MZ SR: ZJEDNODUŠUJEME PODMIENKY PRE UZNÁVANIE VZDELANIA UKRAJINSKÝCH PEDIATROV

Proces bude pozostávať z týchto krokov:

1. Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár. Ministerstvo školstva vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov.

2. Skúška spôsobilosti – pozostáva z písomného testu a koná sa v ukrajinskom alebo v ruskom jazyku. Ministerstvo školstva výda rozhodnutia do jedného mesiaca.

3. Odborná jazyková príprava (nepovinná)

4. Dočasná odborná stáž (nepovinná)

5. Doplňujúca skúška na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

6. Výkon povolania lekár bez špecializácie

7. Uznanie dokladu o špecializácii alebo zaradenie do špecializačného štúdia

8. Výkon povolania lekár špecialista.

Viac info nájdete tu: https://www.health.gov.sk/?UA-uznavanie-vzdelania

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *