Seniori po celom Slovensku sa učia žiť zdravšie

BRATISLAVA. Vysoký tlak, cukrovka či nadváha? Tieto zdravotné problémy pomáha seniorom riešiť celoslovenský program Active Me. Je zameraný na ľudí vo veku 55 a viac rokov, ktorí sa chcú naučiť žiť zdravšie aj vo vyššom veku. Spomenuté chronické ochorenia sa totiž dajú zmierniť, zastaviť či zvrátiť pomocou zmeny životného štýlu.

Program je financovaný Nórskymi grantmi a podporený štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Spolupracujú na ňom spoločnosť Diagnose.me, ktorá prináša špičkovú medzinárodnú expertízu a inovácie z oblasti medicíny širokej verejnosti; startup Zhiva, ktorého cieľom je pomáhať ľuďom viesť zdravší život podporou získavania lepších návykov; Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré spája trénerov programu s účastníkmi v rôznych častiach Slovenska a nórsky partner International Development Norway.

“O program je zo strany seniorov veľký záujem. Do dnešného dňa máme 259 účastníkov,” hovorí Lukáš Alner, CEO Diagnose.me. Doteraz sa prihlásilo vyše 400 ľudí. Ďalšie náborové kolo spustíme už koncom tohto týždňa.

Účastník, ktorý najprv prejde krátkym zdravotným zhodnotením v online prihláške, je následne zaradený do individuálnej alebo komunitnej formy programu. Individuálna forma znamená, že človeku počas 14 týždňov pravidelne volá vyškolený operátor, nutričný expert či psychológ a prechádza s ním témy stravy, pohybu, zvládania stresu a kognície. Výhodou je, že účastník sa môže nachádzať kdekoľvek a môže program absolvovať z pohodlia domova.

Komunitná forma je skupinová a prebieha v siedmich mestách – Košiciach, Bardejove, Spišskej Novej Vsi, Žiline, Prievidzi, Zvolene a Bratislave s postupne sa otvárajúcimi skupinami v ďalších lokalitách. 6-10 účastníkov sa počas 14 týždňov pravidelne stretáva a prechádza lekcie zamerané na pohyb, stravu, kogníciu, stres a spánok pod vedením tzv. trénera zdravia (v angličtine health coach), ktorý uplatňuje koučingový prístup. Výhodou je, že ľudia v skupine sa môžu navzájom motivovať. “Active Me je jeden z prvých projektov používajúcich zmenu správania pre zdravší život ako systematickú intervenciu, nie ako jednorázové osvetové projekty,” hovorí CEO Zhiva Miroslav Beblavý.

Behaviorálne postrčenia pre zmenu správania sú v zahraničí bežne používanými prístupmi manažmentu chronických ochorení. Sú to ekonomicky efektívne a vedecky overené spôsoby, ako pomôcť ľuďom viesť zdravší život a odľahčiť zdravotný systém. Na Slovensku doteraz neboli skúšané v takejto miere.

Active Me prebieha od mája 2022 do marca 2024 a je zároveň výskumnou štúdiou v spolupráci s Univerzitou Komenského a Biomedicínskym centrom SAV. V rámci štúdie sa skúšajú aj menej intenzívne formy programu. Cieľom je prístupy overiť a vyvinúť udržateľný produkt, ktorý bude funkčný a zároveň ekonomicky atraktívny pre samotných seniorov, ale aj pre štát, samosprávy či zdravotné poisťovne.

O Active Me majú podľa doterajších dát záujem najmä ženy, ktorých je v programe väčšina. Priemerný vek účastníka je 67 rokov a zväčša sa jedná o nepracujúcich dôchodcov. Trápi ich vysoký tlak alebo nadváha a spája ich motivácia žiť aktívnejší život.

“Z terénu máme veľmi dobré ohlasy. Oslovili sme napríklad denné centrá a univerzitu tretieho veku. Ľudia sú radi, že majú možnosť zapojiť sa a aktívne chodia na stretnutia,” zhodnotila odborná expertka ZMOSu Eva Balažovičová.

Každý účastník dostane na prvom stretnutí či poštou pred prvým telefonátom fitness náramok, ktorý mu pomáha monitorovať fyzickú aktivitu. Produkt je zatiaľ vo fáze zberu dát a spätnej väzby a je ponúkaný zdarma. Prihlásiť sa dá na webe prihlaska.activeme.sk.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej sume 800 000 €.

Foto: Lookstudio on Freepik

Zdro: Zhiva, Active me, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *