Dozorná rada VšZP doručila ministrovi návrhy opatrení na stabilizáciu poisťovne

Na základe pokynu ministra zdravotníctva SR Michala Palkoviča doručila Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne prvé návrhy ozdravných opatrení, ktoré majú za cieľ ekonomickú stabilizáciu zdravotnej poisťovne. Tento podklad bude slúžiť pre rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa poisťovni nariadia konkrétne úlohy.

Jednotlivé opatrenia, ktoré ministerstvo nariadi VšZP, budú pred ich uvedením do praxe prekonzultované s Útvarom hodnoty za peniaze MF SR a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Následne budú predstavené Dozornej rade VšZP a manažmentu poisťovne. Základným kritériom je, aby v žiadnom prípade neohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Dozorná rada VšZP vypracovala podklady a navrhla kroky pre zavedenie ozdravných opatrení na základe pokynu ministra zdravotníctva SR Michala Palkoviča. Finálny návrh bude Dozornou radou VšZP schválený na tohtotýždňovom zasadnutí. Z analytickej časti dokumentu od Dozornej rady VšZP však okrem iného vyplýva, že existujú rezervy v manažmente, a to najmä v prípade SVaLZ (spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky). Ministerstvo preto bude vyžadovať vykonanie hĺbkového zmluvného auditu, na základe ktorého budú identifikované všetky rezervy a už zazmluvnené objemy, ale napríklad aj ex ante kontroly zmlúv. Ďalším ozdravným krokom budú opatrenia s dosahom na vnútorný chod poisťovne. Zároveň budú preverené aj okolnosti, vstupné dáta a podklady na ministerstve, na základe ktorých bol pripravovaný rozpočet poisťovne.

Konkrétne kroky budú predstavené až po ich prerokovaní s ÚHP a ÚDZS a po tom, ako sa s nimi oboznámi manažment poisťovne a dozorná rada, následne bude vydané rozhodnite jediného akcionára, ktorým sa vedeniu poisťovne prikáže, aby schválené opatrenia bezodkladne aplikovala v praxi. Nie je však vylúčené, že súčasťou ich implementácie budú aj personálne zmeny.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že súčasný stav, v ktorom sa VšZP nachádza, je dôsledkom cenovej regulácie v zdravotníctve, ktorá sa musí stať kľúčovým pilierom zdravotníckej reformy.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *