Začal sa prípravný proces pre vytvorenie komplexného onkologického centra na Slovensku

Na pôde MZ SR, NOÚ a NOI sa v uplynulých dňoch začalo intenzívne hovoriť o úlohách potrebných pre vytvorenie komplexného onkologického centra na Slovensku. Ide o získanie jedinej celoeurópskej inštitucionálnej a prestížnej akreditácie, ktorá zastrešuje v rámci jedného centra onkologickú starostlivosť, výskum a vzdelávanie. Komplexné onkologické centrum by totiž malo zabezpečiť onkologickú starostlivosť naprieč rôznymi typmi nádorových ochorení a naprieč rôznymi štádiami poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Príkladom akreditovaného centra OECI je nedávno úspešne akreditovaný Masarykov onkologický ústav v Brne.

Pre vytvorenie komplexného onkologického centra na Slovensku je nevyhnutné splniť  úlohy, akými sú: zabezpečiť lepšiu dostupnosť kvalitnej liečebnej starostlivosti, efektívne prepájať základný, translačný a klinický výskum či zabezpečovať kvalitné a systematické pregraduálne a kontinuálne postgraduálne vzdelávanie naprieč zdravotníckymi profesiami a odbormi, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní starostlivosti o onkologického pacienta. Národný onkologický ústav v Bratislave je už dnes referenčným centrom pre onkologickú starostlivosť na Slovensku a úzko spolupracuje s Biomedicínskym centrom SAV a LF UK, pri budovaní komplexného onkologického centra však bude veľmi dôležité túto spoluprácu posilňovať.

Minister zdravotníctva SR MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH: „Význam vytvárania fungujúcej infraštruktúry v oblasti poskytovania komplexnej, zdravotnej, onkologickej starostlivosti, kde má výskum a vzdelávanie svoje pevné miesto, nadobúda obrovský význam v rámci súčasného poznania a je v súlade so stanovenými cieľmi Európskeho plánu boja proti rakovine a Akčných plánov Národného onkologického programu na roky 2021 a 2025. Akreditácia OECI má dlhodobú tradíciu, pričom nielen zvyšuje kredit daného centra či krajiny, v ktorej sa centrum nachádza, ale umožňuje v rámci nárokov, ktoré sú pre akreditáciu kladené, posúvať úroveň existujúcej kvality. Pre Slovensko je to obrovská príležitosť ako zvyšovať kvalitu v oblasti liečebnej starostlivosti, výskumu a vzdelávania.“

Realizácia komplexného onkologického centra na Slovensku dominovala aj návšteve Simona Obersta, riaditeľa kvality a akreditácie OECI  (Organisation of European Cancer Institutes), ktorý sa v júli 2023  stretol s ministrom zdravotníctva SR a tiež so zástupcami Národného onkologického ústavu, Národného onkologického inštitútu, Východoslovenského onkologického ústavu a Biomedicínskeho centra SAV.

Popredného odborníka zaujala kvalita poskytovania onkologickej starostlivosti pre pacientov NOÚ nielen po odbornej, ale i ľudskej stránke, a tiež dôležitá úloha tohto špecializovaného ústavu ako referenčného pracoviska onkologickej starostlivosti na Slovensku. V rámci obhliadky niektorých kľúčových pracovísk vyzdvihol ich moderné prístrojové vybavenie a zariadenie, ako aj veľmi príjemnú atmosféru a motivujúce prostredie. Súčasne však pomenoval mnohé oblasti, ktoré je nevyhnutné podporiť s cieľom zabezpečenia komplexnej onkologickej starostlivosti pre slovenských pacientov.

Námestník pre zdravotnú starostlivosť v NOÚ, MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH: „Návštevu Simona Obersta v Národnom onkologickom ústave vnímam ako významný a dôležitý krok k budovaniu komplexného onkologického centra na Slovensku v rámci prísnych akreditačných kritérií OECI“.

„Vytvorenie komplexného onkologického centra na Slovensku má mimoriadny význam. Spája sily, kapacity a prepája kľúčové inštitúcie poskytujúce zdravotnú onkologickú starostlivosť na vysokej úrovni, ktoré sa tiež intenzívne angažujú vo výskumnej a vzdelávacej činnosti‘, vyjadrila sa MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu (NOI).

Kordinátorka pre výskumné a vzdelávacie projekty NOI, RNDr. Soňa Čierniková, PhD. doplnila: „Sme veľmi radi, že sa nám aj vďaka aktivite a intenzívnej spolupráci Národného onkologického inštitútu vo viacerých významných Európskych projektoch s prestížnymi inštitúciami darí podporovať aktivity, ktoré zvyšujú povedomie o význame poskytovania kvalitnej komplexnej onkologickej starostlivosti vrátane potreby prepájania liečebnej starostlivosti s výskumom a vzdelávaním.“

Financovanie niektorých zložiek, ktoré prispejú k tvorbe Národného onkologického centra v NOÚ v spojení s ďalším partnermi, je uvedené v Národnom onkologickom programe, ktorý bol v aktualizovanom znení akčných plánov na roky 2021 – 2025 schválený vládou SR v roku 2021. Hlavným zdrojom by mal byť plán obnovy a odolnosti, Operačný program Slovensko a ďalšie zdroje vyčlenené na budovanie vysokokvalitných centier poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, výskum a vzdelávanie. V ideálnom prípade by mohlo komplexné onkologické centrum získať akreditáciu v horizonte minimálne dvoch rokov.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *