V novom roku v novom – rekonštrukcie kliník UNLP

Košice, 9. januára 2023 –  Od leta 2022 sme v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice začali s rekonštrukciami a modernizáciou viacerých medicínskych pracovísk.  Po jednotke intenzívnej starostlivosti I. chirurgickej kliniky, či po rekonštrukcii na Neonatologickom oddelení na Tr. SNP 1 sa  intenzívne pracovalo na ďalších projektoch. „Do konca roka sme stihli ešte tri väčšie obnovy našich medicínskych pracovísk, ktoré prinesú výrazné zlepšenie lôžkových priestorov pre našich pacientov a tiež ponúkajú kvalitnejšie pracovné podmienky pre zdravotníkov,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Kliniky sa rekonštruovali za plnej prevádzky
Ešte pred Vianocami sa podarilo ukončiť rekonštrukciu a uviesť znovu do prevádzky lôžkovú časť I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) na Tr. SNP 1, ktorá sa realizovala za plnej prevádzky kliniky v náhradných priestoroch. Rovnako za plnej prevádzky sa realizovala obnova lôžkovej časti priestorov IV. internej kliniky na Rastislavovej 43, ktorá patrí k najstarším objektom našej nemocnice. „Vnútornú rekonštrukciu časti priestorov sme stihli aj na ďalšej z najvyťaženejších kliník  pandemického obdobia, kde je aj v súčasnosti najviac pacientov s ochorením COVID-19, na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) na Rastislavovej 43,“ uviedol riaditeľ.

Ľ. Beňa zároveň poďakoval zamestnancom za trpezlivosť, ochotu, pomoc a spoluprácu pri rekonštrukciách. Modernizácia na KAIM si vyžiadala aj dočasné presťahovanie časti pracoviska a to do priestorov JIS I. chirurgickej kliniky. „Ide o dve mimoriadne náročné pracoviská, nie je jednoduché poskytovať vysoko profesionálnu špecializovanú zdravotnú starostlivosť v podmienkach, keď sa musia takéto kliniky deliť o priestory a kolegovia zdravotníci si musia vychádzať navzájom v ústrety. O to viac ďakujem všetkým, že to spoločne, ústretovosťou zvládli tak, aby to naši pacienti pocítili čo najmenej,“ dodal Ľ. Beňa.

Spokojné “áro“, spokojnosť pre pacientov
Na klinike anestéziológie (KAIM) čakali na rekonštrukciu počas celého pandemického obdobia. „Keďže na Rastislavovej 43 bolo červené kovidové pracovisko, naša klinika slúžila tzv. bielej teda nekovidovej medicíne. Boli sme vždy plne vyťažení a naši zdravotníci neustále v pohotovosti. Riešili sme  všetky ostatné nekovidové zdravotné stavy pacientov. V tom čase preto nebolo možné rekonštruovať kliniku,“ hovorí prednosta I. KAIM UNLP a UPJŠ LF, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., ktorý je s rekonštrukciou veľmi spokojný.Už pred Vianocami sme prišli ako do nového, veľmi sa na to tešíme. Mám radosť aj z toho, že sa všetky práce stihli načas. Provizórium našej kliniky, ale aj chirurgickej JIS-ky, kde sme dočasne pôsobili, trvalo len dva mesiace. Naďalej poskytujeme profesionálnu špičkovú zdravotnú starostlivosť našim pacientom, od Vianoc už v modernom a komfortnejšom prostredí.“  

S inštaláciou klimatizačnej jednotky s vyšším stupňom filtrácie vzduchu pre posteľovú časť kliniky sa na streche podnože monobloku začalo v októbri. Na pôvodných troch izbách, dohromady 12 lôžok, boli odstránené staré kovovo-sklenené priečky oddeľujúce pacientov. Vznikol tak jeden ucelený priestor. Zlikvidovali sa staré parapety, radiátory, aj staré chladiace jednotky spod okien. „Stropné rozvody novej klimatizácie prekryl nový umývateľný podhľad vo všetkých priestoroch, kde ležia pacienti po operáciách, či v zložitých zdravotných stavoch. Veľmi oceňujeme aj moderné zasúvacie skrinky s úložnými priestormi pod oknami, ktoré úplne zmenili vzhľad celej miestnosti. V krátkom čase doriešime priečky pre izoláciu rizikových pacientov a položia nám novú antistatickú podlahu,“ vymenúva prednosta.

Komfort pribudol aj pre sestry
Aj okolo pracovných priestorov sestier boli odstránené priečky medzi pacientmi a nainštalovali sa im nové pracovné stoly. Technici oživili pôvodné rozvody počítačovej siete a prepojili ich s monitormi, na ktorých sa sleduje zdravotný stav pacientov. „Je to celkovo lepšie prostredie, modernejšie, pohodlnejšie pre našu prácu. Vždy sa sestrám pracuje lepšie v novom prostredí, oči robia veľa,“ dodáva vedúca sestra kliniky Mgr. Renáta Staňová.

Veľké zmeny po rokoch aj na IV. Internej klinike na Rastislavovej
Rozsiahlou zmenou prešla  aj časť priestorov na IV. Internej klinike v areáli na Rastislavovej 43. Za tri mesiace sa podarilo zrekonštruovať tunajšie lôžkové oddelenie pre mužov. Ide pritom o jeden z najstarších objektov UNLP, ktorý má už takmer 100 – ročnú históriu.Primárne sme plánovali rekonštruovať elektrické vedenie, čo nás trápilo najviac. Mali sme na klinike počas dvoch rokov hospitalizovaných kovidových pacientov v ťažkých stavoch, tí však neraz potrebujú na dýchanie špeciálne high flow prístroje. Pôvodné elektrické rozvody na prvom poschodí by to však už nedokázali utiahnuť, preto bola rekonštrukcia nevyhnutná. Sme však radi, že neostalo len pri rozvodoch, ale podarilo sa zrekonštruovať celý priestor v tomto krídle,“ rozpráva zástupkyňa prednostu MUDr. Lucia Kizeková, MHA, MPH. 

Zároveň sa podarilo napojiť na oddelení kyslík ku každému lôžku. „Vďaka rekonštrukcii to bude pre pacientov bezpečnejšie. Pribudla totiž nová signalizácia pacient – sestra  pri každom lôžku. Nové samostatné osvetlenie nad každou posteľou je veľmi dôležité najmä pre súkromie pacienta,“ pokračuje L. Kizeková. Vedúca sestra IV. Internej kliniky PhDr. Renáta Miliczka zároveň dodáva, že „ku každej posteli pribudol aj samostatný germicídny žiarič. Nové pracovné podmienky sú oveľa komfortnejšie aj pre sestry, ktoré sa tak môžu starať o každého pacienta bez toho, aby rušili ostatných, najmä ak pacient potrebuje starostlivosť v nočných hodinách.“ 

Aj starší pacienti využívajú technológie modernej doby
Priestory majú aj novú podlahu, „keďže ide o historický objekt, musela byť položená v súlade s požiadavkami pamiatkového ústavu. A pre našich pacientov je veľmi dôležité, že sa nám do tejto časti podarilo zaviesť wifi. Máme často starších pacientov, ale aj tí už fungujú na moderných technológiách. Nedávno sme mali asi 80-ročnú pacientku, ktorá si na tablete lúštila krížovky či vypĺňala sudoku,“ povedal prednosta IV. Internej kliniky MUDr. Martin Javorský, PhD..

Zrekonštruovali sa priestory čajovej kuchynky, v krátkom čase priestory medzi lôžkami doplnia predeľujúcu paravány. Pre sestry je dôležitý aj nový video vrátnik, nové zariadenie do ich oddychovej zóny a tiež nové liekové skrine. Dohromady sa zrekonštruovalo 6 izieb, s 20 lôžkami. 

Klinika infektológie a cestovnej medicíny má zmodernizované druhé poschodie
Na druhom poschodí kliniky, kde sa nachádza oddelenie vzdušných nákaz, sa kompletne zrekonštruovali kúpeľne a toalety, a tiež čistiace miestnosti. Celé poschodie bolo nanovo vymaľované. Na tejto klinike sú vybudované pohodlné bunky so samostatnými kuchynkami a sociálnym zariadením, spolu ich je šesť s 25 lôžkami pre pacientov, vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti. 

Priestory sú teraz hygienickejšie a bezpečnejšie pre pacientov. Modernizácia a obnova nášho pracoviska je nevyhnutná, pokiaľ chceme poskytovať zdravotnú starostlivosť na najlepšej úrovni,“ uviedol prednosta KICM prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. „Určite je to pohodlnejšie aj pre personál, máme zrekonštruovanú aj kúpeľňu, kde vieme priviesť pacienta na lôžku, keďže mávame často aj imobilných pacientov,“ vysvetľuje vedúca sestra kliniky PhDr. Jana Jacková, MPH.

V modernizácii pracovísk UNLP budeme intenzívne pokračovať
Vedenie UNLP plánuje v naštartovanej obnove medicínskych pracovísk pokračovať intenzívne aj v roku  2023. „Budeme sa snažiť získať financie z viacerých možných zdrojov a celkom iste sa budeme uchádzať aj o financie z Plánu obnovy a odolnosti. Výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť univerzitné nemocnice, ako UNLP, vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR tesne pred Vianocami. Na investičných projektoch, ktoré by sme vďaka nech chceli financovať,  intenzívne pracujeme, tak aby sme ich do jari predložili na posúdenie rezortu a následne mohli čo najskôr realizovať,“ uzatvoril riaditeľ UNLP Ľ. Beňa.  

Zdroj: UNLP, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *