Ministerstvo finalizuje prvé čiastkové výsledky reformy nemocničnej siete

Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch zverejní čiastkové výsledky prvej fázy podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Ide výlučne o základné medicínske programy, ktoré nemocnica musí poskytovať. Ďalšie programy budú pribúdať do zoznamu v najbližších mesiacoch. Kategorizačná reforma nemocničnej siete je nevyhnutnou reakciou na živelné zanikanie nemocníc a oddelení v posledných desaťročiach. Vďaka kategorizácii sa sieť zastabilizuje a odbúra systém hľadania lekára „po známosti.“

Do konca roka budú verejnosti sprístupnené predbežné čiastočné výsledky podmienenej kategorizácie nemocníc. Výsledky sa budú týkať len povinných nevyhnutných medicínskych programov pre každú skupinu zariadení. V prvom štvrťroku 2023 budú zverejnené ďalšie medicínske programy, nad rámec povinných.

V praxi to znamená, že programy, ktoré dnes fungujú a nie sú uvedené v čiastočnej podmienenej kategorizácii povinných programov, pobežia naďalej a na ich kategorizácii sa bude pracovať v najbližších mesiacoch. 

Na prvé predbežné výsledky kategorizácie sa treba pozerať výlučne ako na kostru budúcej nemocničnej siete. Následne ku každej nemocnici budú pribúdať ďalšie medicínske programy,“ vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Podľa jeho slov, prvú predbežnú mapu nemocničnej siete je nevyhnutné čítať ako hrubé základy, na ktorých sa v následnej etape pridajú ďalšie zdravotnícke programy.

„Poviem to úplne exaktne smerom k pacientom a zdravotníckemu personálu. Ak vaše oddelenie patrí pod program, ktorý nie je zaradený do prvej fázy predbežnej kategorizácie, v žiadnom prípade to neznamená, že sa oddelenie automaticky ruší alebo sa plánuje zrušiť. Nie je priestor pre obavy či pochybnosti, pretože nie je cieľom reformy rušiť dobre fungujúce oddelenia,“ pokračuje Vladimír Lengvarský.

Reforma nemocničnej siete má, práve naopak, zdravotnú starostlivosť na Slovensku stabilizovať. Ide o nevyhnutnú reakciu na vývoj posledných tridsiatich rokov, počas ktorých živelne zanikali oddelenia a nemocnice po celom Slovensku. Špeciálne to platí o pôrodniciach. 

Prvýkrát sa stanovia prísne a verejné čakacie lehoty na plánovanú zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Nastavuje sa časová dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zároveň sa určujú kvalitatívne ukazovatele pre jednotlivé nemocnice.

„Musíme sa vymaniť zo stavu, kedy sa v prípade zdravotných ťažkostí človeka začína so zháňaním lekára po známych. Hlavnou myšlienkou je nastaviť sieť, cez ktorú pacient nebude prepadávať. Bude presne vedieť, kde vo svojom okolí získa kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň bude mať jasnú informáciu, kedy najneskôr sa mu plánovaná starostlivosť poskytne,“ podotkol minister zdravotníctva.

Nemocnice so schválenými medicínskymi programami budú povinne zazmluvnené všetkými zdravotnými poisťovňami. To v praxi znamená, že zariadenia nebudú musieť pravidelne vyjednávať s poisťovňami o rozsahu starostlivosti. Naopak, pacient nebude musieť riešiť, či jeho poisťovňa v nemocnici danú starostlivosť uhrádza.

V rámci kategorizácie budú nemocnice rozdelené do piatich skupín podľa rozsahu starostlivosti, ktorú poskytujú. V piatej a štvrtej úrovni budú vysokošpecializované nemocnice, ktoré sa okrem štandardnej starostlivosti budú venovať starostlivosti s veľmi nízkou početnosťou, napríklad v oblasti kardiochirurgie či neurochirurgie. V tretej úrovni bude komplexná akútna aj plánovaná starostlivosť.

„Nosná časť siete však bude tvorená nemocnicami prvej a druhej úrovne. Napríklad, až 75 % všetkých hospitalizácií naďalej zostane na bedrách nemocníc druhej úrovne,“ hovorí Vladimír Lengvarský.

Reforma nemocničnej siete nebola pripravená výlučne ministerstvom zdravotníctva. Vychádza z exaktných dát a analýz, na jej znení pracovalo viac ako 400 odborníkov a za výsledkom stoja mesiace odborných diskusií so všetkými dotknutými subjektmi. 

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *