Očkovací kalendár na rok 2023

Povinné pravidelné očkovanie detí je hradené z verejného zdravotného poistenia. V Slovenskej republike sa v súčasnosti detská populácia povinne očkuje proti 10 závažným infekčným ochoreniam.

Pediatri očkujú deti proti tým závažným infekčným ochoreniam, ktoré môžu ohroziť ich zdravie a ani dnes ich nie je možné v niektorých prípadoch úspešne vyliečiť. Nejde o banálne ochorenia, s ktorými sa organizmus vysporiada za pár dní a bez rizika trvalých zdravotných následkov. Očkovanie je najúčinnejšia prevencia proti vybraným závažným infekčným ochoreniam – zabraňuje vzniku vážnych zdravotných komplikácií a predchádza trvalému poškodeniu zdravia po ich prípadnom prekonaní, resp. úmrtiu.

„Chápem vaše obavy z toho, ako dieťatko zvládne priebeh očkovania. Sám som otec dvoch detí, ktoré sme s manželkou dali zaočkovať. Netreba však zabúdať na to, že vedci, epidemiológovia a lekári majú potrebné odborné vzdelanie i prax a chcú pre zdravie vašich detí to najlepšie. Dôverujte odborníkom v téme očkovania – jeho odmietanie totiž môže viesť k opätovnému výskytu infekčných ochorení až epidémií, ktoré sa u nás pre systematické očkovanie už dlhodobo nevyskytovali,“ vysvetľuje hlavný hygienik Ján Mikas.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K OČKOVANIAM V 3.,5. a 11. MESIACI ŽIVOTA
Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa.

Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnyrn ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína.

Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

INFORMÁCIA O PREOČKOVANÍ DOSPELÝCH:
Povinné očkovanie sa netýka len detí, ale aj dospelých. Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykonáva vždy len jednou dávkou. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

KDE NÁJDETE ĎALŠIE INFORMÁCIE O OČKOVANÍ:
Nezabúdajte, že ak máte pochybnosti, môžete ich kedykoľvek prekonzultovať s odborníkom. V prípade, že máte otázky o očkovaní, okrem vášho ošetrujúceho lekára či pediatra ich môžete konzultovať aj v Poradniach očkovania, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR.

Očkovací kalendár na rok 2023 nájdete zverejnený tu: https://bit.ly/ockovaci-kalendar-2023

Zdroj, obrázok: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *