Spoločná výzva svetových lekárskych časopisov: Znižovanie rizík jadrovej vojny – úloha zdravotníckych profesionálov

V januári 2023 Rada pre vedu a bezpečnosť Bulletinu atómových vedcov posunula ručičky hodín súdneho dňa dopredu na 90 sekúnd pred polnocou, čo odrážalo rastúce riziko jadrovej vojny. V auguste 2022 generálny tajomník OSN António Guterres varoval, že svet sa teraz nachádza v „čase jadrového nebezpečenstva, aké sme nezažili od vrcholu studenej vojny“. Nebezpečenstvo bolo zdôraznené rastúcim napätím medzi mnohými jadrovými ozbrojenými štátmi. Ako redaktori zdravotných a lekárskych časopisov na celom svete vyzývame zdravotníckych odborníkov, aby upozornili verejnosť a našich vedúcich na toto veľké nebezpečenstvo pre verejné zdravie a základné systémy na podporu života na planéte – a naliehali na opatrenia, ktoré mu zabránia.

Súčasné snahy o kontrolu jadrových zbraní a nešírenie jadrových zbraní nepostačujú na ochranu svetovej populácie pred hrozbou jadrovej vojny prostredníctvom návrhu, chyby alebo nesprávneho výpočtu. Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT) zaväzuje každú zo 190 zúčastnených krajín „v dobrej viere viesť rokovania o účinných opatreniach týkajúcich sa skorého zastavenia pretekov v jadrovom zbrojení a jadrového odzbrojenia. zmluvy o všeobecnom a úplnom odzbrojení pod prísnou a účinnou medzinárodnou kontrolou. Pokrok je neuspokojivo pomalý a posledná konferencia o preskúmaní NPT v roku 2022 sa skončila bez dohodnutého vyhlásenia. Existuje mnoho príkladov takmer katastrof, ktoré odhalili riziká závislosti od jadrového odstrašovania na neurčitú budúcnosť. Modernizácia jadrových arzenálov by mohla zvýšiť riziká: napríklad hypersonické strely skracujú čas, ktorý je k dispozícii na rozlíšenie medzi útokom a falošným poplachom, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť rýchlej eskalácie.

Akékoľvek použitie jadrových zbraní by bolo pre ľudstvo katastrofou. Dokonca aj „obmedzená“ jadrová vojna zahŕňajúca iba 250 z 13 000 jadrových zbraní na svete by mohla priamo zabiť 120 miliónov ľudí a spôsobiť globálne narušenie klímy vedúce k jadrovému hladomoru a ohroziť 2 miliardy ľudí. Rozsiahla jadrová vojna medzi USA a Ruskom by mohla v blízkej dobe zabiť 200 miliónov ľudí alebo viac a potenciálne spôsobiť globálnu „nukleárnu zimu“, ktorá by mohla zabiť 5 až 6 miliárd ľudí, čo by ohrozilo prežitie ľudstva. Akonáhle dôjde k výbuchu jadrovej zbrane, môže rýchlo nastať eskalácia totálnej jadrovej vojny. Zabránenie akémukoľvek použitiu jadrových zbraní je preto naliehavou prioritou verejného zdravia a musia sa podniknúť aj zásadné kroky na riešenie základnej príčiny problému – zrušením jadrových zbraní.

Zdravotnícka komunita zohráva kľúčovú úlohu v úsilí o zníženie rizika jadrovej vojny a musí v tom pokračovať aj v budúcnosti. V 80. rokoch 20. storočia úsilie zdravotníckych profesionálov na čele s Medzinárodnými lekármi pre prevenciu jadrovej vojny (IPPNW) pomohlo ukončiť preteky v zbrojení počas studenej vojny vzdelávaním politikov a verejnosti na oboch stranách železnej opony o medicíne. dôsledky jadrovej vojny. Toto bolo uznané, keď bola v roku 1985 udelená Nobelova cena za mier IPPNW (https://www.ippnw.org).

V roku 2007 IPPNW spustila medzinárodnú kampaň za zrušenie jadrových zbraní, ktorá prerástla do globálnej kampane občianskej spoločnosti so stovkami partnerských organizácií. Cesta k zrušeniu jadrových zbraní sa vytvorila prijatím Zmluvy o zákaze jadrových zbraní v roku 2017, za ktorú bola Medzinárodnej kampani za zrušenie jadrových zbraní v roku 2017 udelená Nobelova cena za mier. Medzinárodné lekárske organizácie, vrátane Medzinárodného výboru Červeného kríža, IPPNW, Svetovej lekárskej asociácie, Svetovej federácie združení verejného zdravia a Medzinárodnej rady sestier, mali kľúčové úlohy v procese, ktorý viedol k rokovaniam, a samotné rokovania, ktoré prezentujú vedecké dôkazy o katastrofálnych zdravotných a environmentálnych dôsledkoch jadrových zbraní a jadrovej vojny.

Teraz vyzývame združenia zdravotníckych profesionálov, aby informovali svojich členov na celom svete o hrozbe pre prežitie ľudí a aby sa pripojili k IPPNW na podporu úsilia o zníženie krátkodobých rizík jadrovej vojny vrátane 3 okamžitých krokov zo strany štátov s jadrovými zbraňami a ich spojenci: najprv prijmite politiku zákazu prvého použitia; po druhé, zrušte svoje jadrové zbrane a vypnite hair-trigger alert; a po tretie, naliehať na všetky štáty zapojené do súčasných konfliktov, aby sa verejne a jednoznačne zaviazali, že v týchto konfliktoch nepoužijú jadrové zbrane. Ďalej ich žiadame, aby sa usilovali o definitívne ukončenie jadrovej hrozby podporou urýchleného začatia rokovaní medzi štátmi s jadrovými zbraňami o overiteľnej a časovo ohraničenej dohode o odstránení ich jadrových zbraní v súlade so záväzkami v NPT, čím sa otvorí cesta pre všetky štáty, aby sa pripojili k Zmluve o zákaze jadrových zbraní.

Nebezpečenstvo je veľké a rastie. Štáty s jadrovými zbraňami musia zlikvidovať svoje jadrové arzenály skôr, ako zlikvidujú nás. Zdravotnícka komunita zohrala rozhodujúcu úlohu počas studenej vojny a nedávno pri vývoji Zmluvy o zákaze jadrových zbraní. Musíme opäť prijať túto výzvu ako naliehavú prioritu a pracovať s obnovenou energiou na zníženie rizík jadrovej vojny a odstránenie jadrových zbraní.


Foto: Pixabay

Zdroj: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2807921
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *