Liečba obezity nie je mágia, je to najväčšia pomoc, ktorú môžeme poskytnúť človeku s obezitou

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zozbieraných v roku 2016 malo nadváhu viac ako 1,9 miliardy dospelých, pričom 650 miliónov z týchto jedincov je obéznych.

Celosvetová prevalencia obezity sa medzi rokmi 1975 a 2016 takmer strojnásobila, pričom vo väčšine krajín, vrátane tých, ktoré sa považujú za národy s nízkymi a strednými príjmami, výrazne vzrástla. Globálne šírenie obezity ako také bolo označené za pandémiu.

Aj údaje na Slovensku kopírujú celosvetové trendy. Zo zozbieraných údajov vieme, že preobezitou trpí na Slovensku približne ⅔ dospelej populácie a približne ¼ dospelej populácie trpí obezitou rôzneho stupňa. Ani zloženie spektra pacientov navštevujúcich moju ambulanciu nie je iné. Niektorí z nich dokonca volajú o pomoc pri riešení tohto problému.

Napriek týmto alarmujúcim číslam mám pocit, že je medzi nami len veľmi málo lekárov, ktorí sú ochotní sa problematike venovať a pacientov skutočne liečiť. Je to tým, že stále považujeme obezitu skôr za estetický problém alebo následok pacientovho výberu zlého životného štýlu a nie za chorobu? Alebo tým, že liečba obezity je beh na dlhé trate a vyžaduje čas, trpezlivosť a empatiu? Či skôr tým, že na Slovensku všeobecne chýba komplexná starostlivosť o pacienta s obezitou a nie je vyvíjaný dostatočný tlak na nutnosť jej liečby? Pri mojej každodennej práci som pociťovala frustráciu v tom, že som nevedela kde a ako začať. Je jednoduché pacientovi povedať. „Hodnoty Vášho TK sú v pásme hypertenzie a je nutné začať liečbu.“ Tento istý scenár sa zopakuje pri novodiagnostikovanom diabete, hyperurikémii či dyslipidémii. Ale ako sa profesionálne popasovať s obezitou? Tak, aby som pacienta neurazila, tak, aby bol ochotný akceptovať moje rady a ešte ich aj dodržiavať a dlhodobo spolupracovať?

Moja cesta v liečbe obezity sa začala náhodne otvoreným emailom, ktorý ponúkal možnosť absolvovať kurz lektora metodiky STOB – znižovanie nadváhy na princípe kognitívno-behaviorálnej terapie.Následne som sa zúčastnila školenia nácviku komunikačných schopností s pacientom trpiacim obezitou a v neposlednom rade, ako blesk z jasného neba sa na našom trhu objavilo aj nové antiobezitikum, ktorého užívanie pomáha k zníženiu apetítu a chuti na jedlo, k lepšej kontrole stravovania, redukcii príjmu energie a následne aj redukcii hmotnosti, predominantne cez stratu tuku. S týmito zbraňami v rukách som postavila problému mojich pacientov zoči-voči. O obezite sa už len nerozprávame, obezitu aktívne liečim.

Okrem zmeny životného štýlu sú súčasťou liečby obezity aj farmakologická a chirurgická liečba. Lieky na chudnutie sú možnosťou pre ľudí so zdravotnými problémami súvisiacimi s nadváhou. Dospelí
s BMI ≥30 alebo ≥27 so zdravotnými problémami súvisiacimi s hmotnosťou, ako je prediabetes/diabetesalebo artériová hypertenzia či dyslipidémia, môžu mať veľký prospech z liekov na chudnutie. Niektorí pacienti s ťažkou obezitou – BMI ≥40 alebo ≥35 s pridruženými ochoreniami – môžu mať úžitok z informácií o bariatrickej chirurgii. Každopádne, po prvých krokoch, ktoré mi otvorili cestu k aktívnemu manažmentu pacientov s obezitou a po prvých možno kostrbatých rozhovoroch s pacientmi, som nadobudla zručnosti a skúsenosti, ktoré ma osobne veľmi napĺňajú, tešia a inšpirujú v tejto ceste pokračovať. Liečba obezity je beh na dlhé trate, nie je to len fáza aktívneho chudnutia, je to aj snaha o udržanie poklesu telesnej hmotnosti, udržanie motivácie pacienta pri fáze plató, prípadne zvládnutie relapsu. Liečba obezity nie je mágia, je to však najväčšia pomoc, ktorú môžeme poskytnúť človeku s obezitou.

S pacientmi sa snažím pracovať systematicky.
Postup si delím do niekoľkých krokov.


1 KROK
Základné informácie o nadváhe/obezite

Pacienti s nadváhou alebo obezitou vo všeobecnosti majú problémy a trpia. Často zažívajú diskrimináciu cudzích ľudí a dokonca aj zraňujúce komentáre zdravotníkov. Väčšina z nich si uvedomuje, že obezita je závažným problémom, takmer všetci už vyskúšali pri znižovaní hmotnosti rôzne diétne a režimové opatrenia. Niektorí z nich boli aj úspešní, ale nedokázali úbytok hmotnosti dlhodobo udržať, dokonca niektorí z nich po každom pokuse znížiť hmotnosť nabrali viac ako bola východisková hmotnosť. Získať dôveru pacienta v takomto štádiu je ozaj ťažké, vyžaduje trpezlivosť a empatiu. V tejto fáze sa im snažím vysvetliť, že obezita je chronické, progredujúce a relapsujúce ochorenie, spojené s ďalšími pridruženými ochoreniami, že liečba je dlhodobá a postupná. Strata hmotnosti, aj keď len pár kilogramov, má veľmi pozitívny vplyv na ich zdravotný stav

2 KROK
Posúdenie motivácie/pripravenosti na liečbu

Proces liečby je náročný a dlhodobý a vyžaduje odhodlanie kompletne zmeniť svoj doterajší životný štýl. Pacienta sa pýtam, či by zvážil zmeny životného štýlu za účelom redukcie hmotnosti, zlepšenia zdravia a skvalitnenia života. Jednoduchým číselným hodnotením od 1–10, ich nechám odhadnúť svoju pripravenosť na zmenu. V prípade, že odpoveď je medzi 1–4 (tzv. štádium prekontemplácie), ide o pacienta s veľmi malým úmyslom schudnúť, ktorý zatiaľ svoje správanie nepovažuje za problematické, popiera negatívne účinky jeho existujúceho životného štýlu. Takýto pacient je ťažkým orieškom. Pýtam sa ho, čo by sa muselo stať, aby bol viac pripravený alebo čo by bolo potrebné na zvýšenie skóre. Snáď pri ďalšej návšteve bude jeho záujem vyšší.
Druhú skupinu pacientov tvoria tí, ktorí skóre stanovia medzi 5–7 (fáza kontemplácie). Takýto pacient už síce uvažuje o zmene, ale ešte stále nie je pripravený. Uvedomuje si, že jeho správanie je problematické, zvažuje klady a zápory, náklady a prínosy plynúce z pokračovania alebo zmeny jeho existujúceho životného štýlu. Neodsudzujúcim spôsobom uznám ambivalenciu pacienta a vyzvem ho, aby sa kedykoľvek k téme vrátil.
Ak pacient v súčasnosti nemá záujem alebo nie je pripravený zaviazať sa k plánu na zníženie hmotnosti, poradím mu, aby sa vyhýbal ďalšiemu priberaniu a pokračoval v liečbe iných rizikových faktorov alebo sprievodných ochorení.
Najväčšiu radosť mám z pacientov, ktorí tvoria tretiu skupinu (skóre 8–10) – pripravení akceptovať všetky rady a opatrenia na zmenu životného štýlu vedúcemu k redukcii hmotnosti. V prvom kroku je vždy nevyhnutný rozhovor, z ktorého sa snažím získať podrobný obraz o zdraví a návykoch. Aktívne pátram po informáciách o vzniku a doterajšej liečbe obezity, o výkyvoch hmotnosti v čase, o udalostiach, ktoré viedli k zmenám hmotnosti, rodinnej a osobnej anamnéze, diétnych návykoch, telesnej aktivite, možných iných vplyvoch (genetika, hormonálne poruchy, iné ochorenia, ktorých následkom je obezita), komplikáciách obezity a tiež očakávaniach. Následne vykonám aj fyzikálne vyšetrenie – určenie výšky, hmotnosti a zloženia tela pomocou bioimpedančného analyzátora, BMI, TK, obvod ramien, hrudníka, pásu, bokov a stehien, základné laboratórne vyšetrenie.

3 KROK
Nastavenie spolupráce

Samotná liečba sa začína stanovením rozumných cieľov na chudnutie alebo cieľov, ktoré sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické, časovo citlivé a prispôsobené individuálnym potrebám pacienta. Navrhnem im napríklad cieľ chôdze 30 minút denne 3 dni v týždni počas 2 mesiacov namiesto všeobecnejšieho cieľa stať sa aktívnejší. Ďalším rozumným cieľom je nahradenie sladených nápojov vodou každý deň počas nasledujúceho mesiaca, nie vzdať sa všetkého cukru okamžite. Keď si pacient určí svoje ciele, môže začať identifikovať konkrétne kroky alebo zmeny, ktoré môže urobiť, aby splnil svoj váhový cieľ v priebehu 6 mesiacov. Ak pacient začne len s dvoma alebo tromi činnosťami alebo zmenami, môžu sa zdať menej ohromujúce a realistickejšie. Niektorí pacienti môžu chudnúť veľmi pomaly, čo ich môže odradiť. Pri pravidelných kontrolách si všímam ich pokrok. Poukazujem na akékoľvek zlepšenie zdravia, ako je zníženie krvného tlaku a hladiny cholesterolu. Zlepšenie merateľných parametrov spolu s pochvalou môže pomôcť motivovať pacienta a zvýšiť sebavedomie.
Diskutujeme aj o neúspechoch a súčasne predkladám ďalšie návrhy na prekonanie výziev. Pacient si možno bude chcieť nastaviť nové ciele alebo upraviť existujúce ciele, aby boli realistickejšie. Môže prehodnotiť, ktoré stravovacie návyky a fyzické aktivity by mal zmeniť alebo zachovať.


Autor: MUDr. Miroslava Lörincová M

Pripravené v spolupráci so spoločnosťou Novo Nordisk Slovakia, s.r.o.

Foto: Pvproductions on Freepik

Lekárske noviny marec/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *