Plán obnovy pre zdravotníctvo podporuje aj  paliatívnu zdravotnú starostlivosť – ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu

Realizáciou investície vo výzve: „Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti – rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti“ dôjde k rozšíreniu a obnove paliatívnej zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu počtu lôžok pre poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti v dvoch programoch:

1. Program paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre deti – žiadateľ realizáciou investície vytvorí minimálne 8 paliatívnych lôžok v maximálne 2-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením s možnosťou hospitalizácie jedného rodiča spolu s dieťaťom a zároveň vytvorí minimálne 2 paliatívne lôžka pre pacientov v akútnom stave v 1-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením s možnosťou hospitalizácie oboch rodičov spolu s dieťaťom.

2. Program paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých – žiadateľ realizáciou investície vytvorí paliatívne lôžka v maximálne 2-posteľových izbách so sociálnym zariadením, pričom dve susediace izby môžu mať spoločný priestor na využívanie sociálneho zariadenia, avšak v susediacich izbách zdieľajúcich tento spoločný priestor môže byť len rovnaké pohlavie.      

Cieľom výzvy je teda vytvorenie paliatívnych oddelení a paliatívnych lôžok v nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich lôžok, ktoré sa uvoľnia po optimalizácii siete nemocníc.

Táto výzva bola poslednou vyhlásenou v Komponente 13 Plánu obnovy a odolnosti SR: Dostupná kvalitná a dlhodobá sociálno – zdravotná starostlivosť.  Na danú výzvu je vyčlenených 4 994 234 eur bez DPH a záujemcovia môžu svoje žiadosti podávať do 31.7.2023.

Oprávnenými žiadateľmi sú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení v aktuálne platnom zozname kategorizovaných nemocníc zverejneného na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Subjekt musí byť permanentne počas celej doby realizácie a udržateľnosti projektu (10 rokov) konajúci v súlade so znením Schémy štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR SVHZ č. 2/2022 dodatok č.1.

Táto výzva sa v rámci MZ SR zverejňuje cez portál ISPO. Na zaevidovanie a aj zaslanie žiadosti je potrebná registrácia do ISPO. Link: https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *