Slabinový pruh u detí sa už dnes operuje miniinvazívne

Poznáme dva druhy pruhu, jedna z foriem vyžaduje okamžitú operáciu

Viete, ktorá je jednou z najčastejších operácií u detí? Je to chirurgické riešenie pruhu v oblasti slabín, odborne označovaná ako inguinálnahernia. Postihuje približne 2 – 5 % detí, pričom je výrazne častejšia u chlapcov ako u dievčat. Dnešný pokrok medicíny umožňuje aj v tomto prípade využiť miniinvazívnu metódu, čím sú deti menej stresované pobytom v nemocnici. 

Nemocnica Poprad má s diagnostikou aj liečbou slabinového pruhu u detí bohaté skúsenosti. ,,Inguinálna hernia sa vyskytuje častejšie v pravej slabine, približne v 10 % sa vyskytuje obojstranne, pričom je 6 krát častejšia u chlapcov ako u dievčat,“ hovorí MUDr. Tomáš Vnenčák, primár chirurgického oddelenia s JIS. Hernia u detí sa diagnostikuje často už počas prvých mesiacov života dieťaťa. Približne 10 % týchto pruhov  u chlapcov sa zistí spolu s nezostúpeným semenníkom. Slabinový pruh je u detí takmer vždy vrodený a vzniká počas embryonálneho vývoja. Ide zväčša nebolestivé vyklenutie v slabine, pričom sa zvykne zväčšovať pri zvýšenom tlaku ak napríklad dieťa plače, alebo pri tlaku na stolicu. Môže však vzniknúť aj akútna, bolestivá, tuhá forma pruhu v slabine. ,,V tomto prípade je sprevádzaná klinickými príznakmi ako nespokojnosť dieťaťa, mrzutosť, plač, odmietanie stravy a vracanie. Tento druh hernie patrí medzi náhle príhody brušné a vyžaduje okamžité vyšetrenie detským chirurgom a adekvátnu liečbu,“ hovorí MUDr. Tomáš Francisty.

Liečba  slabinovej hernie je iba operačná a odporúča sa ju robiť plánovane. Operácie inguinálnej hernie u detí možno vykonávať klasickým otvoreným prístupom alebo miniinvazívnou metódou. ,,V popradskej nemocnici sme za posledný rok miniinvazívne – laparoskopicky operovali 30 detských pruhov, väčšinou ide o chlapcov, pruh mali najčastejšie vpravo. Deti sa operujú v celkovej anestézii, ak je možná dôkladná rodičovská pooperačná starostlivosť, môže operatér rozhodnúť, že sa zákrok bude realizovať v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Väčšinu operácií sme vykonali laparoskopicky, klasicky sme operovali len v prípade inkarcerovanej, bolestivej hernie,“ dodáva MUDr. Martin Kučera.

MUDr. Martin Hrabovský, ktorý sa tejto téme venoval vo svojej špecializačnej práci, uviedol: „Keďže operáciu vykonávame laparoskopicky pomocou 5mm kamery a dvoch 3,5mm portov, je skutočne miniinvazívna a pooperačné rany sú takmer neviditeľné. Počas operácie môžeme však spozorovať a ihneď ošetriť aj pruh v druhej slabine, o ktorom sa predtým nevedelo a ušetriť ich tak ďalšej operácie v budúcnosti, čo býva u 25 % detí.“

„Laparoskopické operácie slabinového pruhu u detí sme v Nemocnici Poprad, a.s. zaviedli už v roku 2017, pod vedením MUDr. Salmaia Turiala z Nemecka, európskej špičky v laparoskopii. Keďže naši chirurgovia majú bohaté skúsenosti s laparoskopiou  nielen u dospelých, ale aj u detí, tieto operácie si ihneď adoptovali a obľúbili a stali sa u nás štandardom“, uvádza MUDr. Annamária Miháliková, riaditeľka pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

Zdroj, foto: Nemocnica Poprad, a.s., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *