Presunov  pôrodníc sa nemusíme báť,  naopak, prinesú kvalitnejšiu starostlivosť o rodičky a novorodencov

Optimalizácia siete nemocníc priniesla okrem novej kategorizácie zdravotníckych zariadení aj presun pôrodov z gynekologicko-pôrodníckych oddelení v piatich okresoch: Snina, Partizánske, Myjava, Kráľovský Chlmec a Revúca, ktoré nedosahovali ani len 400 pôrodov ročne. V záujme detailne vysvetliť túto tému najzraniteľnejším skupinám – marginalizovaným rómskym komunitám, sa minulý týždeň  uskutočnili regionálne stretnutia predstaviteľov Inštitútu zdravotných analýz, vedenia nemocníc Sveta zdravia a zamestnancov príspevkovej organizácie Zdravé regióny v Rožňave, Humennom a v Trebišove. Účastníci stretnutia mali tiež možnosť navštíviť priestory gynekologicko-pôrodníckych oddelení v Rožňave a v Trebišove.

Dôležitá bola najmä účasť koordinátorov Zdravých regiónov, ktorí pracujú v marginalizovaných rómskych komunitách. Práve oni sú tí, ktorí na jednej strane tlmočili obavy zo strany ich klientok (časy dojazdu do nemocníc, kvalita zdravotníckych úkonov a pod.), a na strane druhej budú tlmočiť získané informácie budúcim mamičkám. Rezort zdravotníctva považuje za dôležité práve správne nasmerovanie budúcich matiek, plánovanie pôrodu, prípravu na príchod do pôrodnice, a najmä návštevy predpôrodnej poradne.

Diskusia bola venovaná aj systémovým zmenám v organizácii siete nemocníc a najmä prínosom, ktoré pôrodnice zaradené v sieti prinesú matkám a novorodencom vďaka profesionálnym, skúseným tímom zdravotníckeho personálu či prístrojovému a personálnemu vybaveniu.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič: My veľmi vnímame, že presun pôrodníc je skutočne citlivá téma. Avšak, čím menej výkonov má nemocnica, tým menej skúseností má personál s pôrodom, najmä, ak by sa vyskytli komplikácie. Súhlasia s nami aj odborní lekári, aj zdravotnícki analytici. Poskytovaná zdravotná starostlivosť v nemocnici musí byť na profesionálnej úrovni a musí byť  zabezpečená profesionálmi s adekvátnymi skúsenosťami a praxou.“

Zástupcovia nemocníc deklarovali pripravenosť na prijímanie pacientiek z presunutých pôrodníc: Naše pôrodnice a novorodenecké oddelenia v Humennom, Rožňave a Trebišove sú pripravené kapacitne aj personálne na zvládnutie vyššieho počtu pôrodov. Pracoviská prešli komplexnými modernizáciami a rodičkám poskytujú vysoký štandard komfortu a bezpečnosti. Súčasne budú maximálne ústretové k spolupráci s regionálnymi asistentmi zdravia pri predpôrodnej príprave rodičiek z vylúčených skupín obyvateľstva. Rovnako ústretové budú naše nemocnice aj voči zdravotníkom pôvodných pôrodníc, ktorí by radi naďalej pôsobili v tomto odbore,“ povedal Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Informácie a prínosy OSN vo vzťahu k pôrodniciam:

  • Povinnosť pri pôrodniciach od januára 2024: neonatologické oddelenie, jednotka intenzívnej starostlivosti pre novorodencov (JISN), prítomnosť anestéziológia 24 hodín 7 dní v týždni. Tieto vybavenia sú dôležité pre bezpečie rodičky a novorodenca.
  • Vďaka tomu, že pribudnú Jednotky intenzívnej starostlivosti pre novorodencov do všetkých pôrodníc, vyhneme sa niektorým presunom a starostlivosť o novorodencov bude lepšia.   O pacientku a novorodenca bude postarané v rámci jednej nemocnice.
  • Dnes má viac ako 40 % pôrodníc iba fyziologické oddelenie pre novorodencov, a preto všetky komplikovanejšie stavy musia byť prevážané do iných nemocníc, čo môže ohroziť život pacientky a novorodenca.
  • Presúvané pôrodnice často nedokážu zabezpečiť prítomnosť anestéziológa 24 hodín 7 dní v týždni, čo ženám sťažuje prístup k epidurálnej anestézii počas klasického vaginálneho pôrodu, nehovoriac o závažných komplikáciách, akým je, napríklad, cisársky rez.
  • Momentálne je na Slovensku 51 pôrodníc, za rok 2021 sme mali 53 239 pôrodov
  • Pôrodnice sú povinné v nemocnici II. úrovne; nemocnice I. úrovne môžu mať pôrodnice formou doplnkového programu
Pôrodnica Pôrody za rok 2019 Pôrody za rok 2021 Cesta pacientky
Snina291300Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce
Partizánske636380Topoľčany a Bojnice
Myjava320313Skalica, Piešťany, Trenčín
Kráľovský Chlmec334341Trebišov, Michalovce
Revúca255294Rožňava,  Rimavská Sobota

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR  Zdravé regióny realizuje národný projekt Zdravé komunity od 1. januára 2017 vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V teréne má organizácia viac ako 300 terénnych pracovníkov, ktorí pôsobia v 450 segregovaných rómskych osídleniach nachádzajúcich sa na území 280 obcí a miest. Pracovníci sa na dennej báze venujú vzdelávaniu, osvete obyvateľov a vykonávaniu preventívnych opatrení.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, TS  

Foto: Rawpixel.com z Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *