NCZI: Po pandémii sa ľudia vrátili do kúpeľov, pribudli postcovidové stavy

Popularita kúpeľnej liečby na Slovensku dlhodobo rastie. Po dramatickom poklese návštevnosti v roku 2020 údaje Národného centra zdravotníckych informácii ukazujú, že ľudia sa do kúpeľov vracajú. Aj keď si liečbu väčšina hradí sama.

Termálne pramene, bahno, unikátna klíma a odborný zdravotný personál láka do kúpeľov každoročne tisícky ľudí. Slovensko je bohaté na prírodné zdroje vhodné na liečbu a prevenciu srdcovocievnych ochorení, metabolických či nervových porúch, ekzémov, alergií, problémov s dýchaním, neplodnosťou, či s pohybovým aparátom.

V roku 2021 ukončilo liečbu v kúpeľných zariadeniach 116 188 pacientov, čo bolo po výraznom poklese v pandemickom roku 2020, o 5 % viac. Sledovanie pacientov s trvalým pobytom na Slovensku podľa spôsobu úhrady kúpeľného pobytu ukazuje, že v roku 2021 prevládali osoby, ktoré si liečebný pobyt hradili sami s podielom 56,7 % (61 335 osôb). Počet pacientov, ktorým pobyt hradila zdravotná poisťovňa, tvoril 43,3 %, medziročne klesol o 11 % na 46 902 osôb.

Z hľadiska veku prevažovali osoby nad 55 rokov (70 299 osôb s trvalým pobytom v SR). Avšak celkovo sa oproti predchádzajúcemu roku 2020 zvýšil počet pacientov vo všetkých vekových skupinách, okrem skupiny do 14 rokov, čo bolo dané najmä nárastom pobytov samoplatcov.

Choroby pohybového ústrojenstva sú dlhodobo výrazne prevažujúcou indikáciou kúpeľnej liečby osôb s trvalým pobytom v SR, pričom v roku 2021 tvorili pacienti s nimi až 73 % (v počte 75 403 osôb) zo všetkých odliečených dospelých. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest boli indikáciou v 12,7 % prípadoch (v počte 13 109 osôb) a choroby obehového ústrojenstva v 5,3 % prípadoch kúpeľnej liečby
(v počte 5 475 osôb).

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť bol v roku 2021 rozšírený o nové indikácie v súvislosti s potrebou liečby postcovidových stavov. V týchto indikačných skupinách bolo po prekonaní ochorenia Covid-19 liečených v kúpeľoch 1 535 pacientov s trvalým pobytom v SR, z nich najviac (1 246 osôb)
kvôli pretrvávaniu respiračných ťažkostí po ukončení liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.

Slovenské kúpele zaznamenali v roku 2021 najnižší počet zahraničných záujemcov od roku 2009. Oproti obdobiu pred pandémiou (priemer rokov 2015 – 2019) ich bolo v roku 2020 na liečebnom pobyte o 74,6 % menej a v roku 2021 o 76,9 % menej. Zo 7 951 odliečených osôb spoza hraníc prišli tieto predovšetkým z Česka (57,6 %; 4 582 osôb) a z Nemecka (14,3 %; 1 139 osôb).

Podrobnejšie údaje sú zverejnené na: Kúpeľná starostlivosť (nczisk.sk).

Zdroj: NCZI, TS

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *