Niektoré veci naozaj fungujú a sú prekvapivo jednoduché

Lekárske noviny podporujú rozvoj telemedicíny na Slovensku a tejto téme venujú pravidelne priestor a pozornosť. Zároveň sú spoluorganizátorom špecializovanej konferencie Telemedicína 2022 / Zdravie na diaľku zameranej na telemedicínu. Na konferencii sa stretne odborná verejnosť – lekári, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, technologickí špecialisti, ale aj zástupcovia štátu či poisťovní. Môžete sa k nim pripojiť a zistíte, aké možnosti dnes telemedicína ponúka. Na otázky odpovedá editor Lekárskych novín, Mgr. Jozef Dermek.

Aký je zámer tejto konferencie?

Hlavným zámerom konferencie je priblížiť odbornej verejnosti reálne možnosti, ktoré ponúka telemedicína pre slovenské zdravotníctvo. Z virtuálnych prostredí sa chceme, pokiaľ to je možné, presunúť do reálneho prostredia a priniesť povzbudivú správu o tom, že aj v našom krízou a politikou poznačenom prostredí je možné meniť veci k lepšiemu. Telemedicína sa presunula z futurologických vízií do reality skôr, ako to v medicíne dokázali mnohí aktéri zaznamenať. Musím však pripomenúť, že osobnosť lekára je vždy rozhodujúca a technológia môže iba pomôcť pri lepšej diagnostike, zachytení reality konkrétneho pacienta a podpore v zbere dát o jeho zdravotnom stave. Preto považujem otváranie týchto tém, ako náš príspevok k pozitívnej zmene pre prospech lekárov, ktorí sú preťažení a unavení. Technika by im mala pomôcť, nie im pridávať prácu. Medicínski lídri môžu ovplyvniť, akú podobu telemedicína na Slovensku dostane. A môžu byť dôležitým hlasom pre tých, ktorí držia v rukách finančné toky. Verím, že aj tí si medzi nás nájdu cestu a objavia sa na konferencii.

Prečo je dnes dôležité o telemedicíne hovoriť, a to nielen v odbornej verejnosti?

Vidíme, že slovenská populácia sa vďaka istým kultúrne odovzdávaným vzorcom správania, len ťažko dostane na úroveň napríklad Škandinávie, kde pohyb, znižovanie nadmernej hmotnosti a lepšia skladba stravy sú preferovaným životným štýlom. Sú tu samozrejme aj sociálne a príjmové limity, ktoré si zdravý životný štýl vyžaduje. Preto je predpoklad, že chronické ochorenia budú zasahovať takú časť populácie, že nebude dostatok lekárov, ktorí by sa mali venovať ich liečbe. Musíme začať hľadať iné spôsoby, ako zvýšiť skorú diagnostiku a sledovať stav pacientov dostupnými technickými metódami. Dôležité je tiež myslieť na komfort pacientov a ich ochotu podrobovať sa procedúram pri meraní potrebných parametrov. Pohybujeme sa teda v trojuholníku pacient-lekár-technika. Lekári majú potrebné znalosti, istú zdravú dávku skepsy, pokiaľ ide o techniku a predstavu, ako vyzerá komunikácia s konkrétnym živým pacientom. Ak naštartujeme reálne procesy a začneme hľadať cesty, ako v masovom meradle nasadzovať technické prostriedky a najmä, nasmerujeme finančné a ľudské zdroje do uvedeného segmentu akejsi medicíny budúcnosti – dúfam, že nie príliš vzdialenej – bude to nejaký čas trvať, ale až vtedy môžeme hovoriť o systémových a efektívnych krokoch.

Zaujímavý je pohľad na telemedicínu očami právnikov. V čom je tento druh zdravotnej starostlivosti iný z právneho aspektu?

Právne aspekty bude na konferencii podrobne analyzovať pán doktor Ivan Humeník, ktorý je v prostredí medicínskeho práva známym odborníkom. Nechcem preto zasahovať do jeho kompetencií a erudovanosti. Musím však pripomenúť, že zber citlivých informácií o pacientoch, ich analýza a uskladnenie otvárajú celý rad právnych a etických dilem, o ktoré by sme sa mali všetci zaujímať v dostatočnej hĺbke. Vlastníkom údajov o svojom zdravotnom stave je pacient a on by mal byť aj meradlom všetkého, čo v telemedicíne plánujeme používať. Právne aspekty teda nie sú zásadne odlišné od toho, čo používame v súčasnosti, ale otvára sa priestor pre cizelovanie právnych noriem, racionálny a vyvážený legislatívny proces a formulovanie záujmov spoločnosti cestou práva.

Téme telemedicíny sa v Lekárskych novinách venujete dlhodobo, publikovali ste viacero zaujímavých rozhovorov, či inšpiratívnych príkladov, ako to funguje v praxi. Aký je postoj lekárov k digitalizácii a k telemedicíne?

Už som spomínal, že lekári majú právo na istú mieru skepsy, ktorá je spojená s hodnotením všetkého, čo sa považuje za nové a progresívne. Podľa mňa je správne nestratiť ostražitosť a sledovať, či sa medicína neodkloní do podoby, ktorá je v rozpore s jej historickou profesionálnou tradíciou. Druhým faktorom je reálny stav slovenského zdravotníctva. Nemôžeme si maľovať nejaké ružové predstavy a zatvárať oči pred budúcnosťou. Lekárov je chronický nedostatok a ešte menej je sestier. Reakciou niektorých odborníkov na tému telemedicíny je, že sú radi ak sa im podarí udržať v chode svoje oddelenia a nezriedka aj celé nemocnice. Sú teda skôr v stave vojnovej triáže, keď doslova ide o prežitie – lekárov aj pacientov. Vo všetkej mizérii pribudli aj ďalšie rizikové faktory. O energiách a nákladoch na prežitie nemocníc a ambulancií by sme si mohli urobiť samostatnú konferenciu. Na nejaké iné aktivity jednoducho nemajú dosť energie. Paradoxne však telemedicína a jej možnosti môžu pomôcť preklenúť krízové časy, v ktorých sa nachádzame. Veľká časť lekárov to isto pochopí a zjednoduší si tým život. Bude však potrebné, aby tvorcovia rozhodnutí začali rozhodovať a rozhodnú sa nájsť zdroje. Nutkavé šetrenie ešte nikdy nenaštartovalo žiadne pozitívne zmeny.

Kto môže byť dobrou inšpiráciou v oblasti telemedicíny?

Veľmi dobrou inšpiráciou môžu byť spokojní pacienti, ktorí vďaka telemedicíne zvýšia kvalitu svojho života. A druhou formou inšpirácie isto budú lekári, ktorí sa napriek pochybnostiam presvedčia, že niektoré veci naozaj fungujú a sú prekvapivo jednoduché. Jedným aj druhým môžu pomôcť tí, ktorí vedia ako na to.

Zdroj, foto: Redakcia Lekárskych novín
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *