SLK odsudzuje znevažovanie odborníkov a vyzýva políciu konať

Slovenská lekárska komora je hlboko pobúrená obsahom anonymnej webovej stránky potratari.com.

Cielené znevažovanie popredných odborníkov za to, že vykonávajú svoje lekárske povolanie v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytujú odbornú zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej špecializácie, nemožno prejsť mlčaním.

Úvodná ilustrácia a výzva k prenasledovaniu lekárov je totožná so stredovekým honom na čarodejnice. Používanie slova vražda v tejto súvislosti je nielen amorálne, ale je aj v príkrom rozpore s právnou definíciou vraždy.

Takéto extrémne prejavy šíriace nenávisť v spoločnosti, dokonca proti konkrétnym lekárom, nemožno v demokratickej spoločnosti tolerovať. Niektorí narušení jedinci ich môžu pochopiť ako výzvu konať. V zahraničí to už viedlo k útokom na lekárov s tragickými následkami.

SLK VYZÝVA orgány činné v trestnom konaní, aby tieto protispoločenské prejavy netolerovali a bez meškania vo veci začali konať.

Zdroj, foto: Prezídium Slovenskej lekárskej komory, 26.6.2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *