Peľová situácia v SR za 6. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, spóry húb – Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Začíname peľové spravodajstvo 2023. Teplá zima priniesla so sebou problémy alergikom už v januári. Na zimné mesiace pomerne teplé dni aj noci spôsobili, že lieska kvitla aj na strednom Slovensku už v polovičke januára. Následné silné sneženie a mrazy na prelome januára a februára pribrzdili rozbehnutú peľovú sezónu liesky a jelše, ktorá sa s postupným otepľovaním začína opäť rozbiehať. Sneh, vietor a silné mrazy boli príčinou, že sme z bezpečnostných dôvodov nemohli spustiť všetky monitorovacie stanice. Od 30. januára sme spustili monitorovanie v Banskej Bystrici a v Nitre, od 6. februára sú v prevádzke monitorovacie stanice v Bratislave a v Košiciach, takže za 6. kalendárny týždeň máme výsledky z väčšiny územia.

Podľa fenologických pozorovaní kvitnutie liesky a jelše nastúpilo o cca dva týždne skôr ako minulý rok. Podľa údajov z minulého týždňa, monitorovacie stanice uvádzajú zatiaľ nízke až veľmi nízke koncentrácie peľu liesky, jelše a drevín z čeľade cyprusovité-tisovité. Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Banskej Bystrici, a to 30 peľových zŕn v mvzduchu, v Košiciach 18 peľových zŕn v mvzduchu a v Bratislave 14 peľových zŕn v mvzduchu. Peľ jelše a drevín z čeľadí cyprusovitých-tisovitých  dosahoval len veľmi nízke koncentrácie. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len veľmi nízke až nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 7. týždeň 2023

Oteplenie, dostatok vlahy a slnečného svitu prinesie so sebou aj prudký nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Peľová sezóna jelše a liesky sa naplno rozbehne na celom území a ich denné koncentrácie dosiahnu alergiologicky významné hladiny aj v severnejších oblastiach Slovenska. Narastať budú aj denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní).

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.alergia.sk

Zdroj: RNDr. Janka Lafférsová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA.

Foto: Manfred Richter z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *