Slovenský trh s liekmi na predpis medziročne vzrástol o 9 % vďaka inovatívnej liečbe, trh s voľnopredajnými liekmi si polepšil o 14 %

Slovenský farmaceutický trh bol minulý rok ovplyvnený zmenami v nákupnom správaní v dôsledku doznievajúcej pandémie Covid-19, hoci otázka inflácie ho zasiahla menej ako iné sektory hospodárstva. Inovatívne lieky na predpis boli výrazne silnejšie ako generické. Voľnopredajné lieky sa čoraz viac predávajú na internete, kde pretrvával dvojciferný rast predaja o 21 %. Vlastné siete lekární prevádzkujúce e-shopy tak posilňujú svoju úlohu na trhu v porovnaní s nezávislými lekárňami a lekárňami v marketingových rieťazcoch.

Bratislava – 28. februára 2023 Farmaceutický trh v roku 2022 zaznamenal pozitívny rast, z ktorého bude profitovať najmä trh s liekmi na predpis. Ten sa po prepade v roku 2020 a následnej stagnácii opäť vzchopil a v roku 2022 prekonal míľnik 100 miliónov predaných balení. Napriek miernemu spomaleniu rástol aj trh s voľnopredajnými liekmi, ktorý však v minulom roku zápasil so zvýšenou infláciou, hoci rast cien ho zasiahol menej ako iné odvetvia hospodárstva. Trh s liekmi na predpis infláciu takmer nezaznamenal, keďže ceny na tomto trhu sú určované úhradovými vyhláškami.

Po období stagnácie sa trh s liekmi na predpis zotavil
Trh s liekmi na predpis zrýchlil svoj medziročný rast, pričom miera rastu predaja dosiahla 9 %, v porovnaní so 4 % v roku 2021. Z hľadiska predaného objemu bol rast na úrovni 4 %, čo je tiež zrýchlenie v porovnaní s 2 % v predchádzajúcom roku. Trh sa tak po dlhom období stagnácie predaného objemu a spomínanom 4 % poklese v roku 2020 zotavil. V minulom roku dosiahol trh s liekmi na predpis, tržby vo výške takmer 1,5 miliardy Eur a viac ako 100 miliónov predaných balení.

Dlhodobo najpredávanejšími liekmi sú lieky na rakovinu s 10 % medziročným rastom, ktoré tvoria takmer 22 % hodnoty všetkých predajov. Z hľadiska predaných balení sú najsilnejšou kategóriou lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení s 20 % podielom na trhu.

Z hľadiska patentovej ochrany sa najlepšie darilo čoraz rýchlejšie rastúcim patentovo chráneným liekom s 24 % medziročným rastom predaja. Lieky bez patentovej ochrany dosiahli stabilný rast 6 % a lieky, ktorým vypršala patentová ochrana, potvrdili klesajúci trend s medziročným poklesom predaja o 5 %, hoci z hľadiska objemu rástli 5 % tempom.

Biologické terapie sa stávajú dostupnejšími vďaka biosimilárným liekom
Inovatívne lieky rástli v minulom roku 11 % tempom z hľadiska predaja a 6 % tempom z hľadiska objemu predaja. Generické lieky rástli tempom 5 % z hľadiska predaja a 4 % z hľadiska predaného objemu.

K výraznej zmene došlo u biosimilárných liekov, ktoré sú alternatívou k originálnym biologickým liekom a fungujú na podobnom princípe ako štandardné generické lieky – biologická látka obsiahnutá v biosimilárných liekoch musí spĺňať rovnaké štandardy a terapeutické účinky ako ich originálne „vzory“. Biosimilárne lieky tak robia biologickú liečbu dostupnejšou. Predaj biosimilárnych liekov medziročne klesol o 2 % napriek tomu, že v roku 2021 vzrástol takmer o 50 %. Objem predaja sa zvýšil o 10 %, čo predstavuje spomalenie oproti 27 % rastu v predchádzajúcom roku. Biosimilárne lieky v súčasnosti však predstavujú z hľadiska predaja menej ako 3 % trhu s liekmi na predpis.

Všetky údaje o predaji liekov na predpis sú uvedené v cenách výrobcu bez DPH.

Hodnota trhu s voľnopredajnými liekmi sa medziročne zvýšila o viac ako 100 mil.
Trh s voľnopredajnými liekmi dosiahol 13 % medziročný nárast predaja a 4 % nárast predaného objemu, čím si zhruba udržal tempo rastu z roku 2021 (14 %, resp. 6 %). Hodnota trhu bola v minulom roku viac ako 870 mil. Eur, pričom sa predalo viac ako 220 mil. balení.

V porovnaní s rokom 2021 sa obnovil trend rastu registrovaných a neregistrovaných OTC výrobkov spred pandémie. Hoci v roku 2021 rástli neregistrované výrobky z hľadiska predaja tempom 16 % a registrované výrobky tempom 11 %, v roku 2022 sa tempo rastu neregistrovaných výrobkov spomalilo na 9 % a registrovaných výrobkov výrazne vzrástlo na 21 %.

Trh s online lekárňami si v minulom roku udržal rýchle tempo rastu na úrovni 21 % z hľadiska predaja a 23 % z hľadiska objemu. V roku 2022 tak internet vytvoril 7 % celkového obratu trhu s voľnopredajnými liekmi.

Odoznievanie pandémie Covid-19 a vlna chrípky spôsobili zmeny v nákupnom správaní
Z hľadiska sledovaných skupín sa poradie hlavných dvoch skupín zmenilo, čo komentuje Ondřej Frič, produktový riaditeľ IQVIA Česká republika a Slovensko: „Najväčšiu zmenu zaznamenali lieky na prechladnutie a iné respiračné ochorenia, ktorých predaj sa medziročne zvýšil o 55 %. V minulom roku to bola najpredávanejšia skupina, zatiaľ čo vitamíny a iné výživové doplnky sa posunuli na druhé miesto vďaka 13 % poklesu predaja a 16 % poklesu objemu predaja. Táto zmena je spôsobená najmä pandemickou situáciou – v roku 2022 už väčšinu roka neplatili protiepidemické opatrenia, strach z nákazy Covid-19 už do veľkej miery pominul, a preto trendom spotrebiteľov bolo nekupovať produkty na prevenciu chorôb, ako sú vitamíny.“

„Zároveň sa prvýkrát po dlhom čase prejavila chrípková vlna, ktorá stojí za zvýšeným predajom liekov proti prechladnutiu. Chrípkové ochorenia ovplyvnili predaj najmä v decembri, keď predaj celého sektora voľnopredajných liekov vzrástol o 25 %, čo je takmer dvojnásobok priemerného rastu celého trhu v minulom roku,“ dodáva Frič.

Dynamickejšia situácia panovala na online trhu, kde sa vitamíny a iné výživové doplnky udržali na prvom mieste napriek ich 3-percentnému poklesu predaja. Druhou najpredávanejšou skupinou boli kozmetické výrobky pre ženy s medziročným rastom predaja o 19 % a rastom objemu o 37 %. Výkon tejto skupiny prekonal tradične silnú skupinu výrobkov proti bolesti, ktorá dosiahla rast predaja o 6 % a rast objemu o 31 %. Štvrtou najsilnejšou kategóriou bola unisex kozmetika s 37 % tempom rastu predaja a 42 % tempom rastu objemu. To poukazuje na jasný trend rastúcej popularity nákupu kozmetiky cez internet, pričom online predaj kozmetických výrobkov tvorí 27 % všetkých internetových predajov, čo je výrazne vyšší podiel ako na celom trhu lekární (7 %).

Inflácia voľnopredajných výrobkov sa do cien premietla len v obmedzenej miere
Rastúce ceny ovplyvnili trh v menšej miere ako iné sektory hospodárstva a mali tendenciu ovplyvniť špecifické kategórie. Konkrétne išlo o kategóriu starostlivosti o pleť, kde nárast cien dosiahol v priemere 16 %, čím prekonal priemernú kumulatívnu infláciu na Slovensku. K nárastu cien v tejto kategórii došlo najmä v kamenných lekárňach, pričom sa predávali zvyčajne menšie balenia výrobkov. Tie boli zvýšením cien ovplyvnené viac ako veľké balenia predávané viac na internete. Priemerný nárast cien v najpredávanejšej kategórii výrobkov na prechladnutie a iné ochorenia dýchacích ciest bol približne 10 %. Internetové lekárne zaznamenali výrazné zvýšenie cien dojčenskej výživy, pričom priemerný nárast cien bol 19 %.

Majetkove lekárenské reťazce majú už 30 % podiel na tržbách celého lekárenského trhu
Na slovenskom trhu lekární v roku 2022 pokračoval trend posilňovania vlastníckych reťazcov, ako vysvetľuje Lukáš Neuheisl, produktový manažer IQVIA Česká republika a Slovensko: „V celkovom porovnaní celého trhu lekární, ergo liekov na predpis aj voľnopredajných výrobkov, sa podiel lekární vo vlastníckych reťazcoch zvýšil z 27,3 % na 29,7 %. Bolo to spôsobené ich rýchlejším rastom tržieb o 21 %, vďaka čomu vlastnícke reťazce rástli ešte rýchlejšie ako internetové lekárne, ktoré zaznamenali 20,7 % nárast obratu. Tržby nezávislých lekární a nemajetkovych reťazcov lekární na celkovom trhu lekární vzrástli o 7 %, ale ich podiel na trhu sa znížil zo 70,3 % na 67,6 %.“ Zostávajúce 2,7 % pripadá na internetové lekárne, ktoré ale majú zo zákona obmedrzenú možnosť predaja liekov na predpis, a ktoré by pri zrovnaní tržných podielov len na trhu voľne predajných produktov stáli za 7 % tržieb.

Všetky uvedené údaje o predaji v kategórii voľnopredajných liekov a zdravotníckych produktov sú merané v koncových cenách vrátane DPH.

Foto: Topntp26 z Freepik

Zdroj: IQVIA, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *