Reakcia AOPP na kritiku zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) sa výhradami JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k návrhu zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov podrobne zaoberala. Spomínané výhrady boli asociácii doručené už v minulosti ako žiadosť o dovysvetlenie od poslancov Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Mrzí nás, že pani komisárka AOPP priamo neoslovila a nevyužila priestor na vzájomnú, odbornú diskusiu o tomto návrhu.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská totiž pri svojej kritike návrhu zákona mylne vychádza z predpokladu, že Asociácia na ochranu práv pacientov by mala byť predmetným zákonom zriadená ako štátny orgán či inštitúcia. AOPP však nemá pôsobiť v rovnakom právnom režime ako verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným znevýhodnením, t. j. po prijatí zákona nebude mať AOPP postavenie štátneho orgánu.

Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v apríli 2001 a od svojho počiatku pôsobí ako nezávislá mimovládna organizácia. Aj v prípade, že bude prijatý Zákon o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky, si asociácia zachová svoju nezávislosť. Cieľom zákona totiž nie je ju zoštátniť, ale zúročiť viac ako 20 rokov inštitucionálnych skúseností, odbornosť jej členov a spoločný potenciál na plnenie verejného záujmu. Tým, že zákonodarca nezriaďuje AOPP ako štátny orgán či inštitúciu, nemá žiadny dôvod a ani právomoc zasahovať do jej vnútorného fungovania či štruktúry. Tie musia v zmysle Ústavy SR zostať predmetom úpravy vnútornými predpismi mimovládnej organizácie. Zákonodarca teda správne a v súlade s vlastnou ústavnou povinnosťou rešpektuje týmto zákonom nezávislosť AOPP. Veríme, že poslanci pri rokovaní o tomto návrhu zákona zohľadnia tieto skutočnosti a nesprávna interpretácia zo strany pani komisárky JUDr. Stavrovskej bude vysvetlená.

Zdroj: AOPP, Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *