Financie z plánu obnovy potrebujú aj nemocnice v regiónoch

Asociácia na ochranu práv pacientov so znepokojením sleduje dianie spojené s vyhodnotením výzvy z Plánu obnovy určenej na podporu výstavby a rekonštrukciu nemocníc. Najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii našej krajiny by nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení, nemocníc. Mali by smerovať tam, kde sú potrebné a zlepšia dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov.

Asociácia na ochranu práv pacientov so znepokojením sleduje dianie spojené s vyhodnotením výzvy z Plánu obnovy určenej na podporu výstavby a rekonštrukciu nemocníc. Pacienti uvítali to, že doterajšie prostriedky z Plánu obnovy vo výške viac ako 600 miliónov eur smerovali do štátnych koncových nemocníc, konkrétne na výstavbu nemocníc na Rázsochách a v Martine.

Asociácia na ochranu práv pacientov rovnako podporuje aj požiadavku ANS na uvoľnenie 200 miliónov eur z Plánu obnovy na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc v regiónoch. Najväčšie investície do zdravotníckej infraštruktúry Slovenska v histórii našej krajiny by nemali smerovať len do niektorých vybraných zdravotníckych zariadení, nemocníc. Mali by smerovať tam, kde sú potrebné a zlepšia dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov.

Vláda a kompetentné ministerstvá by si mali uvedomiť, že aj nemocnice v regiónoch potrebujú finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu, pretože aj v týchto nemocniciach sú hospitalizovaní pacienti a je potrebné zamedziť ich diskriminácii a garantovať im rovnaké podmienky v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Európska charta práv pacientov, ktorú prevzalo aj Slovensko, deklaruje: “Každý jednotlivec má právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti. Každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem, a nezávisle na ekonomických alebo finančných okolnostiach.“

Asociácia na ochranu práv pacientov žiada vládu a kompetentné ministerstvá, aby pri rozhodovaní o využití finančných zdrojov v zdravotníctve z Plánu obnovy a rozvoja akceptovali Chartu práv pacientov a nepremeškali možnosť konečne výrazne zlepšiť podmienky dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ako aj podmienky pre zdravotníkov.

Zdroj: AOPP, Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov, 7. marec 2023, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *