Minister zdravotníctva žiada od Dozornej rady VšZP návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu poisťovne

Minister zdravotníctva SR Michal Palkovič sa zúčastnil mimoriadneho rokovania Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Jej členov požiadal o poskytnutie informácií o tom, aké kroky uložili manažmentu VšZP na tento rok, aby sa zvrátil trend narastajúceho negatívneho základného imania. Minister dozornú radu tiež požiadal o poskytnutie informácií o tom, či a kedy dala urobiť zmluvný audit, alebo či si vyžiadala informácie o ex-ante kontrolách pred podpisom zmlúv.

Keďže na položené otázky neboli predložené uspokojivé odpovede, minister zdravotníctva požiadal Dozornú radu VšZP, aby v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze MF SR, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvom zdravotníctva SR do desiatich dní predložila návrh opatrení, ktoré zvrátia negatívnu finančnú situáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Jedným z opatrení, ktoré šéf rezortu zdravotníctva požaduje, je realizácia zmluvného auditu. Zároveň očakáva, že návrh opatrení bude spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič zároveň členov Dozornej rady VšZP informoval, že je pripravený zrealizovať jednu preddavkovú platbu, ktorá pokryje náklady na analýzu stavu príjmov poisťovne od ekonomicky aktívnych osôb a nákladov na úhradu liekov. Podmienkou je však vypracovanie návrhu krízových opatrení Dozornou radou VšZP s cieľom dodržať obchodno-finančný plán a tzv. prerozdeľovaciu vyhlášku. Tým sa zabezpečí, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosť nebudú musieť mať obavy z toho, že úhrady nebudú vyplácané v termíne splatnosti. Tým sa zároveň docieli, že pre pacientov bude zabezpečená adekvátna a dostupná zdravotná starostlivosť.  

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *