autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém človeka napáda bunky a štruktúry vlastného tela, a začne ich ničiť, ako keby boli cudzie. „Príčinou vzniku tohto ochorenia môže byť genetická predispozícia, faktory prostredia, vírusové ochorenia, stres či fyzická záťaž. Medzi príznaky patrí únava, problémy so zrakom, poruchy pohyblivosti, poruchy s rovnováhou, urologické problémy, či svalová slabosť,“ hovorí o ochorení lekárka MUDr. Viera Hančinová z Ambulancie centra pre liečbu sclerosis multiplex UNB Ružinov.

Podľa poslednej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií trpí týmto ochorením na Slovensku viac ako 20 000 ľudí, pričom ročne pribúda okolo 2 000 novodiagnostikovaných pacientov.[1] „Roztrúsená skleróza sa zvyčajne začína objavovať medzi 18. až 40. rokom života a častejšie postihuje ženy ako mužov,“ opisuje MUDr. Hančinová.

Ambulancie dlhodobo bojujú s kapacitou a administratívnou záťažou
Podľa ambulancií, ktoré sa špecializujú na liečbu sclerosis multiplex, je starostlivosť o pacientov s týmto ochorením mimoriadne fyzicky i časovo náročná. Potvrdzujú to aj vyjadrenia zdravotných sestier, ktoré sa v roku 2018 zapojili do prieskumného projektu, ktorý iniciovala spoločnosť Biogen. „Zahŕňa to pravidelné podávanie infúzií, odbery krvi, zaúčanie pacientov a vyše hodinové zdravotné kontroly. Dlhodobo nám však najviac času zaberá veľké množstvo administratívnej činnosti, niekedy hovoríme aj o  90 % nášho pracovného času,“ hovorí o problémoch s administratívnou záťažou zdravotná sestra z Ambulancie centra pre liečbu sclerosis multiplex UNB Ružinov, Viera Zigová. „Mrzí nás to, pretože tento čas by sme radšej venovali starostlivosti o pacientov,” dodáva. Náročná administratíva spočíva napríklad v ručnom vypisovaní žiadaniek na lieky, príprave zdravotnej dokumentácie či kontrole schvaľovania liečby zdravotnou poisťovňou. Hoci môžu lekári zasielať e-recepty, sestry ich musia následne evidovať, aby kontrolovali ich schválenie zdravotnou poisťovňou.

Pomôcť má nový digitálny projekt
Slovenská neurologická spoločnosť sa situáciu rozhodla riešiť a v spolupráci so Slovensko Digital prichádza s unikátnym digitálnym projektom, ktorý má zdravotné sestry od administratívnej záťaže významne odbremeniť. „Sestry samé identifikovali, že by im pomohol jednoduchý, elektronický nástroj, do ktorého by si mohli značiť všetky potrebné údaje a ktorý by ich v správnom čase upozorňoval, ktorého pacienta majú kontaktovať kvôli predĺženiu liečby, alebo iným úkonom,“ opisuje východiská pilotného projektu Jozef Szadvari, líder tímu vývoja nového digitálneho nástroja zo Slovensko Digital. „Tento nový digitálny nástroj významne odbremení zdravotné sestry od ich každodennej administratívnej agendy a zlepší tak celkovo aj kapacitu a dostupnosť jednotlivých ambulancií pre pacientov. Zatiaľ je testovaný v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Tešíme sa, že postupne sa bude môcť zaviesť do všetkých ambulancií, ktoré sa špecializujú na liečbu sklerózy multiplex na Slovensku,“ predstavuje projekt prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti.  

„Tento projekt je dôkazom toho, že na riešenia problémov v zdravotníctve nie sú vždy potrebné veľké, zdĺhavé a komplikované riešenia. Keď je vôľa, vieme spojiť sily a prísť s jednoduchým riešením, ktorým ukazujeme, ako rýchlo a efektívne sa prostredníctvom digitalizácie dajú riešiť reálne problémy zdravotníckeho personálu a v konečnom dôsledku aj pacientov. Tešíme sa, že sme toho súčasťou.“ uzatvára Peter Kulich, výkonný riaditeľ Slovensko Digital.

Projekt organizuje Slovenská lekárska spoločnosť s podporou spoločnosti Biogen vo forme grantu.


[1] NCZI. Národné centrum zdravotníckych informácií: Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 – 2021. Dátum publikovania: 11.08.2022. Dostupné na: http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Neurologia/Pages/default.aspx

Zdroj: SEESAME, TS

Foto: VSRao z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *