V centre nášho záujmu je optimálny manažment, splnené kritériá a predovšetkým spokojný klient

S PhDr. Zuzanou Fabianovou, MBA, o komplexe ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA je predsedníčka Sekcie ošetrovateľstva APSS v SR predsedníčka Odborných pracovných skupín MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre Ošetrovateľstvo a Dlhodobú starostlivosť, Generálna manažérka komplexu zariadení a služieb Ošetrovateľské centrum/Ošetrovateľské centrum, s.r.o., Humenné – Víťaz ocenenia Via Bona Slovakia 2016 Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. , Humenné – Víťaz Národnej ceny SR za kvalitu 2014 TOP manažérka kvality SR 2015 v kategórii Sektor verejnej správy.

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom n.o. Humenné, ktorého ste zakladateľkou, funguje od roku 2011, ale predchádzalo tomu založenie prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku v roku 2005.
Aká bola genéza vzniku zariadenia, kto prišiel s myšlienkou uberať sa týmto smerom a aká bola vaša hlavná motivácia? Čo všetko bolo pre jeho vznik potrebné urobiť a s akými ťažkosťami ste sa pri jeho zriaďovaní stretávali?
Vizionárska idea k nám prichádza často v najtvorivejšej etape nášho života, taká bola aj naša skúsenosť. Boli sme študentky – mladučké dievčatá na zdravotníckej škole. Bol to čas našej profesionálnej nevinnosti a naivity a čas prvého dotyku s realitou v nemocnici. Plné pozitívnych predstáv o vysnívanej profesii sme mali veľké očakávania, ale všetko bolo úplne inak. Nemocnica a všetko v nej bolo sivé, chladné, smutné, nebolo dosť personálu, žiaden čas povzbudiť pacienta, ohromil nás rezervovaný prístup, kultúra komunikácie, atmosféra na pracoviskách.
Otrasené realitou nemocničnej starostlivosti o starých, bezvládnych a umierajúcich ľudí sme sa po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a ďalšom pôsobení v zahraničí, rozhodli stať sestrami v rodnom Slovensku, no túžili sme náš profesionálny priestor aktívne zmeniť do inej, lepšej, farebnejšej a láskavejšej reality. Písal sa rok 2005 a po piatich rokoch skúseností s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) sme s mojou spoločníčkou Gabrielou Hrisenkovou založili prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku zastrešený spoločnosťou Ošetrovateľské centrum, s.r.o. Ako priekopníčky sme sa ocitli pod drobnohľadom zdravotných poisťovní, museli sme prekonať množstvo prekážok, bez možnosti učiť sa od iných. Spolu s naším tímom sme čelili veľkej výzve obhájiť kompetentnosť, kvalitu a opodstatnenosť nového druhu poskytovateľa, úplne bežného vo vyspelom zahraničí. Naším cieľom bolo poskytovať dôstojnú, kvalitnú starostlivosť o zdravie, sociálne a duchovné potreby vážne chorých a bezvládnych pacientov. Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom sme teda vybudovali na základe výnimočnej skúsenosti zo zriadenia prvého slovenského ústavného zdravotníckeho zariadenia vedeného sestrami.
V roku 2011 sme postavili nový objekt, na zelenej lúke s pozitívnym, povzbudzujúcim názvom Slnečný dom. Naša manažérska dvojica bola v tomto čase posilnená Alenou Mochnáčovou, ktorá je až do súčasnosti jeho prevádzkovou riaditeľkou a stojí za mnohými úspešnými projektmi Slnečného domu, ako sú napríklad Senior boxy alebo Portál Malina. Takmer dvadsať rokov sa pokúšame využiť všetky možnosti a príležitosti na budovanie najoptimálnejšieho modelu starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých a to pri zohľadnení sociálnych, ekonomických a legislatívnych podmienok našej krajiny. Je to nesmierne náročné, no neprestávame tvoriť lepší svet pre bezvládnych i profesionálov, ktorí ich ošetrujú. Rastieme nielen my, no roky sa pokúšame osloviť princípy starostlivosti o najbezvládnejších v celej krajine. Podarilo sa to, za obdobie 22 rokov usilovnej práce. Na začiatku to bol sen naivných študentiek, no dnes tento sen v oboch zariadeniach žijeme, nielen my, ale aj našich 90 zamestnancov, pre dobro už tisícok klientov, ktorí až do súčasnosti prešli bránami zariadení. Kruh sa uzatvára, dnes prichádzajú študenti k nám a sú nadšení. Dôležitým kritériom kvality, ktorý reflektuje excelentnú kvalitu služieb, je spokojnosť klientov, resp. príbuzných klientov, ktorí nedokážu komunikovať. Najaktuálnejšia informácia o výsledkoch merania spokojnosti bola aktualizovaná v súvislosti so zahrnutím hodnotení za rok 2022. Hodnotenie služieb klientmi a ich blízkymi je 1,02 (stupnica 1= výnimočné, 5= slabé) na základe celkovo 4581 hodnotení, ktoré realizujeme od roku 2009. Samozrejme, nie všetky hodnotenia sú excelentné, priemer na základe všetkých hodnotení je však výborný, čo svedčí o vysokej miere spokojnosti drvivej väčšiny z tisícov klientov. Len v roku 2022 boli naše prístupy v dotazníkoch spokojnosti označené ako výnimočné 1811 krát.

Pre akých klientov Slnečný dom v súčasnosti poskytuje služby?
Darí sa nám napĺňať našu víziu – Slnečný dom je alternatívou pre dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre klientelu, ktorá si často vyžaduje až intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť. Slúžime ľuďom nielen z Humenného, ale z celého východoslovenského regiónu i zo vzdialenejších kútov Slovenska. Mnohých klientov prijímame v zlepšenom stave, po zvládnutí intenzívnej stabilizačnej fázy z nášho Ošetrovateľského centra – domu ošetrovateľskej starostlivosti pri zachovaní kontinuity TOP ošetrovateľskej starostlivosti.

Aké je priestorové vybavenie a zariadenie, technické vybavenie a personálne obsadenie Slnečného domu?
V priebehu 11 rokov sme sa snažili vybudovať prostredie, ktoré je nielen bezpečné a praktické, ale súčasne tiež príťažlivé a pozitívne stimulujúce. Zariadenie disponuje 57 lôžkami a celé, vo svojom vnútri i vonku, je bezbariérové. Ide o prízemnú budovu bez schodov a bez podlaží. Takmer 1 000 m2 zastavanej plochy je obkolesených veľkorysou, udržiavanou záhradou, krytou terasou, zónami s kamennou kaplnkou a priestorom pre duchovné a spoločenské aktivity, skalkou s vtáčou voliérou, záhradkou pre imobilných, tréningovými terapeutickými cestičkami, bezpečnou zónou pre chodiacich klientov so sklonom k blúdeniu a neistou chôdzou ohraničenou dreveným plôtikom v rámci areálu.
Zariadenie má centrálnu priestrannú chodbu s nástennými maľbami s možnosťou posedenia, sledovania televízie a podobne, pričom po celej dĺžke chodieb sú umiestnené madlá pre bezpečný tréning chôdze s motivačným vyznačením prekonanej vzdialenosti. Klienti si užívajú spoločenskú miestnosť s krbom, ktorej súčasťou je zimná záhrada.
Po celú zimu od skorého rána horí ohník pre dobrú náladu a prehriatie. Animoterapiu zabezpečujeme roztomilými trpasličími zajačikmi, spievajúcimi pestrofarebnými vtáčikmi vo voliérach v interiéri i exteriéri, a veľmi prítulnou, čistokrvnou mačičkou. Prostredie je pozitívne stimulujúce, v interiéri sme použili veľa žiarivých farieb. Maľby na stenách chodieb i fasáde domu sme realizovali v spolupráci s výtvarníkmi a obrazy či krásne 3D tapety sú aj na stenách v izbách klientov. Dve izby pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť sú umiestnené v blízkosti recepcie s možnosťou kontinuálnej kontroly. Už takmer tri roky spolupracujeme so spolkom výtvarníčok a v prostredí zariadenia neustále prebieha výstava obrazov, ktoré sa každý mesiac obmieňajú. Pre pozitívnu audio a aroma stimuláciu klientely i personálu, sme tiež vybavení audio systémom a aroma difuzérmi. Príjemná hudba hrá po celý deň.
Náš tím tvorí 46 zamestnancov a sú v ňom nielen sestry, praktické sestry – asistenti, opatrovateľky, upratovačky, sociálne pracovníčky, masérka, ale tiež napríklad recepčná, výjazdári a v posledných mesiacoch je zamestnancom a stabilným členom nášho tímu tiež duchovný, ktorý pravidelne navštevuje našich klientov; vždy, keď potrebujú duchovnú podporu.

Akú škálu služieb poskytujete?
V snahe vyjsť v ústrety potrebám a očakávaniam našich klientov i rodinných príslušníkov pri súčasnej efektivizácii procesov škálu služieb neustále rozvíjame a zdokonaľujeme. Zdieľanie skúseností a ideí pre rozvoj lepších podmienok pre poskytovanie lepšej starostlivosti je veľmi dôležité a to s kompetentnými inštitúciami, ministerstvami, no tiež s verejnosťou.
Aj vďaka tomu, sa podarilo, že dnes sme jedným z viacerých slovenských zariadení sociálnych služieb, ktoré okrem toho, že sú poskytovateľom sociálnych služieb, uzavreli zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Každému klientovi okrem sociálnej služby poskytujeme zároveň komplexný ošetrovateľský manažment prostredníctvom sestier. Na základe dlhodobých prieskumov spokojnosti sa snažíme poskytovať všetko to, čo naši klienti potrebujú a očakávajú. V rámci bežného dňa je to napríklad ranná káva, popoludní koláč a pohárik bylinného elixíru, ako doma. V rámci nadštandardných služieb si klienti napríklad vychutnávajú Salón krásy, obľúbené bylinkové kúpele a masáže.

Čo tvorí gro ošetrovateľskej starostlivosti? Ako na ňu nadväzuje medicínska starostlivosť?
Ošetrovateľská starostlivosť je u nás detailne prepracovaná v rámci mnohých interných predpisov a postupov. Musí to tak byť vzhľadom na zložitú a rozsiahlu agendu ochrany zdravia a zmierňovania utrpenia v tejto skupine pacientov.
Stretávame sa s celou škálou chronických ochorení, ktoré si vyžadujú trvalú kontrolu, užívanie liekov, špecifický pohybový režim či diétu. Dá sa povedať, že sa staráme o pacientov, ktorí z rôznych dôvodov a za rôznych okolností, pri širokom spektre diagnóz, vzhľadom na vysoký vek, pokles vitality, pohybových či mentálnych schopností dospeli do fázy, keď bez trvalej pomoci sociálneho a zdravotníckeho personálu by sa ľahko mohli ocitnúť v ohrození života. V tejto skupine pacientov často platí, že keď sa zdravie ďalej zhoršuje, napríklad z dôvodu respiračného infektu, problémy bývajú vážne a intervencie naliehavé. Ošetrovateľskú starostlivosť komplikuje fakt, že komunikácia býva zložitá, pacienti často nevedia svoje ťažkosti verbalizovať. Väčšina si ani len nevypýta pohár vody, mnohí nedokážu zmeniť polohu, pri podávaní stravy z dôvodu poruchy prehĺtania personál musí byť opatrný a zároveň vedieť duchaprítomne reagovať v prípade vdýchnutia stravy.
Jeden neriešený deficit môže spustiť celú škálu ďalších vážnych komplikácií. Niektoré stavy, napríklad tie zo psychiatrického spektra, sú ťažko riešiteľné a potrápia nielen pacienta, no tiež ošetrujúci personál, ktorý napríklad musí zvládnuť odmietanie starostlivosti, stravy, tekutín a liekov alebo čeliť verbálnym alebo fyzickým útokom. Veľmi dôležitá je prevencia – napríklad dehydratácie, infekcie, zápchy, či úrazu. Na všetky tieto aspekty starostlivosti musíme byť dobre pripravení. U každého pacienta realizujeme manažment rizík náhleho zhoršenia zdravotného stavu na základe vstupného hodnotenia a preventívnych intervencií. Detegujeme typické riziká, ako napríklad to, či pacient s rizikom embólie je nastavený na antikoagulačnú preventívnu liečbu. Všetky procesy a súvisiace činnosti definované v rozsiahlom komplexne dokumentácie kvality, máme nastavené tak, aby sme dosahovali veľmi dobré výsledky v stabilizácii zdravia našich klientov, od manažmentu malnutrície, cez prevenciu imobilizačného syndrómu po úspešnú liečbu chronických rán. Za všetko hovoria monitorované ukazovatele kvality starostlivosti. V Slnečnom dome sa rany hoja, depresia ustupuje, rovnako ako ťažká podvýživa, v mnohých prípadoch aj v takých, kedy by to už nikto nepredpokladal. Na koncepcii starostlivosti sa spolupodieľa ošetrovaný klient a jeho blízki. V centre záujmu je predovšetkým klient a jeho blízki, ich potreby a očakávania. Výstupom sú nielen veľmi dobré výsledky a plnené kritériá starostlivosti ale tiež spokojnosť klientely.

Nastal v tomto smere za roky vášho pôsobenia pokrok, v akom zmysle a čo k tomu prispelo?
Pokrok musí byť predovšetkým v nás. V zložitom prostredí plnom hrozieb a výziev sme v istej etape museli začať rozmýšľať a konať nielen ako odborníčky, no zároveň ako manažérky kvality. Každý deň čelíme novým problémom a zadaniam. V kontexte svetovo uznávaného modelu komplexného manažérstva kvality (TOM) sa snažíme vyhýbať reaktívnemu zmýšľaniu a konštatáciám typu: s tým sa nedá pohnúť. U nás má zelenú proaktívne myslenie: vízie, ciele, „dedlajny“ pri využití maximálne tvorivého manažérskeho potenciálu. Komplexné manažérstvo kvality je najlepšia univerzálna „kuchárka“ pre ambicióznych manažérov všetkých druhov organizácií. Myslí na všetky prísady a dôležité ingrediencie, odpovedá na otázky ako čeliť všetkému, čo vás pri vedení organizácie postretne. Ak sme dosiahli pokrok, je to veľkej miere aj vďaka používaniu týchto všeobecne uplatňovaných princípov manažérstva pre úspešné organizácie.
Legislatívna možnosť poskytovať prijímateľom sociálnej služby tiež ošetrovateľský manažment na základe paušálnej úhrady je tu od roku 2018 na základe našej iniciatívy. Intenzívne sme nielen upozorňovali na potrebu prepojenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ale zároveň aktívne tvorili legislatívne podklady, na základe našich skúseností z praxe. Mnohé z nich napokon uspeli v dôležitej fáze rámcového definovania národnej koncepcie, či stratégie dlhodobej starostlivosti. Predovšetkým vďaka nášmu zanieteniu, a pôsobení v skupine k tvorbe koncepcie k dlhodobej starostlivosti pri MZ SR, došlo napokon
k prevratnej zmene – financovaniu ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pre najmenej 10 000 lôžok.

Ako na ošetrovateľskú starostlivosť nadväzuje medicínska? Aká je spolupráca s lekármi?
S akými problémami v tejto oblasti sa najčastejšie stretávate?

Spolupráca s lekármi je veľmi dôležitá. Vo veľkej miere spolupracujeme nielen s naším zmluvným lekárom, no tiež s lekármi rôznych špecializácií, ktorí do nášho zariadenia chodia alebo sme s nimi v telemedicínskom spojení.
Špecifikom nášho zariadenia je to, že za operatívny manažment zdravia pacienta nesie zodpovednosť predovšetkým ošetrujúca sestra. Na druhej strane je veľmi častým prianím pacienta i jeho blízkych, aby sme ho v prípade pokračujúceho zhoršenia stavu neprekladali do nemocnice a plne dôverujú našej starostlivosti.
V rámci štruktúry našej klientely výrazne prevažuje krehkosť, bezvládnosť, ťažká imobilita i vysoká náchylnosť k závažnému priebehu infektov. Tento fenomén nás roky posúva k takým riešeniam diagnostiky a terapie, ktoré si nevyžadujú prevoz klienta do ambulancií či nemocníc.
Sme aktívnymi užívateľmi telemedicíny. Kým zavoláme lekárovi, často na základe dlhoročných skúseností auskultujeme hrudník, brucho, priamo pri lôžku pacienta bežne zhotovujeme EKG, meriame saturáciu kyslíka v krvi, glykémiu, už dva roky kvôli indikácii ultrasonografie nevozíme pacientov, ale lekárka prichádza k nám a pracuje so sonografom, ktorý sme si zadovážili pre komfortné vyšetrenia klientov. Od čias koronakrízy k odsávačkám stabilne pribudlo sedem kyslíkových koncentrátorov, viac germicídnych žiaričov, či pulzné oxymetre. Naše sestry dokážu pri lôžku a ak je to potrebné aj 24 hodín denne pomocou nových diagnostických prístrojov na počkanie stanoviť koncentráciu hemoglobínu, diagnostikovať enzým CK-MB, hodnotu D-dimeru, kvantitatívne zmerať NT-pro BNP, zistiť hladinu PCT, diagnostikovať rotavírusovú a adenovírusovú infekciu, no tiež odhaliť prítomnosť klostrídií, ktoré vedia potrápiť našich pacientov život ohrozujúcimi hnačkami. Všetky tieto získané informácie urýchľujú proces diagnostiky ochorenia v spolupráci s lekárom a tým aj možnosť včasnej intervencie. Dôležitým nástrojom kvality sú sestry, ktoré sú systematicky trénované a koučované pre optimálny manažment zdravia, prevencie zhoršovania a očakávaných komplikácií.
Veľký problém je s dostupnosťou lekárov. Je ich málo, sú veľmi zaneprázdnení, často sa nevieme dovolať aj niekoľko dní, no zároveň potrebujeme riešiť zhoršenie zdravia pacienta. Vieme, že pacient potrebuje zmenu v liečbe, nasadenie antibiotík, či redukciu sedatív, no bez lekárskej ordinácie sme bezmocné. V oblasti dlhodobej starostlivosti rozvoj telemedicíny musí gradovať. Riešením by bolo aj výrazné posilnenie kompetencií skúsených sestier s dlhoročnou praxou, tak ako to je vo vyspelom zahraničí. Kým v zahraničí je bežné, že takéto sestry predpisujú lieky, u nás je problém aj s predpisom inkontinenčných pomôcok, ktoré stále podliehajú preskripcii lekárom.
Tu stagnujeme, už roky, na škodu pacientov i sestier, na ktorých padá ťarcha zložitého, neefektívneho vybavovania liekov, pomôcok, potrieb. Je až neskutočné, čo všetko tímy zariadení kompenzujú, s akými problémami sa denne boria, doslova vykrývajú diery v nie dobre nastavenom systéme, neraz aj na hrane zákona. Veľmi chýba inštitúcia alebo odbor, ktorý by túto naliehavú potrebu vývoja zastrešoval a riešil pri aktívnej účasti odborníkov z praxe.

Ako sa vám darilo tieto ťažkosti eliminovať v čase nedávnej pandémie a ako sa vám ju vo vašom zariadení podarilo zvládnuť?
Povedali sme si, že – aj keď by to bolo pre nás jednoduchšie – ak to nebude výslovnými prianím klienta, nikoho do nemocnice nepreložíme. Uvedomovali sme si, že v preplnenej nemocnici ho pravdepodobne, vzhľadom na krízovú situáciu, nič dobré nečaká. Všetky svoje schopnosti a sily sme sústredili na vytvorenie takých podmienok a starostlivosti, ktorá uchráni čo najviac ľudských životov, bez prekladov do nemocnice. Nesmierne nám totiž záleží na dôstojnej starostlivosti v známom prostredí a to až do posledného výdychu pacienta.
Často spomínam na jedno smutné nedeľné ráno, keď sme mali telekonferenciu s národným intervenčným tímom. Prechádzali sme si s nimi, ktoré lieky môžu zmierniť priebeh ochorenia, ako a čo merať, čo zlepšiť v prístupoch, ktoré vitamíny navyše môžeme pacientom naordinovať, no tiež to, ako čo najviac zmierniť utrpenie tým, ktorých, žiaľ, vyliečiť nedokážeme. Aj keď lekári v zariadení fyzicky nemohli byť prítomní, v čase kovidu sme sa v priebehu pár dní zmenili na infektologické pracoviská intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti. Neustále sme boli s lekármi na telefóne, vymysleli sme si vlastný patent spojenia dvoch kyslíkových koncentrátorov, v snahe zdvojnásobiť hodnoty saturácie kyslíka v krvi. Podarilo sa a našťastie sa nám po pár týždňoch začalo ukazovať, že s ochorením dokážeme pracovať.
V Slnečnom dome sa nám dramatické šírenie infekcie so závažným priebehom po niekoľkých týždňoch podarilo úplne zastaviť s bilanciou jediného úmrtia. Aj vďaka intenzívnej spolupráci s infektológmi sme vybudovali taký algoritmus starostlivosti o pacientov, že nikoho z našich klientov sme nemuseli preložiť do preplnených nemocníc a to bolo v zariadeniach sociálnych služieb v čase koronakrízy raritou. Vďaka nasadeniu personálu a vysokej kvalite starostlivosti sme uchránili pred smrťou desiatky pacientov.
Forbes /magazín o úspechu, bohatstve a biznise/ každoročne udeľuje titul Osobnosť roka tomu, kto za daný rok urobil niečo mimoriadne a je inšpiráciou pre všetkých. Som veľmi hrdá, že náš manažment pandémie v Ošetrovateľskom centre i Slnečnom dome bol ocenený aj magazínom Forbes a aj my sme sa ocitli medzi vybranými osobnosťami (Forbes Osobnosť roka 2020). Stali sme sa hrdinami koronakrízy; vďaka ošetrovateľstvu, vďaka odvážnym a zodpovedným sestrám a ich úžasnej spolupráci s lekármi a ďalšími partnermi v boji proti koronavírusu.

Pôsobíte aj ako predsedníčka Sekcie ošetrovateľstva Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR – aké sú vaše skúsenosti z tohto pôsobenia? Aké sú cesty vedúce k zvýšeniu štandardu ošetrovateľskej starostlivosti u nás?
Slnečný dom už roky pôsobí ako akási pilotná základňa, kde sa neustále prehodnocujú, aktualizujú a vznikajú nové, dokonalejšie prístupy v organizácii starostlivosti. Je veľkým pokrokom, že vyšší level ošetrovateľstva a tým aj starostlivosti o zdravie, sa darí zavádzať aj do mnohých ďalších slovenských zariadení.
Veľmi pozitívne som vnímala oslovenie a snahu APSS v SR podporiť toto úsilie zriadením sekcie ošetrovateľstva. V osobe Anny Ghannamovej, predsedníčky APSS v SR, máme veľkú oporu myšlienky zvyšovania ošetrovateľstva v zariadeniach sociálnych služieb. Posledné dva roky sme spolu bojovali o navýšenie ošetrovateľského paušálu, ktorý zďaleka nepokrýval personálne a ďalšie náklady spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Medzi vrcholovými predstaviteľmi sa nenašiel nikto, kto by našu odbornú argumentáciu spochybnil, každý prisľúbili pomoc avšak nájdenie prostriedkov bol problém. Napokon sa to podarilo a ošetrovateľský paušál sa zvýšil.
V súčasnom krízovom prostredí však zariadenia sociálnych služieb musia byť vo väčšej miere konkurencieschopné, aby im sestry nezutekali do zahraničia alebo do nemocníc – za lepším platom a menšou zodpovednosťou v zmysle samostatnosti v rozhodovaní. Aj skúsená sestra s vysokoškolským vzdelaním a praxou pociťuje veľký rešpekt v situácii, keď zodpovedá za starostlivosť o zdravie desiatok pacientov a to bez trvalej prítomnosti lekára; v zariadení, kde sa často umiera a kde napĺňanie štandardov nie je vôbec jednoduché. Tieto odvážne dámy i páni si zaslúžia, podobne ako všetci zdravotníci, veľmi slušný plat, kopec benefitov i morálne ocenenie za neuveriteľne náročnú prácu.
Naďalej budeme robiť maximum preto, aby klienti zariadení sociálnych služieb boli do nemocníc prekladaní iba v nevyhnutných prípadoch, tak ako je to aj vo vyspelom zahraničí, kde do nemocníc je sústredená akútna a nie chronická starostlivosť. Starí, chorí a bezvládni ľudia sú opatrovaní a zároveň ošetrovaní a liečení v domáckom prostredí, ktoré je im dôverne známe. Zariadenia musíme s pomocou štátu dobudovať do podoby inštitúcií, ktoré disponujú izolačnými izbami, primeraným materiálno – technickým ošetrovateľským a medicínskym vybavením a pripraveným personálom. Personálne zázemie by malo byť rozšírené o ďalších dostupných odborníkov prostredníctvom telemedicíny alebo mobilných špecializovaných tímov, napríklad v prípade paliatívnej starostlivosti.

Čo pre vás znamenajú ocenenia získané v minulosti, ako vás a kolektív vo vašej práci povzbudzujú?
Rozvoj komplexného manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávaného modelu u nás trval sedem rokov, keď nastal okamih, keď pri jednom z dozorových auditov nám audítori odporučili, aby sme sa prihlásili do Národnej ceny.
Zariadenia sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. je preukázateľne prvým a súčasne stále jediným zariadením poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť na Slovensku, ktoré v r. 2014 získalo najvyššie ocenenie – víťazstvo v Národnej cene kvality SR za kvalitu v celej histórii tejto vrcholovej národnej súťaže pod záštitou prezidenta republiky. Cena je udeľovaná už 22 rokov, od roku 2000 – a práve tu sa datuje priekopnícka história príbehu rozvoja kvality dlhodobej starostlivosti na národnej úrovni, pretože Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom v Humennom sa stali zariadeniami. Prax ošetrovateľstva v kontexte komplexného manažérstva kvality šírime ďalej na odporúčanie hodnotiteľov Národnej ceny kvality SR a to napríklad aj prostredníctvom autorstva a poskytnutia inšpiratívnej praxe prvých ministerských štandardov pre Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v odbore Ošetrovateľstvo a Dlhodobá starostlivosť (2018–2022).
Každé z ocenení, ktoré sme získali bolo pre nás signálom, že postupujeme správne a v tejto ceste treba pokračovať. Nevzdávame sa, aj keď prekážky sa často javia ako neprekonateľné. Naša profesia je dôležitá, náročná a krásna, pretože na konci každého nášho snaženia je konkrétna pomoc ľuďom v tých najťažších životných momentoch.

jps

Lekárske noviny máj/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *