Kultúra je bohatstvo

Radi teoretizujeme o úpadku kultúry v spoločenskom živote. Sťažujeme sa na nízku kvalitu komunikácie, jazykovú kultúru, špecifickú atmosféru na sociálnych sieťach. To všetko je bezpochyby realita, no uniká nám ešte jeden aspekt kultúrneho života. S obľubou ignorujeme veľké udalosti a osobnosti našich dejín. Ak sa predsa len dostaneme k diskusii o týchto ušľachtilých témach, veľmi rýchlo si vieme vybudovať názor, aj bez znalostí faktov. Vystačíme si s povrchnými floskulami, frázami a negativizmom. Ak sa sťažujeme, že nemáme osobnosti, je to sebaklam, vyplývajúci z neznalosti. Máme veľa mimoriadne cenných a geniálnych osobností, len sa nezaujímame o štúdium ich života a diela. Vyhráva plávanie po povrchu, ktoré nie je náročné.

Každý rok pripravujeme náš lekársky kalendár a vždy zisťujeme, ktoré slovenské osobnosti (aj osobnosti medicíny), majú výročia svojich životov a činov. Pri zaraďovaní týchto významných dátumov do kalendára sa pozeráme na široké spektrum osobností kultúry, vedy a spoločenského života Slovenska. Tento rok je medzi dátumami niekoľko obzvlášť významných udalostí. Dňa 14. februára nebol len deň zaľúbených, ale pripomenuli sme si aj 180. výročie rozhodnutia Ľudovíta Štúra o kodifikácii slovenského jazyka v roku 1843. Na tieto udalosti potom nadväzovalo 17. júla 1843 stretnutie na fare Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, kde sa dohodli podrobnosti jazykovej reformy a neskoršia návšteva u básnického barda Jána Hollého, ktorý prijal Štúra, Hurbana a Hodžu na fare v Dobrej Vode.

Tým tohtoročné sviatky nekončia. Dňa 27. júla 2023 si pripomíname 230. výročie narodenia humanistu a vzdelanca Jána Kollára, ktorý priniesol vedecké a literárne skvosty, ovplyvňujúce nasledujúce generácie. Môžeme bez zaváhania povedať, že bez Kollára by nebolo štúrovskej generácie. Slovenské dejiny sú reťazou osobností, ktoré sme dostali ako dedičstvo. Mali by sme si vážiť bohatstvo, ktoré doma máme, je prístupné všetkým a vyžaduje si to len kultúrnu úroveň a trošku času.

Záujem o osobnosti minulosti nám možno prinesie takú žiadanú zmenu. Možno nám odpoveď na naše súčasné otázky poskytuje už sám Štúr v diele Slovanstvo a svet budúcnosti: „Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality.“

Mgr. Jozef Dermek
editor Lekárskych novín

Lekárske noviny júl-august/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *