VOÚ: Pacientky diagnostikujeme a operujeme miniinvazívne pomocou novej laparoskopickej veže

Košice, 26. septembra – Každý chirurgický zákrok predstavuje pre človeka záťaž. Čím je operačný zásah menší, tým je hojenie rán a celková rekonvalescencia pacienta rýchlejšia. „Zvlášť to platí pri onkologických pacientoch. Ide o čas, možnosť urýchliť po operačnom zákroku ich prípadnú ďalšiu liečbu. To zvyšuje šance na potlačenie nádoru, spomalenie až zastavenie jeho rastu, a tým pádom zlepšenie zdravotného stavu či celkové uzdravenie pacienta,“ hovorí generálny riaditeľ Východoslovenského onkologického ústavu, a. s. (VOÚ) MUDr. Tomáš Sieber, MPH.

Na Gynekologické oddelenie VOÚ získali špičkovú laparoskopickú vežu s príslušenstvom v celkovej hodnote 140.000 €. „To nám umožnilo zaviesť laparoskopickú chirurgiu, moderný miniinvazívny prístup, ktorý dopĺňa už zavedenú „klasickú“ chirurgiu,“ dodáva riaditeľ.  Onkogynekológovia používajú najmodernejšie vybavenie a techniku, spolu s najnovšími medicínskymi postupmi, ktoré vychádzajú z doporučených postupov medzinárodných onkogynekologických spoločností.

Výhody laparoskopie v porovnaní s otvorenou chirurgiou  

– skracuje dĺžku pobytu pacientiek v nemocnici

– pacientka sa rýchlejšie vráti k bežným aktivitám 

– znižuje sa počet infekcií v mieste chirurgického zákroku

– znamená menšiu pooperačnú bolesť a menšiu stratu krvi

– znižuje výskyt hlbokej žilovej trombózy, sepsy a iných pooperačných komplikácií

Rýchlejšie zotavenie onkologických pacientiek

Miniinvazívna chirurgia je už niekoľko rokov preferovaná v rôznych chirurgických odboroch, nielen v onkologickej operatíve. Pri onkologických pacientkach urýchľuje ich zotavenie po operačnom výkone a to nám umožňuje skoršie zahájenie prípadnej ďalšej onkologickej liečby. Z pohľadu operatéra sa síce mierne predĺži operačný výkon, ale všetky ostatné benefity znamenajú prospech pre pacientky,“ konštatuje primár Gynekologického oddelenia VOÚ MUDr. Gabriel Tóth.

Miesto 6 týždňov 14 dní

Vďaka laparoskopickej veži je operácia pre pacientku komfortnejšia. „Pobyt pacientky na pooperačnom lôžku je pri využití modernej diagnostiky do 48 hodín. Následné hojenie malých rán je kratšie, s prípadným nástupom na ďalšiu liečbu do 14 dní. To sme pri klasickom operačnom výkone otvorenou metódou nedokázali dosiahnuť. Trvalo to obvykle 5 až 6 týždňov.“ 

Mimoriadny význam pre určenie štádia rakoviny maternice

Pre určenie štádia rakoviny maternice má mimoriadny význam stanovenie prípadného rozšírenia do lymfatických uzlín. Práve využitie laparoskopickej techniky umožňuje šetrnejší prístup pri zistení šírenia nádoru do lymfatických uzlín prostredníctvom zobrazenia a vyšetrenia tzv. sentinelovej uzliny. Sentinelová alebo strážna uzlina je prvá lymfatická uzlina, ktorá zachytáva bunky, ktoré sa šíria z miesta zhubného nádoru. Jej podrobným vyšetrením je možné u niektorých nádorových ochorení určiť rozsah ochorenia a následne zvoliť adekvátnu liečbu.

Operácia priamo v dutine maternice

Súčasťou špičkovej laparoskopickej zostavy je aj hysteroresektoskopické prístrojové a inštrumentárne vybavenie. „Umožňuje vizualizáciu a možnosť operačného výkonu priamo v dutine maternice s cieleným odberom materiálu, prípadne s  kompletným odstránením patologického tkaniva,“ vysvetľuje primár.

Moderné technológie pomáhajú aj zamestnancom

Viaceré moderné technológie, ktoré pribudli na Gynekologickom oddelení v uplynulom období, oceňujú aj sestry a zdravotnícky personál. „Je to bezpečnejšie, ľahšie sa nám s modernou technikou manipuluje. Rovnako jednoduchšia a praktickejšia je potom aj údržba týchto zariadení. Šetrí nám to čas pri práci, čo je pre nás veľmi dôležité, či už pri operačnom výkone alebo pri ďalšej liečbe a komunikácii s onkologickou pacientkou,“ hovorí vedúca sestra Gynekologického oddelenia VOÚ Mgr. Mária Vojtillová. 

Erudovaný operačný tím – ďalší benefit pre pacientky

Centralizácia onkologických gynekologických operačných výkonov v rámci Košického kraja vo VOÚ, ktoré disponuje erudovaným a skúseným operačným tímom, umožňuje poskytnúť pacientkam vysoko odbornú zdravotnú starostlivosť. „Zároveň komplexnosť pohľadu na onkologickú diagnózu, od predoperačných zobrazovacích vyšetrení, cez operačný výkon, pooperačný manažment až po následnú onkologickú liečbu v rámci jedného pracoviska, má veľký benefit pre pacienta.“ uzatvára primár Tóth.

Zdroj, foto: VOU, a.s., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *