OSN: Nemocnice budú môcť rozšíriť poskytovanú zdravotnú starostlivosť o doplnkové či nepovinné programy

Koncom roka 2022 predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR prvú, čiastkovú fázu podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Nemocnice sú rozdelené na základe exaktne stanovených kritérií do piatich úrovní. Každá z nich má presne zadefinované, aké programy musí poskytovať a kritériá spĺňať. Okrem toho sa budú môcť po spustení zmien v praxi venovať aj ďalším medicínskym programom. Môžu požiadať o doplnkové či nepovinné programy.

Základným cieľom reformy nemocníc je, aby pacienti vedeli, ktorá nemocnica v ich okolí im poskytne adekvátnu starostlivosť v adekvátnom čase a adekvátnej kvalite. „Nie je cieľom reformy nemocníc rušiť fungujúce oddelenia a nemocnice. Práve naopak, reforma prinesie nemocniciam stabilitu,“ uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.  

Prvá fáza podmienenej kategorizácie nemocničnej siete priniesla rozdelenie zariadení do jednotlivých kategórií. Odborníci zohľadnili päticu exaktných podmienok – počet potenciálnych pacientov v rámci spádovej oblasti, časová dostupnosť zariadenia, plnenie minimálnych počtov úkonov, špeciálne personálne zabezpečenie a existenciu povinných programov.

Okrem povinných programov, ktoré musí nemocnica po zaradení  do jednej z úrovní plniť, môžu ponuku poskytovanej zdravotnej starostlivosti rozšíriť aj o doplnkové a nepovinné programy. Zoznam doplnkových programov, o ktoré prejavili nemocnice záujem, je zverejnený ako príloha tlačovej správy na stránke ministerstva: https://health.gov.sk/Clanok?mzsr-predstavilo-vysledky-prvej-fazy-kategorizacie-nemocnic.

V praxi to znamená, že po schválení doplnkového programu bude môcť, napríklad, nemocnica I. úrovne poskytovať pôrodnícky program, program urgentnej medicíny či ďalšie programy nemocnice vyššej úrovne. Všetky nemocnice prejavili ambíciu poskytovať aj programy zariadení z vyššej úrovne kategorizácie. Ministerstvo zdravotníctva bude v prvom kvartáli tohto roka doplnkové programy vyhodnocovať a po splnení legislatívnych podmienok ich aj schvaľovať.

Rozdelenie programov v kategorizácii

Povinný program

 • Ide o program, ktorý musí poskytovať a plniť (po personálnej, materiálno-technickej stránke, ako aj počtom výkonov) každá nemocnica na príslušnej úrovni.

Doplnkové programy a nepovinné programy

 • Rozširujú portfólio medicínskych služieb, ktoré nemocnica poskytuje, a umožňujú tak nemocniciam špecializovať sa a rozvíjať vo vyššej komplexnosti.
 • Nemocnica môže o povolené doplnkové programy požiadať ministerstvo a v rámci tvorby nemocničnej siete sa o ich zaradení rozhodne vtedy, ak  je dostatočná potreba v regióne po týchto medicínskych službách.
 • Zaradením doplnkového programu  nemocnica musí  splniť všetky požadované kritériá – napr., počet výkonov, personálne kapacity, technické vybavenie a pod.
 • Pri nepovinných programoch sa ich plnenie nevyhodnocuje.

Zdravotná poisťovňa

 • Má povinnosť všetky do siete zaradené povinné a doplnkové programy aj zazmluvniť.
 • Nepovinné programy môže nemocnica poskytovať, zdravotná poisťovňa ich však nemusí zazmluvniť – bude to závisieť od rokovaní medzi manažmentom nemocnice a poisťovňou.

Plány kategorizácie siete nemocníc na rok 2023

 • 3/2023 rozhodnutie o doplnkových programoch
 • 8/2023 aktualizácia kategorizácie ÚZS
 • 6/2023 vyhodnotenie siete
 • 8/2023 vydanie rozhodnutí v prípade zmien v sieti
 • 10/2023 zverejnenie zmien v zozname kategorizovaných nemocníc
 • 11/2023 novelizovaná vyhláška o kategorizácii ústavnej starostlivosti
 • 1/2024 plnenie podmienok

Od roku 2024 kategorizáciu nemocníc prevezme Komisia pre tvorbu siete, ktorá bude zložená zo zástupcov všetkých relevantných subjektov. Komisia bude periodicky, teda každoročne prehodnocovať zaradenie zdravotníckych zariadení do siete. Zákon počíta s každoročnou možnosťou požiadať o zaradenie do vyššej úrovne, ak budú splnené príslušné podmienky.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: ar130405 z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *