Národná linka na podporu duševného zdravia pokračuje do konca septembra 2023

Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo o jej prevádzkovaní do konca septembra 2023.

Ministerstvo zdravotníctva pôvodne zriadilo Národnú linku na podporu duševného zdravia v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti podpory duševného zdravia v júli 2021 na obdobie 12 mesiacov ako opatrenie na elimináciu dôsledkov pandémie na duševné zdravie. Činnosť linky bola napokon predĺžená, nakoľko starostlivosť o duševné zdravie patrí medzi priority rezortu zdravotníctva a potreba podpory tejto oblasti sa ukázala ako veľmi dôležitá v dôsledku udalostí posledných rokov – pandémie ochorenia Covid-19, ako aj konfliktu na Ukrajine. 

Národná linka na podporu duševného zdravia funguje v pracovných dňoch od 14.00 do 22.00 hod. a počas víkendov a sviatočných dní od 10.00 do 18.00 hod. Volať môže každý, kto potrebuje rady a usmernenia od skúseného psychológa.

Číslo Národnej linky na podporu duševného zdravia je 0800 193 193.

Linka ponúka online psychologické poradenstvo s cieľom poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Prináša bezpečný priestor na rozhovor o neistote, obavách či psychických problémoch v časoch následkov pandémie, aktuálneho vojenského konfliktu na Ukrajine, či iných neistotách, ktoré prináša súčasná doba. Odborníci poskytujú podporu aj zdravotníkom, ktorí zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavovaní zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch. Poradia volajúcim pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej stresovej reakcie na mimoriadne stresové udalosti. 

Počet hovorov sa mesačne pohybuje v rozmedzí 300 – 370 volajúcich. Dĺžka hovoru nie je časovo limitovaná, volajúci sa môže vyrozprávať zo svojich problémov, hovor trvá často 30-60 minút v závislosti od problémov, ktoré ho trápia. Pre mnohých psychiatrických pacientov to prináša stabilizačný efekt, nakoľko dostávajú dostatočný priestor na rozhovor. Mnohí volajú opakovane, vytvára sa dôvera medzi poradcom a klientom.

Ľuďom, ktorí potrebujú pomoc pri riešení rôznych problémov a životných situácií, poskytuje služby 24 odborníkov. Od marca 2022 je v dôsledku konfliktu na Ukrajine poskytovaná pomoc aj v ukrajinskom jazyku. Poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečuje 14 odborníkov, na ukrajinskej linke 9 odborníkov a okrem toho pôsobí aj jeden supervízor.

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa občania obracajú na odborníkov, sú, napríklad, panické ataky, osamelosť, neistota, zdravotné problémy, ktoré klienti ťažko zvládajú, úzkosti a depresie, ale ide aj o získavanie  informácií o psychických poruchách kvôli trpiacim príbuzným. Ľudia zápasia aj s ťažkosťami so začlenením sa do spoločnosti, nepochopením zo strany okolia, syndrómom vyhorenia, vzťahovými problémami v rodinách, konfliktami či prípadnými samovražednými sklonmi. 

O činnosti linky sa verejnosť môže dozvedieť aj v newslettri, ktorý bol preložený aj do ukrajinského jazyka a distribuovaný do zariadení poskytujúcich psychologickú/psychiatrickú starostlivosť. Zároveň bol identifikovaný okruh odborne relevantných ambulancií a nemocníc, ktoré ponúkli spoluprácu pri starostlivosti o volajúcich klientov pri riešení ich problémov, s ktorými poradcovia na linke aktívne spolupracujú.

Zdroj: MZ SR

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *