Na problémy s dychom si nezvykajte: Dajú sa riešiť spirometriou.

Spirometria – jednoduchý, neinvazívny diagnostický a často používaný test v lekárskej praxi na zhodnotenie funkčnosti a kapacity pľúc a porúch s dýchaním. Slúži na posúdenie a monitorovanie pľúcnych chorôb, akou je astma, chronická bronchitída, emfyzém a iné obštrukčné ochorenia pľúc. Ide o bezbolestné vyšetrenie, ktoré Nemocnica AGEL Zlaté Moravce vykonáva dospelým osobám po dovŕšení 18. roku. Pri príležitosti Svetového dňa spirometrie, 27. jún, upriamuje pozornosť práve na tento druh vyšetrenia.

Spirometria, indikovaná lekárom pneumológom, poskytuje niekoľko dôležitých meraní a parametrov pomáhajúcich posúdiť základnú funkciu jedného z najdôležitejších orgánov ľudského tela, pľúc. Počas spirometrického testu pacient dýcha cez zariadenie nazývané spirometer, ktoré zaznamenáva množstvo a rýchlosť vzduchu vstupujúceho a opúšťajúceho pľúca. Pacient je poučený, aby sa zhlboka nadýchol a potom čo najrýchlejšie a úplne vydýchol vzduch v danom čase. Spirometria poskytuje niekoľko meraní a parametrov, ktoré pomáhajú lekárom posúdiť funkciu pľúc. „Pri vyšetrení osoba po maximálnom nádychu všetko vydýchne tak rýchlo a úplne ako len môže za použitia najväčšieho úsilia,“ vysvetľuje lekár pneumologicko-ftizeologickej ambulancie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Ladislav Solčiansky. „Týmto vyšetrením hodnotíme objem celkového vydýchnutého objemu pľúc (FVC), objem vydýchnutý z celkového množstva za prvú sekundu aj množstvo objemu vydýchnutého z celkového objemu (FVC) v priebehu prvej sekundy“.  Tieto parametre sú užitočné na diagnostiku a monitorovanie obštrukčných ochorení. „Abnormálne výsledky môžu naznačovať pľúcnu dysfunkciu akou je napríklad aj chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Na základe výsledkov a analýzy testu spirometrie môžeme ďalej diagnostikovať iné respiračné stavy u pacienta, ako je astma či pľúcna fibróza,“ dodáva MUDr. Solčiansky.  Okrem toho sa toto vyšetrenie používa aj na zhodnotenie účinnosti liečby či sledovanie progresie už u diagnostikovaného ochorenia.

Je dôležité zdôrazniť, že spirometriu by mal vykonávať kvalifikovaný zdravotnícky personál v primeranom prostredí. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce základné vyšetrenie funkčnosti pľúc poskytuje v novo zriadenej špecializovanej ambulancii v odbore pneumológia a ftizeológia, ktorú má v prevádzke od 1. júna. Zdravotnú starostlivosť v uvedenej ambulancii poskytuje počas pracovných dní od pondelka do piatka v čase od 7:00 do 15:30 hodiny na základe odporúčania všeobecného lekára. Ošetrenie v ambulancii je plne hradené zdravotnými poisťovňami.


Zdroj, foto: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *