„Minimalizovať riziká vzniku geriatrických syndrómov je takmer nemožné,“ hovorí primárka oddelenia dlhodobo chorých

Seniorský vek má svoje špecifiká, ktoré sú aj jedným z predmetov medicínskeho odboru geriatria. Kým niektoré stavy a diagnózy sa vyskytujú rovnako v dospelej, ako aj v seniorskej populácii, iné ochorenia a symptómy sú špecifické práve pre starnúci organizmus pacienta. V takom prípade hovoríme o geriatrických syndrómoch. Problematike sa budeme venovať raz mesačne v rámci pravidelného seriálu s riaditeľkou Nemocnice AGEL Bánovce a primárkou oddelenia dlhodobo chorých PhDr. MUDr. Minou Bobockou, MBA, MPH.

Skupina príznakov, ktoré spolu súvisia, sú špecifické pre seniorský vek, na ich vzniku sa podieľa mnoho faktorov a majú chronický priebeh, sa nazýva geriatrické syndrómy. „Napriek tomu, že geriatrické syndrómy nie vždy priamo ohrozujú život pacienta, výrazne ovplyvňujú kvalitu jeho života a často je ich následkom pokles nezávislosti pacienta,“ hovorí MUDr. Bobocká.

Medzi geriatrické syndrómy odborníci zaraďujú syndróm krehkosti, hypermobility, imobility, instability, svalovej slabosti alebo sarkopénie, syndróm anorexie a malnutrície, maladaptácie, inkontinencie, dehydratácie a intelektové poruchy. „Najväčším problémom týchto syndrómom je, že vznikajú ako následok starnutia organizmu. Samozrejme, za ich rozvinutím stoja aj iné faktory, napríklad prekonané ochorenia a úrazy, psychologické a sociálne aspekty jednotlivca a v neposlednom rade vplyv prostredia a životný štýl. Keďže však ide o slabnúci, vekom poznamenaný organizmus, v mnohých prípadoch nie je možné odstrániť príčinu vzniku týchto syndrómov, keďže čas vrátiť nedokážeme,“ vysvetľuje skúsená lekárka.

Hoci v geriatrii existujú odporúčania, ako vzniku geriatrických syndrómov predchádzať, často je problematické pretaviť ich do reálneho života seniorov. „Pod vznik syndrómov sa často podpíše depresia po strate životného partnera, osamelosť, ale tiež napríklad nežiaduce účinky liekov, zlá finančná situácia a s ňou priamo súvisiaca nevhodná životospráva, nedostatok pohybovej aktivity, poruchy zraku, bolesti kĺbov, dom, kde treba chodiť po schodoch a podobne, je to špecifické pre každý syndróm zvlášť. Možno povedať, že geriatrický syndróm vzniká už len ako následok súhry mnohých faktorov, ktoré však nie je možné ovplyvniť spätne a často ani odstrániť ich vplyv v budúcnosti. Ťažko napríklad poviete pacientovi, aby nechodil po schodoch, keď býva na druhom poschodí bez výťahu, alebo aby jedol dostatok ovocia a zeleniny, keď si ho nemá za čo kúpiť a už si ho nevládze dopestovať,“ skonštatovala na záver MUDr. Bobocká.

Zdroj, foto: AGEL, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *