V Košiciach sme odhalili zatiaľ najviac prípadov stuhnutia pečene na Slovensku

Košice, 1. jún 2023 – Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom chorôb pečene a v úmrtnosti na cirhózu pečene je na štvrtom mieste v Európe. Fakt, že percentá odhalených prípadov nie sú malé, potvrdili aj preventívne vyšetrenia pečene na pôde Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP), v rámci celoslovenského projektu Sírius. Hepatológovia UNLP Košice, spolu s odborníkmi Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta z Banskej Bystrice (FNsP F.D. Roosevelta) skontrolovali pečeň okolo 100 záujemcom vo veku 45-50 rokov, ktorí sa na akciu vopred registrovali.

Košice sú zatiaľ rekordérom v „tvrdosti pečene“
Akcia odštartovala vlani v auguste v Banskej Bystrici a projekt sa doposiaľ stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. Občania sa doslova húfne snažia, cestou existujúcej webovej stránky, pátrať po ďalších plánovaných miestach realizácie skríningu. Bezplatný preventívny skríning pečene záujemcovia mohli doteraz využiť na 23 miestach na Slovensku. „Zo 100 ľudí, ktorých sme v UNLP vyšetrili bolo stukovatenie pečene zistené u približne polovice z nich a stuhnutie pečene (ťažké stukovatenie) u viac ako štvrtiny ľudí, čo je doposiaľ najviac zistených prípadov v porovnaní s celoslovenským priemerom,“ informoval doc. MUDr. Martin Janičko, PhD., hepatológ II. internej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice. Každému záujemcovi s ťažším postihnutím pečene sme ponúkli možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v našej hepatologickej ambulancii.

V rámci skríningového vyšetrenia občania, po vyjadrení súhlasu a vyplnení základných informácií o sebe, absolvujú základné antropometrické vyšetrenie, odber kvapky krvi pre potreby základných hepatálnych testov a na zistenie parametrov metabolického syndrómu. Súčasťou vyšetrenia je aj elastografia pečene (bezbolestná vyšetrovacia metóda, podobná sonografii), ktorou sa zisťuje množstvo väziva v pečeni – dokáže odhaliť bezpríznakových pacientov so závažným stupňom fibrózy pečene, ako aj pacientov s cirhózou pečene. Elastografické vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, Projekt SIRIUS preto ponúka toto vyšetrenie zdarma.

Predbežné celoslovenské výsledky skríningu pečene sú v porovnaní s EÚ alarmujúce
„Najčastejšou chorobou pečene je nealkoholové stukovatenie pečene
, ktoré je často asociované s metabolickým syndrómom, Príznaky sa dlhý čas neprejavujú, preto je náročné ho diagnostikovať,“ vysvetľuje prednosta II. internej kliniky UNLP a LF UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. „Najčastejšou príčinou úmrtia na pečeňové choroby je žiaľ alkoholová choroba pečene. Podľa dostupných údajov je na Slovensku najväčší výskyt pokročilej cirhózy pečene na svete a môže skrátiť život pacienta v priemere o 20 rokov.“

Tie údaje sú jasné, choroby pečene sú poprednou príčinou smrti na Slovensku aj v mladom veku, ale ak sa ochorenie pečene zachytí včas, tak sa to dá riešiť,“ povedal doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., hlavný odborník MZ SR pre hepatológiu z FNsP F.D. Roosevelta, ktorý stojí za vznikom projektu SIRIUS. Cieľom projektu pod záštitou Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS) je „zmapovať výskyt chorôb pečene na Slovensku a podchytiť čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí majú počiatočné štádiá pečeňových ochorení, ale o nich vôbec netušia. Chceme urobiť „portrét človeka“, u ktorého sa má skríning pečene v budúcnosti robiť pod kuratelou zdravotníctva a nie osobnej aktivity,“ dodal docent Skladaný.

Na Slovensku doposiaľ v rámci projektu SÍRIUS „Berme svoju pečeň vážne“, hepatológovia vyšetrili vyše 2500 občanov. „Z nich u 50% ľudí odborníci zachytili steatózu (stukovatenie) pečene a u približne 13% odhalili pokročilú fibrózu pečene. To sú čísla v porovnaní s EÚ alarmujúce,“ informovala prezidentka SHS a zástupkyňa prednostu II. internej kliniky UNLP a LF UPJŠ,MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.. Po Košiciach, príde na rad Kráľovský Chlmec, kde je plánovaný skríning pečene pre občanov 4. júla.

Za prípravu a organizáciu projektu SIRIUS v Prešovskom a Košickom kraji sú zodpovední členovia výboru SHS – špecialisti UNLP Košice v hepatológii: prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., a doc. MUDr. Martin Janičko, PhD..

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *