Do boja proti rakovine MZ SR a partneri s kampaňou ONKOKONTROLA

Rakovina je závažným ochorením a hlavnou príčinou úmrtia v Európe. Odhaduje sa, že v roku 2020 bola v Únii diagnostikovaná rakovina u 2,7 milióna ľudí. Na základe týchto údajov sa odhaduje, že na rakovinu počas svojho života ochorie každý druhý občan únie, čo dlhodobo ovplyvní kvalitu jeho života, pričom len polovica všetkých pacientov s rakovinou prežije. Na znižovanie výskytu a úmrtnosti na onkologické ochorenia teda EK odporúča organizované skríningové programy – práve  skríningy umožňujú odhaliť rakovinu v ranom štádiu, prípadne ešte skôr, ako sa stane invazívnou, to znamená, že pacienti majú väčšiu šancu na vyliečenie.

Na Slovensku sú od roku 2019 zavedené 3 skríningové programy štátom organizovanou formou: skríning rakoviny krčka maternice, skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva, ako aj skríning prsníkov. Skríning je postup, pri ktorom sa testuje prítomnosť choroby u ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky. Je dôležité, aby tí, ktorých sa skríningy týkajú, tieto vyšetrenia absolvovali aj keď sa cítia zdraví.

Pre zvýšenie povedomia o možnostiach preventívnych vyšetrení pripravilo ministerstvo zdravotníctva v rámci Pracovnej skupiny pre komunikáciu o skríningoch, ktorej členmi sú okrem zástupcov ministerstva zdravotníctva, aj zástupcovia Národného onkologického inštitútu, pacientskych organizácií a zdravotných poisťovní, spoločnú kampaň ONKOKONTROLA. Osloviť chceme príslušné vekové skupiny, ktoré majú nárok na pravidelné bezplatné skríningové vyšetrenia. Okrem televízneho a rozhlasového spotu je súčasťou kampane aj leták, ktorý bude distribuovaný do ambulancií gynekológov, urológov, gastroenterológov, ale aj všeobecných lekárov, ako aj cielená webová stránka www.onkokontrola.sk, kde jej návštevník nájde všetky podstatné a dôležité informácie: o tom, ako vyšetrenie prebieha, kto má nárok na vyšetrenie, na koho sa má človek obrátiť a kde mu toto vyšetrenie vykonajú.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič: „V spoločnom úsilí znížiť výskyt rakoviny zohráva dôležitú úlohu každý jeden z nás – štát aj občan. Prevenciu považujem za najlepší spôsob ako predchádzať ochoreniam. Preto som rád, že ministerstvo spolu s mnohými, ktorí sa nezištne pridali, pripravilo kampaň na prevenciu rakoviny a spolupracuje s odborníkmi – či už v SR alebo Európe. Vyzývam všetkých, ktorí majú nárok na skríningové vyšetrenie, teda našu onkokontrolu, aby neváhali a určite toto vyšetrenie absolvovali. Môže im doslova zachrániť život.“ Štátna tajomníčka MZ SR Monika Jankechová:Oceňujem a ďakujem autoritám a odborníkom, ktorí participujú na edukácii celej spoločnosti. Od toho sa potom odvíja zodpovednosť jednotlivca, ku ktorej budeme musieť spoločnosť v najbližších rokoch nabádať. Je to jediná cesta ako zefektívniť, aby sme mali zdravšiu populáciu a aj menej zaťažovali systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je všeobecne známe, že prevencia je investícia, ktorá je výhodnejšia ako neskôr diagnostika a liečba, a preto tento smer a štartovanie je veľmi žiaduce.“

Národný onkologický inštitút – Jana Trautenberger Ricová: Za onkokontrolou sa skrýva nielen návšteva a odhalenie potenciálneho onkologického ochorenia, ale aj webová stránka www.onkontrola.sk . Stránka je intuitívna a môžete si na nej vybrať, o ktorej onkokontrole sa chcete dozvedieť viac. Dozviete sa na nej prečo ísť na vyšetrenie, kam ísť a ako sa na vyšetrenie objednať.

Asociácia zdravotných poisťovní Michal Štofko: „Sme radi, že aj zdravotné poisťovne sa mohli pripojiť k tejto kampani, ktorá otvára oči ľuďom, aby sa viac zúčastňovali na skríningoch, aby viac participovali na prevencii, jednoducho aby boli aktívnejší, a aby sme boli schopní obmedzovať ten obrovský dopyt, ktorý máme po zdravotnej starostlivosti na Slovensku.“

MUDr. Alena Kállayová, n.f. Ružová stužka: „Vznikli 2 obrovské kroky v prospech zdravia občanov a občianok Slovenska. Boli vytvorené kvalitné skríningy, ktoré bežia, a to skríning rakoviny prsníka, hrubého čreva a krčka maternice už pod názvom onkokontrola a zároveň aj vzdelávací propagačný a nápovedný materiál, ktorý ľuďom objasní, že onkokontrola môže zachrániť aj život, aj zdravie a dlhé roky života.“

Ministerstvo zdravotníctva sa chce poďakovať všetkým, ktorí nezištne na kampani spolupracovali a kampaň podporia. Poďakovanie patrí aj všetkým médiám, ktoré či už televízny alebo rozhlasový spot zaradia v rámci tzv. vysielania vo verejnom záujme do svojho mediálneho priestoru. Na tvorbe výrobe spotu sa podieľali okrem členov pracovnej skupiny aj žiaci Súkromnej strednej školy priemyselného dizajnu animovanej tvorby v Bratislave pod vedením odborného garanta Karola Holubčíka, ako aj herci Slovenského národného divadla: Kamila Magálová, Jana Oľhová, Ján Gallovič, Janka Kovalčíková a komentár načítal Richard Autner.

Všetkým ďakujeme a: „Ísť na onkokontrolu je ok.“

Zdroj, foto: MZ SR, TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *