Ministerstvo zdravotníctva rozširuje podmienky pri troch výzvach z oblasti duševného zdravia

Ministerstvo zdravotníctva SR upravuje podmienky troch výziev z Plánu obnovy a odolnosti vyhlásených v rámci Komponentu 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie. Menia sa formálne náležitosti – predĺženie otvorenia o mesiac a u dvoch z výziev sa rozšíril okruh oprávnených žiadateľov. Rezort reaguje na požiadavky a skúsenosti z praxe s cieľom umožniť čerpanie prostriedkov širšiemu okruhu žiadateľov a zjednodušiť podávanie žiadostí. 

Všetky tri výzvy reagujú na potrebu podpory starostlivosti o oblasť duševného zdravia. Vo výzve  „Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra“ nastali zmeny  v obsahových náležitostiach. V podmienkach oprávnenosti žiadateľa  sa  vypustilo odborné zameranie žiadateľov. Po novom môže o prostriedky požiadať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Pôvodne podmienky vyžadovali aj odborné zamerania: psychiatria, detská psychiatria, psychológia alebo liečebná pedagogika. Novovzniknuté centrá pre PAS sa budú po zmene preukazovať čestným vyhlásením, ktorým preukážu splnenie podmienky mať odborného garanta. Týmto krokom sa rozšíri okruh žiadateľov a zjednodušia podmienky.

Pri  výzve  Vybudovanie psycho-sociálnych centier“ sa posunul termín uzavretia na 31. marec 2023. Rovnako aj v tomto prípade bude na splnenie jednej z podmienok postačovať, že žiadateľ je existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vypustenie potreby deklarovania špecializovaného odborného zamerania žiadateľa vníma ministerstvo ako prospešnú pre zvýšenie možného počtu potenciálnych žiadateľov.

O mesiac sa posúva termín uzavretia výzvy „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov“. Oprávnení žiadatelia tak môžu o finančné prostriedky žiadať do 31. marca 2023. Cieľom ministerstva  je vyjsť v ústrety  žiadateľom, ktorí z nejakého dôvodu nestihli o prostriedky požiadať v pôvodnom termíne.

Informácie k predmetnej výzve a ďalším význam  nájdete na: https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti. Potencionálni žiadatelia môžu prípadné otázky konzultovať cez emailovú adresu: planobnovy@health.gov.sk.

Foto: Mohamed Hassan z Pixabay

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *