FLUÓRCHINOLÓNOVÉ ANTIBIOTIKÁ: PRIPOMENUTIE OPATRENÍ NA ZNÍŽENIU DLHOTRVAJÚCICH, INVALIDIZUJÚCICH ALEBO POTENCIÁLNE IREVERZIBILNÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV

Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej liekovej agentúry (EMA) pripomína zdravotníckym pracovníkom, že z dôvodu rizika dlhotrvajúcich, invalidizujúcich alebo potenciálne ireverzibilných vedľajších účinkov je nevyhnutné obmedziť použitie fluórchinolónových antibiotík podávaných perorálne, injekčne a inhalačne.

Tieto obmedzenia boli zavedené v roku 2019 ako dôsledok celoeurópskeho prehodnotenia týchto veľmi zriedkavých, ale závažných vedľajších účinkov. Štúdia v gescii EMA[1]  ukázala, že napriek poklesu používania fluórchinolónových antibiotík môžu byť tieto lieky stále predpisované mimo ich odporúčaný rámec.

Fluórchinolónové antibiotiká sa nemajú používať:

 • na liečbu infekcií, ktoré sa môžu zlepšiť aj bez liečby alebo nie sú závažné (napr. infekcie horných dýchacích ciest);
 • na liečbu nebakteriálnych infekcií, napr. nebakteriálnej (chronickej) prostatitídy;
 • na prevenciu cestovateľskej hnačky alebo opakujúcich sa infekcií dolných močových ciest;
 • na liečbu miernych alebo stredne závažných bakteriálnych infekcií, okrem prípadov, kedy sa nemôžu použiť iné bežne používané antibakteriálne lieky.

Je veľmi dôležité, aby sa fluórchinolónové antibiotiká nepredpisovali pacientom, u ktorých sa v minulosti vyskytli závažné vedľajšie účinky spôsobenými fluórochinolónovými alebo chinolónovými antibiotikami. Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje pri liečbe fluórchinolónovými antibiotikami u starších pacientov, pacientov s ochorením obličiek a pacientov po orgánovej transplantácii, pretože títo pacienti majú zvýšené riziko poškodenia šliach. Z rovnakého dôvodu sa tieto antibiotiká nemajú užívať v kombinácii s kortikosteroidmi.

Výsledky štúdie1, v ktorej boli vyhodnotené dáta zo 6 európskych krajín (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Španielsko, Veľká Británia)  z rokov 2016 až 2021 naznačujú, že opatrenia, ktoré boli prijaté na obmedzenie používania týchto antibiotík, mali len obmedzený vplyv. Na základe tohto zistenia bude zdravotníckym pracovníkom zaslaná tzv. Priama komunikácia zdravotníckym pracovníkom (DHPC), aby sa opätovne zdôraznila potreba obmedzenia používania týchto antibiotík iba na použite u pacientov, u ktorých nie je možné použiť inú vhodnú liečbu (lieky poslednej voľby). U každého pacienta je potrebné individuálne zhodnotenie prínosov a rizík tejto liečby.

Informácie pre pacientov

Fluórchinolóny môžu spôsobiť vážne vedľajšie účinky postihujúce nervový systém, šľachy, svaly a kĺby. Lekár má tieto lieky predpísať len v prípade, ak neexistuje žiadna iná vhodná liečba.

 • Medzi veľmi zriedkavé, ale závažné vedľajšie účinky patria: zapálené alebo natrhnuté šľachy, bolesť alebo slabosť svalov, bolesť alebo opuch kĺbov, ťažkosti s chôdzou, pocit mravčenia, palivá bolesť, únava, depresia, problémy s pamäťou, spánkom, zrakom a sluchom a zmena vnímania chuti a vône.
 • Opuch a poranenie šliach sa môže objaviť do 2 dní od začiatku liečby fluórchinolónom, ale môže sa objaviť aj niekoľko mesiacov po ukončení liečby.
 • Ak máte viac ako 60 rokov a v minulosti ste mali alebo máte problém s obličkami alebo transplantovaný orgán, alebo ak užívate lieky s obsahom kortikosteroidov (napr. prednizolón alebo hydrokortizón), máte väčšie riziko poškodenia šliach pri užívaní týchto antibiotík.
 • Ak sa u vás objavia nasledujúce vedľajšie účinky, ukončite liečbu a ihneď kontaktujte svojho lekára; následne sa so svojím lekárom dohodnete, či je vhodné pokračovať v liečbe alebo či potrebujete iný typ antibiotika:
 • bolesť alebo opuch šliach, najmä v členku alebo lýtku – ak k tomu dôjde, nezaťažujte bolestivé miesto;
 • bolesť, necitlivosť, brnenie, opuch alebo svalová slabosť v rôznych častiach tela, často začínajúca v rukách alebo nohách, ktorá sa časom zhoršuje;
 • silná únava, depresia, slabá pamäť alebo závažné problémy so spánkom;
 • zmeny zraku, sluchu, chuti a čuchu;
 • opuch ramien, rúk alebo nôh alebo bolesť kĺbov.
 • Neužívajte lieky s obsahom fluórchinolónov, ak ste niekedy mali závažný vedľajší účinok v súvislosti s liečbou antibiotikami z tejto skupiny alebo zo skupiny chinolónov.
 • Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vašich liekov, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

[1] “Impact of European Union Label Changes for Fluoroquinolone Containing Medicinal Products for Systemic and Inhalation Use” (EUPAS37856)

Foto: Freepik

Zdroj: ŠÚKL, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *