UNLP a TUKE vidia excelentné možnosti vzájomnej spolupráce

Košice, 19. január 2023Uvedomenie si potreby rozvoja a modernizácie ako aj potreby hľadania odpovedí na praktické otázky, a tiež zhoda na potrebe prepojenia teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde s praktickými skúsenosťamia vedomosťami, vyústili do podpisu dohody o vzájomnej spolupráci medzi Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice (UNLP) a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Cieľom efektívnej spolupráce UNLP a TUKE je zvýšenie kvality činností oboch inštitúcií.

Prienik teórie s praxou v zdanlivo odlišných oblastiach má spoločného menovateľa – pacienta
Výsledky spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inej tvorivej činnosti zamestnancov prinesú benefit najmä pacientom, no výsledkom budú aj spoločné publikačné aktivity. Obaja partneri plánujú participovať na vedeckých projektoch a pri riešení rôznych grantových schém v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Vzájomné partnerstvo otvára možnosti aj študentom, vrátane doktorandov, aby sa do výskumu, vývoja a tvorivej činnosti mohli zapojiť pri spracovaní svojich záverečných prác (bakalárskych, diplomových alebo dizertačných) s možnosťou bezplatnej odbornej stáže.

„Technická univerzita v Košiciach nám dokáže ponúknuť veľmi sofistikované aplikácie metód umelej inteligencie, informačných a komunikačných systémov a s ich spoluprácou rátame s postupnou digitalizáciou procesov,“ hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP.

UNLP poskytne TUKE špecializované poradenstvo v pracovnom lekárstve
Vďaka odborníkom UNLP v oblasti pracovného lekárstva získa TUKE veľmi cenné odborné rady pri ohrození alebo poškodení zdravia z práce, ako aj pri otravách priemyselného, resp. iného pôvodu.

„Naši špecialisti zároveň poskytnú zamestnancom TUKE odborné skúsenosti pri zvládaní rôznych mimoriadnych situácií, akou je aj pandémia vírusového ochorenia COVID-19, a tiež v oblasti klinickej toxikológie pri diagnostikovaní, prevencii a posudzovaní intoxikácií,“ dopĺňa riaditeľ UNLP.

„Technická univerzita je pripravená poskytnúť moderné technické prostriedky biomedicínskeho inžinierstva, ktoré dlhodobo rozvíjame. Ponúkame jeho bezpečné použitie pre diagnostické, implantačné a liečebné účely, ako aj aplikácie technických prostriedkov a počítačovo podporovaných zariadení pre konkrétne podmienky zdravotníckeho zariadenia,“ hovorí Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Architektonické projekty TUKE v prospech kľúčovej nemocnice na východe
Univerzita by nemocnici mohla pomôcť s projektmi energetickej úspory a podieľať sa aj na rôznych architektonických projektoch, napr. v rámci tvorby parkovacích miest v areáli UNLP na Triede SNP 1.

„Konzultácie a pripomienkovanie odborných posudkov, či expertízne analýzy, správy a návrhy k legislatívnym, ako aj k odborným a strategickým materiálom, najmä v oblasti výstavby infraštruktúry, vrátane ich širšieho vybavenia dokážeme profesionálne zabezpečiť na vysokej úrovni. Budem rád, ak naši architekti, stavební inžinieri a ďalší odborníci budú môcť participovať na projektoch, ako aj znaleckej činnosti v prospech kľúčovej nemocnice na východe Slovenska,“ dodáva rektor TUKE Stanislav Kmeť .

Zdroj: UNLP, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *