Skvalitnenie života meraním a kontrolou krvného tlaku

Pod záštitou Svetovej ligy pre hypertenziu (WHL) si každoročne v máji pripomíname Svetový deň hypertenzie s cieľom podporovať povedomie spoločnosti o príčinách a následkoch vysokého krvného tlaku a povzbudiť občanov všetkých krajín k prevencii a kontrole tohto tichého zabijaka. Prvýkrát sa táto dôležitá celosvetová aktivita konala v máji 2005 s témou Poznaj svoje čísla za účasti 24 krajín a stretla sa s veľkým úspechom; odvtedy sa akcie o význame hypertenzie pre širokú laickú verejnosť konajú pravidelne v spolupráci zdravotníckych pracovníkov, médií, dobrovoľníckych organizácií. Témou pre rok 2023 je „Presne si zmerajte krvný tlak, kontrolujte ho, žite dlhšie.“

Hypertenzia postihuje v dospelom veku až takmer polovicu populácie a podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie až 46 % dospelých netuší, že ňou trpia. V počiatočnom štádiu hypertenzie nepociťujú žiadne ťažkosti a preto si neuvedomia, že môžu mať s krvným tlakom problém. Komplikácie sa začnú objavovať postupne a môžu viesť až k vážnym zdravotným následkom a odvrátiteľným predčasným úmrtiam. Vplyv na ochorenie majú genetické, socioekonomické faktory a faktory životného prostredia a v posledných rokoch sa postupne zlepšila záchytnosť a aj liečba hypertenzie.

Hypertenzia a jej dôsledky
Vysoký krvný tlak je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie, ktoré môže v prípade nedostatočnej liečby viesť ku mnohým komplikáciám. O hypertenzii hovoríme vtedy, ak je hodnota krvného tlaku vyššia ako 140/90 mmHg. Vychádzajúc z dostupných údajov, ak v krajinách strednej Európy trpí vysokým krvným tlakom takmer 50 percent dospelých, platí to v podobnej miere aj na Slovensku, no podľa štatistík NCZI systematicky je liečených len malá časť pacientov. To je alarmujúce zistenie a tu treba hľadať hlavnú príčinu veľmi nepriaznivého postavenia našej krajiny v množstve odvrátiteľných úmrtí, ktorým vie súčasná medicína predchádzať. Najviac trpia hypertenziou ľudia vo veku 65 až 69 rokov.

Ak sa objavia príznaky, môžu byť varovaním prejavy ako ranné bolesti hlavy, krvácanie z nosa, nepravidelný tlkot srdca, závraty, dýchavičnosť, potenie, zhoršenie zraku, hučanie v ušiach, opuchy nôh, celková únava. Neliečený vysoký krvný tlak aj bez dramatických príhod postupne a v tichosti ničí najmä srdce, obličky a mozog.

Hypertenzia nadmerne zaťažuje srdce, ktorého svalstvo musí vyvíjať viac námahy pre cirkuláciu krvi v tele, trpia cievy, ktorých vnútorná výstelka sa poškodzuje, takže zasiahnutý je celý krvný obeh, takže transport krvi a tým aj kyslík a živín k dôležitým orgánom prebieha ťažšie. Postupne dochádza k vývoju aterosklerózy, popri hypertenzii sa na tomto procese spolupodieľajú aj fajčenie, diabetes, zvýšená hladina cholesterolu a podobne. Zúženými cievami pretečie menej krvi, znižuje sa okysličenie, môže dôjsť k tvorbe krvných zrazenín a tento stav môže vyústiť až do infarktu myokardu alebo mozgovej príhody. Vplyvom vysokého krvného tlaku sa narúša tiež činnosť obličiek, ktorých aktivita sa znižuje, v tele sa hromadia škodlivé a odpadové látky, v prípade najzávažnejšieho poškodenia hrozí dialyzačná liečba. Hypertenzia môže poškodzovať aj drobné cievy v sietnici oka s prípadnými trvalými následkami. Upchávanie tepien zasa spôsobuje nedostatočné prekrvenie dolných končatín a z toho vyplývajúce komplikácie.

Hodnoty a meranie krvného tlaku
Vyjadrujú sa v jednotkách mmHg, teda milimetroch ortuťového stĺpca. Optimálne hodnoty TK u dospelého v pokoji sú 120/80 mmHg, normálny tlak je 120–129/80–84 mmHg, vyšší normálny 130–139/85–89 mmHg, TK nad tieto hodnoty už predstavuje rôzne stupne hypertenzie.

Meranie tlaku býva súčasťou preventívnych prehliadok u všeobecného lekára, no je žiaduce vykonávať ho aj v pohodlí domova. Platia všeobecné zásady pri tomto úkone: aspoň hodinu pred meraním nepiť alkohol, kávu, nefajčiť, sedieť aspoň päť minút v pokoji a nerozprávať, vylúčiť nežiaduce rušivé vplyvy pri meraní, manžetu tlakomera upevniť na ruku niekoľko cm nad lakťom vo výške srdca, počas merania sa nehýbať, uskutočniť 2–3 merania s krátkym odstupom a zaznamenať hodnotu, ktorá je priemerom z posledných dvoch meraní. Výsledné hodnoty potom porovnať s priloženou tabuľkou.

Viaceré štúdie preukázali, že meranie krvného tlaku iba v ordinácii lekára nie je dostatočné a neodráža hodnoty, dosiahnuté počas celého dňa. Mnohí pacienti majú u lekára vyššie hodnoty ako doma (syndróm bieleho plášťa), ale sú i takí, ktorým v ordinácii namerajú normálne hodnoty a doma zaznamenávajú podstatne vyššie hodnoty. Pravidelné meranie krvného tlaku v domácom pokojnom prostredí v rovnakú dennú hodinu má preto svoj význam. Odporúča sa namerané hodnoty zapisovať a sledovať ich dlhodobý trend. Nie je potrebné sa znepokojovať jednou neobvyklou nižšou alebo vyššou nameranou hodnotou. Dôležitý je dlhodobý trend a pravidelné meranie.

Ak lekár pacientovi odporúča kontrolovať si krvný tlak v domácom prostredí, existuje viacero typov cenovo dostupných tlakomerov. Manuálny sa skladá z nafukovacej manžety na pažu, spojenej gumovou hadicou s manometrom, zaznamenávajúcim krvný tlak. Ak k tlakomeru nie je dodaný stetoskop, je nutné si ho dokúpiť. Výhodou manuálnych tlakomerov je presnejšie meranie a nevýhodou sú náročnejšie užívateľské podmienky. Digitálny tlakomer pozostáva z manžety a manometra; manžeta sa nafukuje buď manuálne stláčaním pumpičky (poloautomatický tlakomer) alebo stlačením tlačidla (plnoautomatický). Digitálne tlakomery automaticky vypočítajú tepovú frekvenciu a skontrolujú tlak na základe merania zmien v pohybe tepny, počas toho ako krv preteká cez tepnu a manžeta sa vypúšťa.

Ako znížiť krvný tlak
Presné príčiny vysokého krvného tlaku nie sú známe, ale dôležitú úlohu môžu zohrávať fajčenie, nadváha a obezita, nedostatok fyzickej aktivity, nadmerná konzumácia alkoholu, príliš veľa soli v strave, stres, vyšší vek, genetika a výskyt vysokého tlaku v rodine, chronické ochorenie obličiek, poruchy nadobličiek, poruchy štítnej žľazy.

Dobrou správou je, že možno vykonať niekoľko zmien, týkajúcich sa životosprávy, ktorými sa dá prispieť k zníženiu krvného tlaku a to bez toho, aby bolo nutné užívanie liekov. K účinným spôsobom, ako znížiť hladinu krvného tlaku patrí zvýšenie príjmu draslíka a zníženie príjmu sodíka, zvýšenie fyzickej aktivity (pohyb aspoň 40 minút trikrát týždenne), schudnutie (aj strata pár kilogramov môže pomôcť), obmedzenie príjmu cukru, príjmu spracovaných a trvanlivých potravín, pridanie do jedálnička viac bielkovín, obmedzenie alebo najlepšie vylúčenie konzumácie alkoholu, užívanie výživových doplnkov i liečivých byliniek na zníženie krvného tlaku.

Liečba hypertenzie
Dôležitou podmienkou úspešnej liečby vysokého krvného tlaku je vysvetlenie významu liečby a motivácia pacienta. Nefarmakologickú liečbu zahŕňajú preventívne opatrenia na zníženie hodnôt tlaku krvi, ak nepostačuje, nasleduje farmakologická liečba. Tá sa zahajuje, ak pri opakovaných meraniach TK v intervale dvoch až štyroch týždňov sa hodnoty pohybujú v pásme miernej hypertenzie (140–150/90–99 mmHg), je vhodná aj u pacientov s hodnotami tlaku krvi 160–179/100–109 mmHg), ak pretrvávajú zvýšené hodnoty aj napriek režimovým opatreniam, ktoré pacient dodržiaval jeden až tri mesiace a nasleduje vždy u pacientov s hodnotami vyššími ako 180/110 mmHg vzhľadom ku riziku vzniku ischemickej choroby srdca, cievnej mozgovej príhody, srdcového zlyhania. Liekmi, znižujúcimi vysoký krvný tlak, sú diuretiká, beta-blokátory, blokátory kalciových kanálov, ACE inhibítory, Alfa-blokátory, centrálne pôsobiace lieky.

Poradne zdravia upozornia i usmernia
Bez liečenia môže vysoký krvný tlak viesť k množstvu zdravotných problémov, je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie ochorenia a môže zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie. V osvete svoju úlohu zohrávajú aj poradne zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva, kde sa sústreďujú práve na metódu nefarmakologickej úpravy krvného tlaku, teda na prevenciu hypertenzie. Poradne poskytujú klientom bezplatne kontinuálne poradenstvo v zmene životného štýlu; odborníci v poradniach sledujú rizikové faktory, vplývajúce na celkový zdravotný stav človeka, zanalyzujú rodinnú aj osobnú anamnézu, vykonajú vyšetrenia ako meranie tlaku, pulzovej frekvencie, biochemické vyšetrenie z kapilárnej krvi, vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie hmotnosti. Poradia, ako postupovať pri zmene stravovacích či pohybových zvyklostí a v prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu nevyhnutnosť ďalších vyšetrení a naznačia prítomnosť už vzniknutého ochorenia, návštevníkovi poradne odporúčajú konzultáciu u ošetrujúceho praktického lekára. 

jps

Foto: Freepik

Lekárske noviny máj/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *