Stabilizačný príspevok – zásadné informácie

Uznesením vlády č. 762/2022 bol schválený materiál s názvom: „Návrh na schválenie finančných prostriedkov určených na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku.“

Dňa 7. 12. 2022 Ministerstvo financií SR uvoľnilo v prospech Ministerstva zdravotníctva SR finančné prostriedky v celkovom objeme 200 000 000 eur na realizáciu stabilizácie zdravotníckych pracovníkov. Na základe schváleného uznesenia vlády začal rezort zdravotníctva realizovať kroky smerujúce k naplneniu úloh vyplývajúcich z predmetného uznesenia.

V čase od 2. 12. 2022 do 9. 12. 2022 prostredníctvom mimoriadneho zberu, ktorý zabezpečovalo Národné centrum zdravotníckych informácií, ministerstvo získalo údaje o potenciálnych prijímateľoch stabilizačného príspevku.

Zároveň rezort pripravil legislatívnu úpravu, ktorá má zabezpečiť oslobodenie od zdravotných a sociálnych odvodov. Táto úprava je priamo závislá od schválenia Národnou radou SR a následne od podpisu prezidentky SR. „Verím, že poslanci Národnej rady SR podporia danú legislatívnu úpravu a zdravotnícki pracovníci vďaka oslobodeniu od odvodov dostanú viac peňazí ako v prípade, ak táto úprava nebude schválená. Uvedený návrh právnej úpravy je v prospech zdravotníkov, ktorí si takúto motiváciu zaslúžia,“ uviedol minister zdravotníctva V. Lengvarský.

Zároveň rezort pripravil aj návrh „Dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku“, ktorý prechádzal viacerými zmenami aj s ohľadom na skutočnosti, ktoré vyplynuli pri príprave tohto materiálu. V návrhu Dohody je zohľadnená výška vyčleneného stabilizačného príspevku v sume 5 000 eur, ktorá je v dôsledku súčasnej právnej úpravy definovaná ako celková cena práce (hrubá mzda s odvodmi zamestnávateľa). Cieľom rezortov zdravotníctva a financií je aj napriek náročnej situácii zabezpečiť zdravotníkom financie ešte v roku 2022 a preto do 31. 12. 2022 bude vyplatený preddavok vo výške 2 500 €, ktorý bude pripísaný na účet zamestnanca a ten ním môže disponovať v plnom rozsahu.

Zostatok z celkovej výšky stabilizačného príspevku na vyplatenie bude závisieť od prijatia alebo neprijatia navrhovanej právnej úpravy.  V prípade, ak prejde legislatívna úprava, z celkovej sumy 5 000 eur bude zrazený len preddavok na daň a zvyšná suma bude vyplatená v mzde za mesiac december 2022 v januárovom (2023) výplatnom termíne (odhadom ešte cca 1 500 eur).

V druhom variante, ak legislatívna úprava neprejde, bude z celkovej sumy 5 000 eur zrazený preddavok na daň, odvody zamestnanca aj odvody zamestnávateľa a zvyšná suma bude v mzde za mesiac december 2022 vyplatená v januári 2023 (odhadom ešte cca 150 eur).

„Dovoľte mi poďakovať sa všetkým zdravotníckym pracovníkom za trpezlivosť v súvislosti s vyplatením stabilizačného príspevku, ktorý bol ohlásený už novembri. Verím, že týmto príspevkom aspoň čiastočne vyjadríme vďaku za vaše vysoké pracovné nasadenie a trpezlivosť,“ uzavrel  minister zdravotníctva.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *