Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s údivom sleduje medializované informácie o vyplácaní stabilizačného príspevku

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s údivom sleduje medializované informácie o vyplácaní stabilizačného príspevku, ktorý bol s veľkou pompéznosťou prezentovaný Vládou SR. Z pôvodne avizovaných 5000 € je dnes už len 2500 € a druhá polovica je vlastne v nedohľadne. Toto nie je žiadna stabilizácia, toto je výsmech sestrám a pôrodným asistentkám a ďalším zdravotníckym pracovníkom.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek od zverejnenia informácie o stabilizačnom príspevku rieši nespočetné množstvo telefonátov a správ z jednotlivých regiónov Slovenska a chaos, ktorý panuje v rámci administratívneho spracovania jednotlivých dohôd o stabilizačnom príspevku sa nedá ani popísať. Zdravotníci nie sú vôbec informovaní vlastnými personálnymi oddeleniami, nevedia akú daň budú musieť odviesť a pôvodné dohody na stabilizačný príspevok boli zo dňa na deň stiahnuté pre údajné chyby a nutnosť ich prepracovania. Čas sa však kráti a deadline na prijatie príspevku je do 19. decembra. Ku chaosu a dezinformáciám sa pridali ďalšie správy o tom, že stabilizačný príspevok nebude žiadnych 5000 €, ale 2500 € – tieto financie budú pripísané na účet zamestnanca. Zostatok z celkovej výšky stabilizačného príspevku bude závisieť od prijatia alebo neprijatia právnej úpravy, ktorá sa má týkať zdaňovania.

Sestry a pôrodné asistentky čakali zásadnejšie riešenie ich mzdového ohodnotenia. Potrebujeme systémovo vyriešiť najviac chýbajúce profesie v zdravotníctve- sestry a pôrodné asistentky, pretože stabilizačným príspevkom im krajšiu budúcnosť nenamaľujeme. Nepožadovali sme žiadne zalepenie očí stabilizačným príspevkom, ale zvýšenie koeficientov na výpočet základnej zložky mzdy podľa návrhov, ktoré boli predstaviteľom Vlády SR doručené komorou. Toto sa neudialo a poslanci prijali vládny návrh, ktorý nereflektuje na požiadavky sestier a nerieši prehlbujúci sa nedostatok sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotníctva. Niekto bez nášho vedomia možno “odškrtol” mzdy sestier ako vyriešené, preto bude preberať plnú zodpovednosť za stav, ktorý je tu už teraz.

Vyzývame Vládu SR, aby si prestala zo sestier a pôrodných asistentiek uťahovať. Vládna kríza nie je dôvodom na to, aby si politici brali zdravotníkov za rukojemníkov. Ich činy majú už dnes za následok hnev a odpor zdravotníkov voči poslancom a Vláde SR. Z myšlienky stabilizácie sa stáva práve opak. Prehlbuje sa frustrácia a narastá demotivácia zdravotníkov. Možno Vláda SR doriešila mzdy lekárov, ale vôbec nie ďalších profesií, bez ktorých nebude možné udržať chod jednotlivých oddelení, ale aj ambulancií. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je už dnes výrazne obmedzená a ďalšie prehlbovanie agónie nás privedie do stavu, kedy budú úplne bežné úmrtia pacientov a to len vďaka ingorácii a znevažovaniu sestier a pôrodných asistentiek zo strany tých, ktorí mali v rukách možnosti ako túto krízu aspoň čiastočne zvrátiť.

Zdroj: SKSaPA, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *